Výbuch ve Frenštátu a SVJ

Vložil tazatel jaryn, 18. Únor 2013 - 18:05 ::

Každý víme k čemu došlo ve Frenštátu… dům byl v rukou vlastníků – SVJ. Co myslíte, šlo tomu předejít nebo co může udělat shromáždění vlastníků nebo konkrétně vlastníci aby se zabránilo podobným problémům…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Strážce pořádku (bez ověření), 25. Únor 2013 - 3:03

  Trochu nám trvalo, než se naši agenti probudili a začali pátrat po příčině výbuchu, nu jsou buď trochu nedohňupaví nebo si možná občas přihnou a chvíli jim to nebere, zejména ti právní agenti, kteří to umí zformulovat, ale nyní už je jasno. SVJ vymáhalo dle dostupných informací po Antonínu Blažkovi částku 0,– Kč prostřednictvím exekutora JUDr. Tomáše Vrány, na kterého již mělo políčeno pasti několik skupin a do této pasti se chytil. Je patrné, že SVJ se chtělo p. Blažka zbavit a k tomu si prostřednictvím exekutora JUDr. Tomáše Vrány zajistilo zkorumpování soudů, které ignorovaly základní právní systém OSN a tímto vydaly rozsudky odporující základní deklaraci lidských práv OSN. JUDr. Tomáš Vrána se ignorací deklarace základních lidských práv OSN článku 17 odst. 2) dopustil svévolného zbavení majetku p. Blažka, čímž ignoroval Úmluvu OSN proti mučení část I, článek 1, odst. 1 a tím se dopustil dle českého práva ignorace ochrany obyvatelstva definovanou §149 jako mučení a nelidské zacházení, vzhledem k faktu, že důsledkem mučení byla smrt, měl by být trestný čin JUDr. Vrány kvalifikován dle §149 odst. 4) trestní sazba až 18 let. SVJ jako spolupachatel stejně jako soudy, se dopouštěli účasti na mučení a dle Úmluvy OSN proti mučení části I, článku 2, odst. 3 Nařízení nadřízeného činitele nebo orgánu státní moci nemůže sloužit k ospravedlnění mučení, zejména když bylo možné vymožení pohledávky zajistit například splátkovým kalendářem, avšak v konkrétním případě Blažek nic nedlužil, tudíž exekuce byla nařízena jen za účelem mučit Antonína Blažka, který tímto byl přiveden do stavu nepříčetnosti. Tudíž JUDr. Vrána svým jednáním jehož důsledkem bylo uvedení p. Blažka do stavu nepříčetnosti prostřednictvím exekuce, vykolejil z legitimity státního orgánu do koleje organizovaného zločinu či terorismu a z toho důvodu předpokládám, že pojišťovna spolupachateli, kterým je SVJ neuhradí ani korunu. Pachatelům, kteří se dopustili trestného činu §149 odst. 4) TZ hrozí až 18 let, takže Blažkovi spolunájemníci se nemusí bát, že nebudou mít kde bydlet. Trestní oznámení Nejvyššímu státnímu zástupci bylo podáno jedním z našich elitních udávacích agentů, který se konečně probral, vzhledem k faktu, že JUDr. Vrána má dle důvěryhodných zdrojů zkorumpovaný i parlament, byl podán návrh k dohledu Evropskou komisí případně samotnou OSN, jejíž zákony byly taktéž v kauze ignorovány. Antonín Blažek sice zvolil zapálením nepřiměřenou obranu před následky trestného činu, takže pokud by přežil, zavřeli by ho taky, nicméně když je mrtvý, asi by měl za škodu zodpovádat JUDR. Tomáš Vrána, ten pokud však půjde sedět, asi bude muset být nařízena exekuce na jeho majetek.

  Vložil N/A (bez ověření), 14. Březen 2013 - 0:16

  Takže Blažek dobře udělal, když ten ksindl podpálil. Takový dobytek musí trpět.

