Vnitropodnikové směrnice v SVJ

Vložil Pavel, 30. Září 2016 - 16:11 ::

V jiném vláknu, které již značně nabobtnalo, se vyskytl příspěvek:

"vnitropodnikové směrnice

Vložil didi (bez ověření), 30. Září 2016 – 15:20

SVJ nemá povinnost schvalovat jakési vnitropodnikové směrnice. Neblozuněte. Nevídím důvod nazývat jakákoliv pravidla nějakou vnitropodnikovu směrnicí. Z svj byste šmahem udělal družstvo,nyní z svj udělejte podnik a bude to dokonalé.

odpovědět | hodnocení –2"

Autor zcela ignoruje skutečnost, že SVJ je stejně jako družstvo či a.s. účetní jednotkou a musí dodržovat mj. i zákon o účetnictví.

ZoÚ mj. stanoví:

1)v § 15/2 „Účetní jednotky sestavují účtový rozvrh.....“

2)v § 33a/10 „Účetní jednotky stanoví vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob v této účetní jednotce.....“

Těch směrnic je daleko více, i když méně než v družstvu či a.s..

Odborná veřejnost je nazývá vnitropodnikové směrnice.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Mrzout, 30. Září 2016 - 21:23

  §33a/10 ZoÚ:

  Účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob v této účetní jednotce, vztahující se k připojování podpisového záznamu nebo identifikačního záznamu, a to takovým způsobem, aby bylo možno určit nezávisle na sobě odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy připojeny.

  Mrzout

  Vložil Oldřa (bez ověření), 30. Září 2016 - 19:53

  Pavle, prosím, mohl byste dát konkrétní příklady nejužívanějších vnitřních předpisů?

  Děkuji.

  Vložil Taisa, 30. Září 2016 - 19:10

  Nic si z těch hloupých komentářů nedělejte. To jsou lidé, co nemají o účetnictví páru a nerozeznají opravnou položku od oprané ponožky :-D

  Jo, ale pak sem chodit a fňukat, že z roční závěrky chápou velký kulový, že mají smíchaný pohledávky za členy společenství s pohledávkama z obchodního styku a závazky ausgerechnet to samý, že mají smíchaný fond oprav s úvěrem, to by jim šlo. :-D

  Vložil xyz (bez ověření), 30. Září 2016 - 19:21

  Ještě nějaké moudro by nebylo? Jestlipak víte, moudrá nádhero, že v svj ýfond oprav neexistuje. Jestli to má někdo smíchané a , tak jste to vy. Víte vůbec, jak se perou ponožky? Měla byste si na praní ponožek vytvořit směrnici.

  Vložil Taisa, 30. Září 2016 - 19:39

  Jsem si jista, že pan Pavel to pochopí, drahý xyz. :-)

  Existuje také reálný svět, kromě tohoto portálu. A v tom vlastníci bytů sousloví fond oprav běžně používají. A já nejsem z těch, kdo na potkání člověka dojebe za špatnou terminologii. Ale co já vím, možná to některým zakomplexovaným jedincům pomáhá zvýšit sebevědomí. :-)

  Vložil xyz (bez ověření), 30. Září 2016 - 19:55

  Když jste taková pintlich, tak byste měla používat správne názvy.V zákoně, pokud se nepletu žádný fond opav není ani nebyl. Hodinky nebo holinky, vždyť pro vás to není žádný rozdíl. Jestli je tady někdo zakomplexovaný, tak já to nejsem. A navíc jste ještě nána, jaká raději psát nebudu. Dufáte, že vás budu uznávat jako nějakou extra autoritu. Nebudu, vaše názory jsou mi u prd.le.

  Vložil Pavel, 30. Září 2016 - 22:23

  xyz,

  do 31.12.2013 se ten pravý Fond oprav, jako vlastní zdroj SVJ tvořený ze zisku, prakticky nevyskytoval. Fondem oprav se většinou nazývala dlouhodobá záloha účtovaná na účtu 955, jako cizí zdroj, což bylo a je špatně. Navíc se Fondem oprav nazývaly i jiné záležitosti.

