Vlastníci nesou náklady podle podílů

Vložil Oldřiška (bez ověření), 6. Srpen 2017 - 10:34 ::

V 72/1994 bylo klíčové ustanovení § 15 odst. 1:

Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu (§ 8 odst. 2).“

Nemůžu najít obdobné ustanovení v občanském zákoníku.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tep (bez ověření), 7. Srpen 2017 - 17:04

  Aplikace nařízení vlády 366/2013…viz http://www.portalsvj.cz/…ady-366–2013

  Nehledejte v tom složitosti – náklady je třeba rozdělovat spravedlivě: Když něco užívá výhradně jeden byt – hradí si to sám. Užívá-li něco skupina vlastníků – hradí to ta skupina. O tom, jak to hradí ta skupina rozhodují jen členové té skupiny – nikdo jiný (např. u nás výtah užívá jen skupina vlastníků – provozovatelé výtahu). Náklady na pořízení poměrových měřidel tepla – dle toho, kolik jich který byt potřebuje. Náklady na pořízení vodoměrů – všichni stejnou částkou – každý byt má po jednom vodoměru. Pokud by měl někdo další vodoměr – třeba v garáži, musí si ho uhradit sám… Atd. Varuji rozdělovat náklady dle počtu osob nahlášených v bytě – kteří tam mají mít domácnost – to se nedá uhlídat a může to být zdrojem neustálých hádek. Uvědomme si, že absolutní spravedlnosti nelze dosáhnout v domě s mnoha vlastníky, lze se k ní jen přibližovat. Má to ale i výhodu – o nic se nemusíte starat – SVJ vše zařídí, pokud všichni řádně platí. V rodinném domku se musíte starat úplně o vše a makat od nevidím do nevidím.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 7. Srpen 2017 - 17:46

  Tazatel řeší náklady na správu domu a pozemku, vy do toho pletete náklady na služby, to je něco jiného!

  Vložil Ráchel (bez ověření), 7. Srpen 2017 - 17:18

  „Užívá-li něco skupina vlastníků – hradí to ta skupina.“

  Údržbu střechy hradí pouze byty pod střechou. Údržbu schodiště nehradí byty v přízemí. Jednoduché, jasné, spokojenost všech zaručena.

  Vložil Mazač (bez ověření), 7. Srpen 2017 - 17:21

  Ráchel, žvanit můžete na jiných webwch. Pokud budete spamovat, budete mazána.

  Vložil Ráchel (bez ověření), 7. Srpen 2017 - 19:56

  Pro Mazače ještě jednou:

  Tvrzení „Užívá-li něco skupina vlastníků – hradí to ta skupina.“ je chybné a nepoužitelné. Vlastník se nemůže jednostranně vyvázat z plateb pouze tím, že „něco“ nepoužívá. Právě proto je v zákoně o službách, že počet osob je vždy nejméně jedna (nikoliv nula). Obdobně platí i pro ostatní náklady.

  Podle diskutéra nade mnou: Přestanu ze své vůle používat výtah → přestanu hradit výtah.

  Ve skutečnosti: Přestanu používat výtah → výtah hradím dále.

  Vložil René (bez ověření), 6. Srpen 2017 - 11:00

  § 1180

  (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

  (2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

  Vložil Oldřiška (bez ověření), 6. Srpen 2017 - 11:44

  Takže obdobné ustanovení v občanském zákoníku patrně není. § 1180 je bohužel jiný: jednak nezmiňuje výslovně přispívání na náklady, což otvírá možnost přispívat i na něco jiného než na náklady, typicky na spoření na neurčitý účel, což za účinnosti zákona o vlastnictví bytů možné nebylo. A dále, přispívat v poměru podílů je jednoznačné a není to totéž jako přispívat ve výši odpovídající podílu (což jednoznačné není, odpovídat podílu může znamenat leccos).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".