Výměna kalorimetrů

Vložil Hrdličková (bez ověření), 15. Leden 2021 - 13:10 ::

Dobrý den, v bytě mé matky došlo koncem minulého roku k výměně vodoměrů a kalorimetrů. Firma, která výměnu realizovala, matce poté vyúčtoval bezmála 7 tisíc korun za výměnu těchto dvou měřidel (vodoměr asi 500,– bez DPH a kalorimetr za 5.500 bez DPH). Zajímá mě, zda je toto vyúčtování v pořádku a proč by měla takto vysokou částku hradit, případně zda ji toto čeká každé 4 roky?)

Děkuji, Hrdličková

  • vodoměry
  • kalorimetry

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Anonymous_El (bez ověření), 15. Leden 2021 - 16:52

V obecné rovině, výměna kalorimetru a (podružného) vodoměru se řídí právní úpravou a kalibrací. Ostatně to platí i o jiných měřidlech. Nevíme zda se jedná o mechanické či digitální měřiče, ale cena se zdá být přiměřená pokud se započítá práce, cestovné, atd. Výměna je většinou každých 5 nebo 10 let, ale to vám upřesní odečtová služba nebo dodavatel služby.

https://www.zbozi.cz/hledani/…

https://www.zbozi.cz/hledani/…

Vložil Zemphira (bez ověření), 15. Leden 2021 - 15:53

Jedná se o cenu přiměřenou? Zeptejte se v okolí. Mám v bytě měřidel více a platím méně než uvádíte.

Vlastnictví měřidel nemá na úhradu vliv. I kdyby měřidla byla ve vlastnictví Vaší matky, což je velmi nepravděpodobné (museli byste si to takto výslovně sjednat a musela by je do vlastnictví řádně nabýt), nebyla by to Vaše matka, kdo by byl povinen zajišťovat metrologické ověření.

Vložil Justitianus, 15. Leden 2021 - 15:02

Přečtěte si prohlášení.

V něm se dozvíte, zda vodoměry a kalorimetry v bytech jsou ve vlastnictví vlastníků jednotek, nebo jde o společné technické zařízení domu (které hradí SVJ – právnická osoba). Nemá smysl dávat sem dotaz, když neznáte základní informace.


Pokud jde o ceny, vodoměr repasovaný a metrologicky ověřený lze pořídit výměnným způsobem (kus za kus) za částku do 250 Kč, zbytek je za odbornou montáž. Jestliže bylo za kalorimetr hrazeno 5500 Kč, odpovídá to ceně nového kalorimetru s montáží. V tom případě měl být původní kalorimetr vlastníkovi ponechán.

Ptáte se zda ji toto čeká každé 4 roky. Nikoliv; vodoměry v bytových domech mají dobu platnosti metrologického ověření 5 let, počítáno od 1. ledna roku následujícího po ověření přístroje. U kalorimetrů je ovšem tato doba pouze 4 roky.

Je možné vyhnout se všem těmto nákladům, a to v případě, kdy v domě bude schváleno hrazení těchto služeb paušálem (např. pevná cena za vytápění za 1 m2 započitatelné podlahové plochy) podle § 9 zákona č. 67/2013 Sb.. Nebudou se tedy rozúčtovat skutečně vynaložené náklady na jednotlivé příjemce služeb. V takovém případě nevzniká zákonná povinnost instalovat metrologicky ověřená měřidla, ani povinnost taková měřidla používat.

Justitianus

Vložil Pavel II (bez ověření), 15. Leden 2021 - 18:39

Platí vždy objednatel. Pokud si to matka objednala tak dostala fakturu, která je zcela přiměřená. Pokud to objednal správce nebo SVJ platí on a je pak na SVJ jakým způsobem to vlastníkům naúčtuje.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".