  Od 1.1.2014 se někde místo záloh na příspěvky vybírají konečné příspěvky, které mohou vytvořit zisk. V tomto případě bude Fondů oprav vytvářených ze zisku přibývat.

  Rozdíl mezi vlastním a cizím zdrojem je zcela zásadní. Fond oprav je vlastní zdroj (patří SVJ). Dlouhodobá záloha, která je za Fond oprav často vydávána, je cizí zdroj (patří členům SVJ, jsou to vlastně pohledávky členů SVJ za SVJ).

  Nevadí mi, že nerozumíte problematice účetnictví, ale mohl byste se alespoň slušně vyjadřovat.

  Pavel

  Vložil Jašek (bez ověření), 1. Říjen 2016 - 16:05

  Četl jsem pozorně Vaše příspěvky, a jedno mi není jasné – Fond oprav.

  Je to vlastní zdroj SVJ, ale z jakých peněz?

  Náš výbor se rozhodl, že navrhne zahrnout do stanov, že příjem z nájmu společných antén, umístěných na střeše, se automaticky převede do FO.

  Mám to brát tak, že ty peníze vlastně daruji SVJ a co potom?

  Bude to příjem SVJ, který se musí zdanit?

  Děkuji za odpověď

  Vložil JaVa, 1. Říjen 2016 - 17:52

  Vím,že jste otázku adresoval na konkrétní osoby,ale zkusím Vám poradit já.Takových „kalousků“ ve vašem výboru, se hleďte rychle zbavit.Ani shromáždění ani žádný výbor, by neměl rozhodovat o vašem zákonném příjmu z pronájmu společných prostor,dle velikosti vašeho spoluvlastnického podílu,který jste pak povinen zahrnout do svých příjmů a řádně zdanit.Ani to,že to dáte do stanov, Vás tohoto práva a povinosti nezbaví.JaVa

  Vložil Poznamka (bez ověření), 2. Říjen 2016 - 20:50

  Já si myslím, že rozhodování je složitější než popisujete. Vlastník má nárok na příjem v objemu podílu z nájmu spol. prostor který má zdanit. T.j. SVJ má splatný závazek vůči vlastníkovi. Pokud SVJ má splatnou pohledávku vůči vlastníkovi nejméně ve stejné výši, pak ty předpisy lze započítat na základě rozhodnutí SVJ (bez souhlasu shromáždění). Zápočtem sníží náklady výplaty peněz SVJ a náklady zpětné platby vlastníkům. Pokud ovšem SVJ takovou splatnou pohledávku nemá (ale jistě má, ale nechce ji použit – pohledávky měsíčních plateb záloh) pak výbor a shromáždění mají tendenci vytvořit nějakou „novou“, aby popsaný zápočet bylo možno realizovat. A v podstatě jde o to do jaké míry ta vytvořená pohledávka je legitimní a zavazující pro každého vlastníka. A posouzení toho není jednoduchý problém (např. rozhodnutí o úhradě mimořádné splátky úvěru).

  Vložil Anony321 (bez ověření), 1. Říjen 2016 - 19:19

  Můžete prosím ocitovat právní předpis, ve kterém je jednoznačně určeno, že v případě vámi uvedeného pronájmu se jedná výlučně o příjem jednotlivých vlastníků?

  Vložil RuN (bez ověření), 1. Říjen 2016 - 19:52

  MF čj. 281/55 462/2002

  NV č. 366/2013 Sb.

