Výklad § 1178

Vložil Anonymous, 9. Srpen 2022 - 11:30 ::

Jaký je výklad § 1178 občanského zákoníku, podle něhož sdělí vlastníkovi jednotky osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky, v případě, že vlastníkem jednotky je právnická osoba?

 1. Uvedené ustanovení se neuplatní, neboť právnická osoba nemá bydliště, a tak není co vlastníkovi jednotky sdělovat.
 2. Uvedené ustanovení se uplatní přiměřeně tak, že místo bydliště je vlastníkovi jednotky sděleno sídlo právnické osoby.
 3. Uvedené ustanovení se uplatní přiměřeně tak, že vlastníkovi jednotky je sděleno bydliště statutárního zástupce právnické osoby / osoby jednající za právnickou osobu / skutečného vlastníka právnické osoby.
 4. Jiný výklad.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 10. Srpen 2022 - 5:48

  Je-li vlastníkem jednotky právnická osoba, pak nemá ani jméno, ani bydliště. Má firmu a adresu sídla a idetifikační číslo – vše lze dohledat přímo v katastru a ve veřejném rejstříku. Byl by tedy zbytečný nějaký seznam který by vedlo SVJ. Z toho je třeba vyjít.

  Podle § 1177 vlastník jednotky oznamuje osobě odpovědné za správu domu a pozemku tyto údaje:

  1. jméno vlastníka jednotky (nelze splnit u právnické osoby),
  2. bydliště vlastníka jednotky (nelze splnit u právnické osoby),
  3. jméno osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou (nelze splnit u nájemce – právnické osoby),
  4. bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou (nelze splnit u nájemce – právnické osoby),
  5. počet osob, které budou mít v bytě domácnost (tu mohou mít pouze fyzické osoby).

  Podle § 1178 odst. 2 platí, že požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu informace o kterékoliv jednotce v tomto rozsahu:

  1. jméno vlastníka jednotky (pouze jde-li o fyzickou osobu),
  2. bydliště vlastníka jednotky (pouze jde-li o fyzickou osobu),
  3. jméno fyzické osoby, které vlastník jednotky přenechal byt k užívání,
  4. bydliště fyzické osoby, které vlastník jednotky přenechal byt k užívání.

  Je zřejmé, že nejde-li o fyzické osoby, pak neexistují údaje uvedené v prvním seznamu. Vlastníkovi jednotky nevznikla povinnost cokoli sdělovat podle § 1177. A z toho důvodu SVJ nevede v seznamu podle § 1178 odst. 1 žádné údaje, které by mělo poskytnout na požádání podle § 1178 odst. 2.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".