  Vložil Čenda (bez ověření), 23. Únor 2013 - 23:47

  Koupit si byt dát si ho dohromady a mít mokrou podlahu by vás asi také jeblo. Když vlhnou panely ze spoda a mráz jim trochu pomůže, tak se drolí a vlhko stoupá výš. Za byt zaplatil stejně jako ostatní a nikdo mu nepomohl. Státní správa především. Chtít bydlet v suchu na to měl právo, a podívejte co z něho udělali. Don Kichotovský boj proti starostce, spravedlnosti světské prohrál. Proč brát ohledy, když byl bezohledností poražen. Dluhy byly na nájemném+úroky, no a byt by se rybičkáři hodil.

  Vložil lake, 20. Únor 2013 - 9:48

  Co má SVJ ve Frenštátě pod Radhoštěm dělat po výbuchu?

  Podle § 9 ZoVB společenství zaniká dnem zániku domu. Domnívám se, že dům nezanikl a SVJ tedy stále existuje. Dnem zániku domu bude teprve den, kdy nabude právní moci rozhodnutí Stavebního úřadu o tom, že stavba je neopravitelná a budova zanikla. Na parcele bude v katastru nadále veden způsob využití nikoliv „bytový dům“, nýbrž „jiná plocha – zbořeniště“. To bude v podílovém spoluvlastnictví podle ObčZ.

  Půjde o zánik SVJ ze zákona a bez likvidace. Podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, platí: „Při zániku právnické osoby bez likvidace, (…) je právní nástupce této právnické osoby povinen podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení o její daňové povinnosti, a to za část zdaňovacího období ke dni zániku, za kterou dosud nebylo podáno, nejpozději do konce následujícího měsíce po jejím zániku; není-li právního nástupce, plní tuto povinnost zřizovatel nebo zakladatel. Daňová povinnost zaniklé právnické osoby přechází na právního nástupce nebo zřizovatele nebo zakladatele.“.

  V tomto případě vzniká právní vakuum: SVJ nemá právního nástupce. Bývalí vlastníci jednotek nejsou ani „zřizovateli“, ani „zakladateli“, neboť SVJ vzniklo automaticky ze zákona. Nepřechází tedy na nikoho povinnost podávat dodatečné daňové přiznání SVJ. Bude zajímavé sledovat, jak to vyřeší Finanční úřad ve Frenštátě.

  SVJ ve Frenštátě by mělo urychleně před svým zánikem provést tyto kroky:

  • vypořádat závazky s dodavateli služeb a energií,
  • rozúčtovat dodávku služeb za rok 2012 a vypořádat s vlastníky,
  • rozúčtovat dodávku služeb za rok 2013 a vypořádat s vlastníky,
  • ukončit všechny smlouvy (neboť i bez odběru trvá povinnost SVJ hradit podle smluv základní složky nebo paušály)
  • vybrat peníze z bankovního účtu SVJ (který se stane zánikem SVJ nedobytný),
  • vrátit po konečném vyúčtování nespotřebované zálohy na správu domu všem, kdo je složili.

  Zda bude na pozemku postavena jiná budova je zcela jiná záležitost, o které nemá cenu nyní spekulovat. Pokud k tomu dojde, mohlo by jedině vzniknout jiné SVJ (bez jakékoliv právní vazby na nynější společenství).

  lake

  Vložil tazatel jaryn, 20. Únor 2013 - 15:12

  Jak to bude asi s vypořádáním pojistky – domu.....

  Vložil Jaroslav Jaroslav, 20. Únor 2013 - 15:20

  Je to blbé, ale si nebudou mít problém s prokázáním pojistné události.

  • Zničení výbuchem je většinou ve standardních pojistných podmínkách (ověřoval jsem v naší pojistce)a plnění půjde ve 100% výši (dům byl zcela zničen) a podle původních podílů na domě.
  • No a k tomu kdo měl pojistku bytu – plnění za zničené zařízení v maximální výši.

  Jestli měli pojistky.