  Vložil JaVa, 2. Říjen 2016 - 9:13

  Děkuji RuN.Jen doplním,že: v n.v 366/2013 Sb., se píše: Příjmem společenství vlastníků jednotek nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků jednotek; jde zejména o tyto příjmy

  1. nájemné z pronájmu společných částí domu,

  a v 281/55462/2002 je v úvodu příslušného odstavce toto: Nájemné za společné prostory (např. za reklamu na fasádě domu, společný prostor pronajatý k podnikání, příjem z činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám, z prodeje majetku, který byl součástí společného zařízení (např. mandlu, pračky apod.), je vždy příjmem vlastníků jednotek…atd.Java

  Vložil RuN (bez ověření), 2. Říjen 2016 - 9:53

  Je to JaVa přesně tak, jak píšete.

  Vůbec si ale nejsem jistý tím, zda to co uvádí Jašek není trestný čin a švindlování v účetnictví, a tedy i ve vyúčtování.

  Nemají-li vlastníci tento příjem uvedený ve vyúčtování, to je z mého úhlu pohledu na hraně zákona.

  Přeci si SVJ nemůže nechávat na účtu peníze, které mu nepatří, to je sprostá krádež!

  Vložil RuN (bez ověření), 2. Říjen 2016 - 10:48

  Žádám mínusovače, aby vysvětlil, co ho vedlo k tomu, že můj příspěvek označil mínusem.

  Vložil Oldřa (bez ověření), 1. Říjen 2016 - 18:42

  Ano, SVJ nesmí podnikat – výnos z nájmu patří vlastníkům a ti musí částku, která na ně připadne, zdanit.

  Pokud se nedostává peněz na opravy, modernizaci – je třeba zvýšit (po odsouhlasení shromážděním)částku hrazenou na tento účel

  • u bytových družstev je to do fondu oprav
  • u SVJ je to na dlouhodobé zálohy

  Vložil Jašek (bez ověření), 1. Říjen 2016 - 18:22

  Děkuji za dopověď, JaVa.

  To já vím, že to musím zdanit, a také to daním. Jsem členem čtyři roky, ale nikdy nebyly nájmy zahrnuty do vyúčtování, správa-účetní konkrétní částku sděluje pouze těm, kteří ji o to požádají.

  Když shromáždění vlastníků odsouhlasí, že se nájmy zahrnou do FO, je to pro mne zavazující?

  Já samozřejmě budu na tohle ruku nezvednu.

  Vložil Danil Josef (bez ověření), 1. Říjen 2016 - 16:54

  „Bude to příjem SVJ, který se musí zdanit?“

  Bude to příjem Váš, který se musí zdanit.

  Vložil Arveno, 2. Říjen 2016 - 23:02

  zaloh. Arveno

  Vložil xyz (bez ověření), 1. Říjen 2016 - 1:14

  Je naproto důležité, že vy všemu rozumíte. Snažíte se být slušný, sle jste hlupák. Řekl bych vám to i do ksychtu, nejem tímto způsobem. Dšláte všechno pro to, aby jste se vnutil jako uznávaná autorita a nejste. Ve společenství neexistuje žádný fond vydávaný za fond oprav. To vám v tom účetnictví nevadí, odborníku? Okno taky nelze vydávat za dveře. Z vás musí mít radost v tom vašem společenství. Nebo, že by tam byli ještě větší hlupáci než jste vy?

  Vložil JaVa, 1. Říjen 2016 - 11:58

  Pane anonyme.Toto fórum je pro laiky,kteří se chtějí něco naučit a hlavně podělit s ostatními o své poznatky a chyby, které už udělali.Ti,kteří jsou na tom stejně jako oni,se zde vzdělávají nebo předávají již praxí ověřené postupy, v určitých životních situacích točících se kolem SVJ nebo BD..Všichni společně pak z toho těžíme,neboť se učíme z chyb těch druhých.Prosím,po­kud opravdu nemáte k daným tématům konstruktivní připomínky nebo doplňující otázky,tak raději zanechte invektiv vůči osobám,které odpovídají na dotazy nás laiků opravdu profesionálně a naprosto zdarma.Pokud zde přestanou psát lidé typu pana Pavla a paní Klainové,kteří jsou ve svém oboru profesionálové,tak z toho zde zbude jen pavlačová drbárna.Děkuji a přeji Vám hezký zbytek víkendu.Java.

