Užívání bj nepřihášenou osobou, rozpad výboru SVJ

Vložil Karel Popper (bez ověření), 11. Listopad 2022 - 10:52 ::

Vážení,dovolím si zde podat dva dotazy.

 1. je stanoveno,že 2.osoba může užívat bj po dobu 2 měsíců v průběhu účtovacího období.Tedy chápu tak,že se jedná od 1.1.do 31.12.v roce.Není zde ale jasné,zda se jedná o „nepřetržitou“ dobu, tedy 60 dnů, či zda se tyto dny (pobyty) sčítají…

Na tuto skutečnost jsem se již dotazoval jednoho právníka, který mi dosud tento právní výklad neposílá…Asi mě má za hlupáka. Když on ten paragraf je zakroucený a kdo má tedy tu právní podstatu pochopit, co tím autor chtěl vůbec říci?? A k tomu uvedu jednu zásadní poznámku.Na této podstatě doslova těží „jedinci“,navíc s právním vzděláním,kteří evidentně tuto situaci zneužívají pro své nejbližší!!!Takže neexistuje skutečnost tyto osoby přihlásit, byť to jejich „bydlení“ pod pláštíkem „návštěv“ jde na úkor všech VJ…Myslím,že se zde nemusím odkazovat na různé povinné platby všech VJ,kde tím narážím na skutečnost zneužívání situace těmito parazity …

2)rozpad výboru SVJ- existující pův.výbor SVJ byl od r. 1/2011 tříčlenný,když se v r. 2019 odstěhovali dva členové výboru.Zůstal pouze předseda!Ten nejen díky Covidu, ale de facto ze svého zájmu nesvolal a ani nepřipravuje svolat Shromážědní VJ jak k volbě nového výboru (funkce určená na 5 let),tak k řešení nových skutečností v panel.domě.Je navíc podstatá změna, že již nemusí být tříčlený výbor, ale dle požadavku VJ může být vícepočetný…Před tímto výborem zde byl pětičlenný výbor, který dokázal revitalizovat kompletně celý panel.dům, aniž by si bral jakoukoli fin.odměnu!!! Tedy ani korunu šedesát…(to stávaly Partyzánky!).Nový výbor,s svýše uvedeným předsedou tento požadoval okamžitě fin.odměnu,když přišel k"hotovému",když navíc začal likvidovat nové protiskluzové lino v ceně 17 tis. s náhradou za velkoplošné dlaždice a podobá další zvěrstva…Samozřejmě že hned druhý den si jeden VJ udělal výron v kotníku díky těmto dlaždicím…Takže to jen vše pro dokreslení osazenstva…Prosím, najde se právní výklad ve věci položených dotazů? Předem děkuji z všechny naše VJ. Ze Zahrady Čech Karel Popper

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil . (bez ověření), 11. Listopad 2022 - 13:19

  Kolik členů má mít výbor máte ve stanovách. Vše ostatní, že VJ něco chtějí jsou pouze řeči. Pokus to má být jinak, tak nejdříve musíte změnit stanovy. Svolat shromáždění může 1/4 vlastníků, v čem je proglém? Rozpočítávat služby podle počtu osob je holý nesmysl. To pak musíte mít detektiva, který sluduje, kdo, kde a kolik dnů bydlí. Když nedáte členům výboru žádnou odměnu, tak se nedivte, že tam nikoho nemáte. Zdarma si to dělejte sám. Sám to taky zmáknete, když budete chtít. K tomu není potřeba pětičlený výbor.

  Vložil Počtář (bez ověření), 11. Listopad 2022 - 13:33

  „Rozpočítávat služby podle počtu osob je holý nesmysl. To pak musíte mít detektiva, který sluduje, kdo, kde a kolik dnů bydlí.“ (Vložil . (bez ověření), 11. Listopad 2022 – 13:19)

  Ono se rozúčtovává podle počtu osob nahlášených vlastníkem. Na to jste pozapomněl. Detektiv není potřeba.

  Vložil Ooo (bez ověření), 11. Listopad 2022 - 12:18

  A tohle plyne z čeho přesně? Kdybyste se obtěžoval si to přečíst pořádně, tak:

  1. osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb se rozumí
  1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období,
  2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
  3. osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb, po dobu v souhrnu přesahující 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

  Z toho plyne, že nejde nutně o souvislou dobu, ale součtovou.

  S o co vám jde? Pokud k jedinci chodí jedna návštěva méně jak 2 měsíce v kuse, tak prostě ten příspěvek 15 nebo kolik korun na osoboměsíc (ale pouze za ty 2 měsíce a ne za celý rok), oprávněně neodvede.

  Pokud tam navštěvuje v součtu v období 3 měsíce, tak se jí prostě ty 3 osoboměsíce (řekněme že 3×15 korun) naúčtují…

  Vložil € (bez ověření), 11. Listopad 2022 - 11:31

  „korunu šedesát…(to stávaly Partyzánky!)“ (Vložil Karel Popper (bez ověření), 11. Listopad 2022 – 10:52)

  Kolik stojí dnes?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".