Úprava zahrady

Vložil Jiří B (bez ověření), 26. Prosinec 2022 - 23:16 ::

Za bytovým domem s 8 bytovými jednotkami je zahrada. Tato zahrada patří celkem 5 vlastníkům jednotek. Jednotlivé podíly tvoří 1/8, 1/8, 1/8, 3/32 a 1/32. My vlastníme 1/8 a jednu bytovou jednotku. Zbývající 1/2 zahrady patří Státnímu pozemkovému fondu. Toto rozdělení vzniklo v minulosti při restituci a následujícím dělení při dědictví a dalším prodeji bytových jednotek spolu s podílem na zahradě. Zahrada je roky neudržovaná, přerostlé stromy se různě naklánějí a větve smrků (výška cca 16m narážejí do oken). Na zahradě byla též rozpadlá voliéra a pódium že shnilých palet. Po dohodě s paní majitelkou 3 bytů (vnučkou bývalého majitele celého domu) jsme si určili část zahrady, kterou jsem poryl, odstranil spadlou túji, která spadla do sousední zahrady. Dále jsem rozebral polorozpadlou voliéru, odstranil shnilé pódium z palet, vykácel náletové dřeviny, tvořící neprostupný porost, odvezl kompost, tvoření z velké části odpadky a igelity a ořezal suché větve smrků do výšky cca 5 metrů. Lidé z domu se začali zajímat, co děje, někteří byli nadšeni a jiní nájemníci si stěžovali, že celou zahradu chci zabrat pro sebe a stěžovali si paní majitelce. Vznikl problém, že jsem ořezal ty smrky, na které se prý nesmí ani sáhnout, jelikož polovina zahrady patří SPF a všechny zásahy se musí hlásit, přitom SPF reaguje negativně na žádost o zásah do takto vysokých smrků. Co mi může hrozit, pokud se stát dozví, co jsem na zahradě udělal? Pokuta, podmínka?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Řešil (bez ověření), 27. Prosinec 2022 - 17:21

  Obcházíte SPF. SPF drží největší podíl, byť nikoliv nadpoloviční. Buď se se SPF spojte, a nebo od SPF podíl odkupte. Vyřešeno.

  Nebo naopak svůj podíl na SPF převeďte a tím se nebudete muset o nic starat ani rozhodovat, to bude (muset) činit vlastník s nadpolovičním podílem.

  Vložil ppp (bez ověření), 27. Prosinec 2022 - 16:03

  Předmětný pozemek (zahrada) má 5 spoluvlastníků, 1/2 jeho polovinu vlastní vlastníci jednotek v domě, druhou 1/2 vlastní SPF. Kdo není spoluvlastník, nemá do toho co se děje s pozemkem co mluvit. Spoluvlastníci věci rozhodují dohodou, nebo většinou. Nedohodnou-li se, rozhodne soud. Není jasné postavení „majitelky“ (čeho?). Ohledně zásahu do stromů (ne ovocných) a případného postihu za to se obraťte na odbor životního prostředí místní obecního úřadu.

  Vložil Jiří B. (bez ověření), 27. Prosinec 2022 - 17:08

  „Majitelkou“ jsem myslel majitelku bytů, z kterého si jí nájemníci stěžovali, že něco dělám na zahradě. Paní zdědila 4 byty a 1/8 zahrady. Jeden byt prodala a spolu s tím 1/4 svého podílu na zahradě (tedy 1/32). Paní také byla zvolena predsedkyní SVJ a to po vypořádání dědictví a vzniku SVJ v roce 2020. Důležité je, jak se rozhoduje, co se na zahradě může dělat? Je možné udržovat celou plochu zahrady, provést jakési rozdělení? Zahrada nebyla roky udržována.

  Vložil ppp (bez ověření), 29. Prosinec 2022 - 16:29

  Pokud podíly na pozemku-zahradě nejsou součástí jednotek, vymezených v domě, tak o osudu pozemku-zahrady rozhodují spoluvlastníci tohoto pozemku, nikoliv SVJ, výbor SVJ, předsedkyně SVJ, majitelka X bytů v domě apod..

  Vložil Jiří B (bez ověření), 29. Prosinec 2022 - 16:45

  Podíly na zahradě nejsou součástí jednotek v domě, nicméně vlastníci podílů na zahradě jsou naprosto ti stejní, kteří vlastní jednotlivé BJ a také ti stejní, kteří jsou členové SVJ. Polovina zahrady patří SPF.

  Vložil Kompost (bez ověření), 27. Prosinec 2022 - 8:38

  „kompost, tvoření z velké části odpadky a igelity“ (Vložil Jiří B (bez ověření), 26. Prosinec 2022 – 23:16)

  Odpadky ani igelity do kompostu nepatří, resp. z odpadků pouze biologický odpad, a to ještě jenom některý.

  Vložil Jiří B (bez ověření), 27. Prosinec 2022 - 8:48

  No to ale pláčete na špatným hrobě, já ten kompost nezakládal, ani roky nevytvářel. Pouze jsem jej rozhrnul a několik dní (přesněji několik hodin v několika dnech) z něj vybíral ty odpadky. O tom ale dotaz nebyl, to pouze pro připomenutí, není potřeba to dále rozebírat a hledat řešení, případně udělovat rady o zakládání a vedení kompostů.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".