  Vložil Oldfox (bez ověření), 3. Říjen 2016 - 6:47

  Plne souhlasim. Take zde hledam informace pro laiky. Lecos se zde da dohledat. Bohuzel je to diskuze tak jsou ruzne nazory. Bohuzel u nas je opravdu Praseci pravo. Co jsem pochopil tak dlouhodoba zaloha je vytvarena za ucelem planovanych oprav, pripadne havarijnich oprav. Ted nastava dilema. Selskym rozumem si „sporim“ na neco co se bude na baraku delat, nebo treba praskne stupacka. Pro sedlaka je jedno jestli z teh penez se treba vymneni okna, ktera jsou dle LV jednotlivce. Mneni se i mne a penize jsem na ne tedy take daval. Ale verim, ze zakona by to mohl byt problem. Hromadka A pouzita na Hromadku B. Jsou tu dva nazory. Dlouhodoba zaloha je pri prodeji budto vratna, nebo nevratna. Myslim ze toto se zde nevyresi. To az jak bude soudni praxe. Ale je mozne dat do Stanov, ze se jedna o prispevek, ktery pri ukonceni clenstvi zustava SVJ? P.s.1 – Z praxe dluhy aspon nektere se pri prodeji jiz dedi – uver jisteny zastavou bytu. Ty ostatni se bohuzel musi vymahat, ale nebylo by spatne aby vazly na jednotce. At si novy kupec rozmysli koupi, nebo snizi o to cenu. P.s.2 omluvte diakritiku. A pro zaryte – u nas je FOND OPRAV vse co se plati za byt SVJ tedy neco jako driv se platilo OPBH.

  Vložil Anonymmmm (bez ověření), 1. Říjen 2016 - 6:55

  Xyz je duševní mrzák.

  Vložil častý pozorovatel (bez ověření), 1. Říjen 2016 - 9:36

  Když to vemu z psychologického hlediska, tak na tomto portálu se sešlo několik výrazných osobností. Některé z nich se snaží, aby jejich názor ostatní akceptovali a uznávali je. Další jim dávají najevo, že to tak nebude. To není nic neobvyklého, nic co by vybočovalo z běžných norem.

  Vložil pozorovatel občasný (bez ověření), 1. Říjen 2016 - 12:06

  tak vidím, že sem přispívají takoví, co mají potřebu dávat (někdy to můžou být i danajské dary -a oni to ani nevědí…) a pak bořitelé… prý pocházíme z tvorů, kde byly v životaschopné proporci zastoupeni jedni i druzí – tak pak jedni si zoufají a druzí se radují, že z většiny se stávají ofčani, co obrůstají něčím, co lze zpeněžit – a do jejich čela se tlačí berouni, co na to mají políčeno

  Vložil didi (bez ověření), 30. Září 2016 - 18:52

  Víc k tomu nemám co dodat. Blahopřejí, svj jste povýšila na a. s. Jen tak dál, příště to bude nejdůležitější účetní jednotka v EU.

  Vložil Pavel, 30. Září 2016 - 22:10

  didi,

  vlákno jsem založil kvůli Vám a tak se pokusím ještě jednou o vysvětlení, i když jsem to už psal v prvním příspěvku.

  1)SVJ vede (podvojné) účetnictví stejně jako BD, s.r.o., a.s. a jiné účetní jednotky.

  2)Účetnictví se řídí zákonem 563/1991 Sb.

  3)Z výše uvedeného vyplývá, že základní účetní principy se použijí jak v SVJ tak i v a.s..

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil xyz (bez ověření), 30. Září 2016 - 18:20

  A chozrasčot budme psát a schvalovat kdy, odborná veřejnosti?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".