váha hlasu

Vložil Daniela, 21. Duben 2008 - 14:46 ::

Dobrý den, váha hlasu při hlasování na shromáždění= podíl na společných částech domu, nebo na podlahové ploše bytu?Jak hlasovat na shromáždění pokud má někdo podíl podle katastru nemovitostí 747/6823 a někdo 977/6823. Do fondu oprav a na správu domu platíme všichni stejnou částku bez ohledu na velikosti podílu. Je nás osm vlastníků nemůžeme mít při hlasování každý jeden hlas???? Jak to potom při hlasování počítat? Děkuji D.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil HonzaT, 21. Duben 2008 - 15:48
  1. váha hlasu = podíl na společných částech domu (podle KN), tento podíl však obvykle odpovídá podlahové ploše bytu.
  2. hlasujete podle těchto podílů, jeden má 747 hlasů, další 977 apod., sečtete tyto hlasy, vydělíte počtem hlasů přítomných vlastníků nebo celkovým počtem hlasů (podle toho o čem se hlasuje) a máte výsledek. Doufám, že je to srozumitelné.
  3. Platit do „fondu oprav“ byste podle spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li dohodou všech stanoveno jinak (§ 15 ZoVB).
  4. Každý nemůžete mít jeden hlas (§ 11 odst.3 ZoVB).
  Vložil LB (bez ověření), 22. Duben 2008 - 8:42

  To sčítání hlasů podle podílů lze ještě zjednodušit:

  1. Je-li vyžadovaná nějaká většina z celkového počtu hlasů (ať už poloviční či 3/4) lze mít potřebnou hranici spočítanou jednou pro vždy a po sečtení čitatelů z podílů jen porovnat s hranicí. Při hlasování podle počtu přítomných lze tuto hranici spočítat po uzavření stavu přítomnosti. Ušetříte si tak to dělení „celkovým počtem hlasů“ – ve skutečnosti společným jmenovatelem podílů. Pozor, někdy bývají podíly uvedeny tak, že nemají stejné jmenovatele, pak je vhodné je převést (rozšířit) na nejmenšího společného jmenovatele (kterým v těchto případech většinou bývá ten největší jmenovatel, ostatní bývají jen pokrácené).
  2. Lze si pro hlasování podle celkového počtu hlasů najít minimální počet hlasujících (těch s nejmenšími podíly), který vždy bude stačit pro dosažení nadpoloviční nebo tříčtvrtinové většiny. Ve Vašem případě by to mohlo být např. být 6 pro nadpoloviční a 7 pro tříčtvrtinovou většinu. Stejně tak můžete mít spočítaný počet členů (zase z nejmenšími podíly), které stačí k nepřijetí rozhodnutí podle dané většiny. Pak můžete většinou hlasovat jen podle těchto počtů a jen v těch zbylých těsných případech přesně podle podílů. Podle stejných čísel můžete zjistit usnášeníschopnost (tedy nadpoloviční přítomnost dle podílů).
  3. Pokud by byl návrh přijat nebo naopak nepřijat (blokován) podle celkového počtu hlasů, je zákonitě přijat či naopak nepřijat i podle přítomných hlasů.
  4. Pro nízký počet bytů (podílů) si lze připravit tabulky, kde budete mít na řádku všechny kombinace (pro/proti/nep­řítomen) u jednotlivých hlasů a vedle nich, zda je návrh přijat pro potřebné většiny (tedy nadpoloviční a tříčtvteční jednak z počtu všech a jednak z počtu přítomných) + zda je schůze vůbec usnášeníschopná. Tabulku lze omezit jen na těsné případy z bodu 2.

  LB

  Vložil Anonymous (bez ověření), 22. Duben 2008 - 8:56

  Vážený pane LB, Vaše úvaha

  „Pokud by byl návrh přijat nebo naopak nepřijat (blokován) podle celkového počtu hlasů, je zákonitě přijat či naopak nepřijat i podle přítomných hlasů.“

  uvedená v bodu 3 bohužel neplatí tam, kde je požadovaná většina počítaná z počtu přítomných, tj. tam, kde může rozhodovat méně než 1/2 všech.

  Je to proti logice většinového rozhodování, ale je to tak v zatím platném zákoně. Bohužel. (Návrh nového ZoVB už vyžaduje důsledně většinové rozhodování.)

  Raději uvedu příklad, aby byla věc jasná: Pro je 6 z 10 vlastníků ze stejnými podíly (podle většinového principu zakotveného nově v návrhu ZoVB je rozhodnutí přijato), přítomných je 6, z toho 4 proti, 2 pro (podle stávajícího ZoVB jsou usnášeníschopní a rozhodnutí není přijato).

  Emanuel

  Vložil Anonymous (bez ověření), 22. Duben 2008 - 10:25

  Vážený pane Emanueli,

  asi jsem se v bodu 3 nejasně vyjádřil. Celý příspěvek měl posloužit pro usnadnění vyhodnocení hlasování při nestejných podílech. V tom bodu 3 jsem to myslel tak, že pokud bude dosaženo většiny ze všech podílů (např. podle kritéria z bodu 1 či 2) musí tím být zákonitě dosažena i většina z přítomných podílů – a analogicky pro zablokování návrhu. Uvedl jsem to proto, že pro hlasování všech lze snadno předem natrvalo předpočítat hranici z bodu 1 či minimální počty hlasujících z bodu 2, a pokud bude účast vysoká, rozhodne často toto kritérium i při ne stoprocentní účasti. Kritéria pro přijetí či zablokování návrhu samozřejmě nerozhodnou vždy, často však ano.

  Tedy podle Vašeho příkladu: Pokud stačí k přijetí 6 vlastníků z celkových 10 (při účasti všech 10), myslel jsem tím jen to, že pokud bude 6 vlastníků pro (a přítomných) bude návrh přijat při jakékoliv celkové účasti (samozřejmě s těmi 6 pro, kteří tak zaručují i usnášeníschop­nost). Při nižších účastech by však kritérium z bodu 3 sláblo – bylo by použitelné v méně hlasováních.

  LB

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".