  Vložil tazatel jaryn, 20. Únor 2013 - 18:11

  To je mě jasné ale jak to vyplácet, dům zbořený a asi zanikne..... myslím to pojištění pokud mělo SVJ

  Vložil lake, 20. Únor 2013 - 18:29

  Pokud pojistníkem a zároveň pojištěnou osobou je SVJ, pak je to průšvih. Pojišťovna bude k plnění vyžadovat doklad, že dům zanikl. Ovšem tím okamžikem zanikne i SVJ a pojišťovna nebude mít smluvního partnera, kterému by měla plnit.
  A protože SVJ zaniká bez právního nástupce, nikdo nebude oprávněn pojistnou částku na pojišťovně vymáhat.
  Mimochodem, nemá vaše SVJ také uzavřenu podobnou pojistnou smlouvu?

  lake

  Vložil tazatel jaryn, 21. Únor 2013 - 19:17

  lake – dík za odpověď

  Vložil Pavel, 21. Únor 2013 - 10:11

  Na fotografiích za poškozeným domem je pravděpodobně kostel sv. Jana Křtitele, proto se domnívám, že se jedná o dům č.p. 39 na ulici 6. května.

  V č.p. 39 je SVJ s IČ 259 03 390. Sousední dva vchody mají jedno SVJ. Kdyby všechny 3 vchody byly v jednom SVJ, tak by s pojištěním a běžným účtem nebyl takový problém. Ale č.p. 39 má samostatné SVJ a tak asi bude platit to, co tu uvedl pan lake. Záleží na pojistné smlouvě a na tom, zda ZoVB zná pojišťovna a banka.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil taky vlastník (bez ověření), 21. Únor 2013 - 0:15

  z čeho konkrétně vyvozujete že existence SVJ je spjata s existencí domu ??? Pokud vím v ZoVB je pouze uvedeno za jakých okolností SVJ vzniká. Samotný fakt, že momentálně jednotky neexistují nemůže mít vliv ani na stav v KN ani na faktickou existenci SVJ. Pokud se vlastníci dohodnou že bude pokračovat SVJ nepochybně pokračovat budou. Ze svých kapes dle §13/7 vytáhnou každý příslušný podíl a dům postaví znovu. A nakonec mají i dárce ne?

  A jakou smlouvu máte Vy pane Lake, ve vašem SVJ. Nemohl by jste ji popsat a okomentovat?

  Vložil Www rty (bez ověření), 21. Únor 2013 - 3:34

  Taky vlastníku, nevím zda pochopíte paragraf 9/15, který zní Společenství zaniká dnem zániku domu. Než zase budete psát své ničím nepodložené fantazie, zkuste si přečíst alespoň prvních 16 paragrafů zákona.

  Vložil Miroslava (bez ověření), 20. Únor 2013 - 21:45

  Dobrá připomínka, hned jsem se šla podívat na pojistnou smlouvu. Pojistník je SVJ pojištěný – Všichni vlastníci jednotek uvedeni v KN jako spoluvlastníci pojištěné budovy. Je to tak správně?????? Děkuji za váš čas.

  Vložil All -- (bez ověření), 20. Únor 2013 - 23:44

  Jen aby to pojistovna neposuzovala jako Teroristicky utok ci teroristický akt proti skupine obyvatel s destrukci budovy ..

  Riziko terorismu je odchylně od ustanovení pojistných podmínek a kazda pojistovna pak resi jinak.

  Slabou utechou pak je, ze krytí se nevztahuje na osoby, které by se jakýmkoli způsobem podílely na přípravě, organizování či provedení teroristického ú­toku.

  Vložil salvador, 19. Únor 2013 - 18:18

  Myslím, že není vhodné se zde vzájemně osočovat a ťukat si na čelo když někdo napíše svůj názor. Jako např. emotivně reaguje GaBriela39. Hlavní myšlenkou je najít nějaké preventivní opatření jak předejít takovým to událostem respektive je eliminovat. Také mne napadlo, co bude dále, když dům je totálně zničen, jak bude postupovat výbor atd.

