výměna oken

Vložil Anonymous, 4. Srpen 2009 - 12:55 ::

V prohlášení vlastníka máme pod bodem B vymezení jednotek v budově popsané jednotky co je součástí bytu bytové jádro vstupní dveře okna podlahová krytina její vnitřní instalace. Pod bodem C společné části základy obvodové zdoivo střecha vchody schodiště okna a dveře přímo přístupné ze spol.částí Při výměně oken jsme si okna zaplatili a ostatní si je platí z fondu oprav.Okna jsou součástí bytu který jsme si zakoupili a je to na katastru nemovitostí.Výbor trvá na platbě do dlouhodobých záloh stejně i když si způsob financování zajistili úvěr, který splácí z fondu oprav a tím se jim zvyšuje majetek to je byt.Nejedná se o společné části domu tak úvěr by měl být ve výměru platby na měsíc t.zn. úvěr a pak podle podílů jednotlivé jednotky. prosím co s tím děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 4. Srpen 2009 - 20:01

  Jsou-li okna součástí bytů, nelze na ně přispívat z dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu. Bylo by možno jedině připustit ten postup, kdy společenství si vezme úvěr a ten se splácí zvýšenými příspěvky pouze od těch vlastníků, kteří výměnu oken financovali z tohoto úvěru.
  Měli byste tedy platit takto:
  vy - zálohový příspěvek na údržbu a opravy
  ostatní - zálohový příspěvek na údržbu a opravy + splátka úvěru.
  Doporučuji, abyste okamžitě požadoval po výboru společenství nápravu současného stavu. Můžete i pohrozit finančním úřadem a policií, protože společenství používá vybraný příspěvek nikoliv na údržbu a opravy společných částí, nýbrž financuje okna,která jsou součástí bytů jednotlivých vlastníků.
  Požadujte vrácení částky,která odpovídá fakturované částce za okna v bytě vaší velikosti (nemůžete požadovat částku, kterou jste vy sám zaplatil za vaše okna, ale pouze tolik, kolik zaplatilo společenství při nynější výměně). Schůdnější je nabídnout, že budete nadále platit snížený příspěvekna údržbu a opravy,a to do doby, než se rozdíl vyrovná. S tímto řešením musí vyjádřit souhlas všichni vlastníci.
  Pokud bude výbor neoblomný, počítejte s tím, že se pravděpodobně budete muset obrátit na soud (je vhodné to učinit do 6 měsíců od přijetí vadného rozhodnutí, avšak můžete to učinit i později).

  lake

  Vložil Anonymous, 4. Srpen 2009 - 13:19

  Nechápu jak je možné, že někdo si okna hradí sám a někomu se hradí z fondu oprav. Přeci se musí měřit všem stejně. Zdena

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".