  Vložil Annka (bez ověření), 19. Únor 2013 - 19:22

  No, co asi bude dělat výbor? Celé SVJ i výbor tímto zanikl, není žádné SVJ,když předmět SVJ byl zničen a následkem toho zdemolován.

  Vložil salvador, 19. Únor 2013 - 19:34

  Nejsem si zcela jist zda máte pravdu. Bude snad nějaké pojistné plnění a na stejném místě se může postavit nový dům.

  Vložil anonn, 19. Únor 2013 - 10:42

  Řešení určitě existují, ale jak se říká „po bitvě každý generál“. Zpětně mi přijde že pomoci mohly dvě věci:

  1. Důsledněji prudit onoho prudiče. Posílat na něj policii kvůli výhrůžkám atd. Ale díky tomu taky mohl barák bouchnout ještě dřív.
  2. Technicky – kamery by asi nepomohly. Co by ale možná zachránilo pár lidí jsou hlásiče požáru. Stojí pár kaček a lidi doma i SVJ ve společných prostorách na toto kašlou. Naprosto nepochopím když někdo uhoří doma protože spal nebo se otráví plynem, když hlásič stojí 2–3 stovky. Kdyby to SVJ koupilo hlásiče do každého patra třeba dva máte to 4×2×300=2400 kaček, tedy NIC proti těm zbytečným mrtvým. Obecně spousta lidí uhoří jen proto že zdrhají až je olizují plameny. Ale hlásič může řvát mnohem dříve, navíc jdou propojit a může to houkat po celém domě najednou i když hoří (zatím) úplně někde jinde v domě.

  Předseda

  Vložil Jaroslav Jaroslav, 19. Únor 2013 - 17:15

  nemám tušení, co tam bouchlo, ale pokud to skutečně byly propanbutanové nádoby, víte jak dlouho musí okolo takové lahve hořet, aby bouchla ?? Hlásiče zajistí čas – otázka je zda v konkrétním případě dost času, ale někdy může být čas rozhodující.

  Vložil tazatel jaryn, 19. Únor 2013 - 12:59

  Anonn – velmi správně… K bodu 1 : Ale co lhostejnost vlastníků, nezájem vlastníků o svůj ( podílový) majetek, víš kolik vlastníků se zdráhá nebo jim je to uplně jedno oslovit někoho, kdo neuklidil, dělá hluk atd. Představ si oslovovat nějakého nepříspusobylého : nehasím co mě nepálí..... Netvrdím, že jsou všichni tacoví ale většina ano.

  Druhá věc : liknavost úřadů, policie.....

  Vložil svjvmt, 18. Únor 2013 - 21:21

  Jistě že nešlo, máte nějakou představu jak?? Chcete všude instalovat kamery??

  Vložil Petr87, 18. Únor 2013 - 22:01

  Ani kamery Vám nepomohou. Ty dokážou maximálně usvědčit zloděje (vandala, vraha,…), ne mu zabránit v krádeži (vandalismu, vraždě,…).

  Vložil Petra19, 24. Únor 2013 - 13:51

  a když dům bouchne tak, jako ve Frenštátě, tak by se ze záznamu na kamerách asi stejně nic nezachovalo. Jak je to s požárními hlásiči, když se nainstalují třeba v kuchyni, aby furt nehoukaly ? Poradí někdo ? Zrovna včera mi upozornila jedna babička v domě, že má strach, aby jiná stoletá babča něco neprovedla a nestal se malér. (nevypnutý plynový sporák…) Ve společných prostorech jsme již detektory plynu dali, ten požární hlásič mi nadchl.

  Vložil penik, 18. Únor 2013 - 18:36

  Pokud je pravda to, co se říká (více ohnisek požáru), tak i kdyby se všichni stavěli na hlavu, tak žhářství lze těžko zabránit. Stačí se kouknout několik měsíců zpět do Liberce.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".