úklid

Vložil OK (bez ověření), 19. Červen 2022 - 12:08 ::

Přeji pěkný den, nedávno jsme zde spolu řešili danění peněz z pronájmu společných částí domu. FÚ byl informován, že v SVJ se nikdy nehlasovalo o souhlasu s pronájmem spol. prostor, natož aby výbor vyžadoval od vlastníků zplnomocnění s nakládáním těchto peněz. Bylo zasláno i rozhodnutí MF, kde se uvádí, že by museli vlastníci rozhodnout jak bude naloženo s jejich penězi. Dále bylo FÚ napsáno upozornění, že tyto peníze ani nebyly zaúčtovány do „FO“, ale uvedeny jako zisk z hlavní výdělečné činnosti SVJ!!! FÚ napsal, že bude provedena kontrola, ale neuvedl u koho. Předpokládám, že u SVJ, neboť nám nyní byla poštovní schránka na chodbě pomazána hovnem. Potrefená husa se ozvala. Předseda uvedl, že musíme schránku umýt nebo na to sjedná úklidovou firmu a náklady budeme hradit. Nepište mi, že je idiot, to vím, ale jak se bránit. Určitě by peníze od nás nedostal, ale on je schopný tyto peníze strhnout z vyúčtování. Nyní jsme dlouhodobě mimo trvalého bydliště a nehodláme jet z chalupy, abychom myli soukromou schránku, neboť tu jsme si zakoupili sami, ostatní si nechali ty malé, do kterých se nevejde časopis. Ve stanovách nemáme uveden úklid společných prostor, nikdy se o tom nehlasovalo. Podle zákona č.67/2013 § 3, by tuto službu mělo zajišťovat SVJ. Na netu je uvedeno: Stanovení takovéto povinnosti se v praxi objevuje celkem běžně. A pokud stanovy společenství neurčují něco jiného, zajišťuje SVJ správu domu, tedy i provoz domu a pozemku a údržbu a opravy společných částí domu. Dle vzorových stanov je shromáždění oprávněno vymáhat plnění povinností uložených členům SVJ a stanovit pravidla pro užívání společných částí domu. Ale i přes uvedené skutečnosti nemohou být členové SVJ nuceni nad rámec zákona vykonávat osobní služby ve prospěch SVJ a to ani tehdy, když se shromáždění vlastníků jednotek na provádění úklidu svépomocí dohodlo. Nelze tedy vyžadovat po jednotlivých členech dodržování této povinnosti. SVJ samozřejmě může zajistit úklid jiným způsobem, resp. standardním dodavatelským, ale možnost vymahatelnosti úhrad po vlastníkovi jednotky, který neuklízí, je s ohledem na výše uvedené mizivá. Společenství nejlépe zajistí úklid u svého správce. Děkuji za vaše názory.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil OK (bez ověření), 21. Červen 2022 - 20:21

  Dnes nám předseda SVJ oznámil, že nám odmontoval poštovní schránku a dal nám ji do kočárkárny, což nám e-mailem oznámil. Dovolil si nám vlézt do naší schránky, protože byla přišroubovaná zevnitř, nejspíš ji musel celou zničit. Znemožnil nám předávání pošty. Myslím, že hodně přesáhl svoji pravomoc, ráno to jdeme oznámit na policii.

  Vložil Vlastnice bytu (bez ověření), 21. Červen 2022 - 20:43

  „předseda SVJ … nám odmontoval poštovní schránku … nejspíš ji musel celou zničit. … ráno to jdeme oznámit na policii.“ (Vložil OK (bez ověření), 21. Červen 2022 – 20:21)

  Pane OK,

  napište, jak jste dopadl na policii. Předseda mi rovněž zničil domovní schránku, policii to ku podivu vůbec nezajímalo. Koupila jsem novou schránku, rozbitou schránku mám stále schovanou, pokud by ji snad policie chtěla dodatečně vidět.

  Vložil OK (bez ověření), 21. Červen 2022 - 21:39

  Myslím, že hned výsledek vědět nebudu, nejspíš to předají na přestupkovou komisi. Mám nové prohlášení, kde schránka patří vlastníkům bytové jednotky. Mám to pro policii sepsané, asi víte proč :-) Někdo bude muset schránku koupit a namontovat, já to nebudu.

  Poštovní schránka dle prohlášení k domu patří nám, vlastníkům bytové jednotky. SVJ o ni nemůže rozhodovat, což platí i pro nejvyšší orgán SVJ – výbor. Předseda výboru p. xxx přesáhl svoji pravomoc, když zasáhl do našeho soukromého majetku. Právní postavení SVJ je založeno na principu vymezené (resp. omezené) právní subjektivity v tom smyslu, že SVJ může vykonávat pouze takové činnosti, které NOZ vymezuje, a pouze v těchto věcech je oprávněno vykonávat svá práva a zavazovat se. Jde o omezenou právní subjektivitu viz. § 1189 a § 1196 občanského zákoníku. Pokud někdo z domu pomazal naši schránku lejnem a byl zápach ve společných částech domu, mohl p. xxx udělat jediné rozhodnutí, tedy najmout úklidovou službu a nechat odstranit zápach na náklady SVJ, neboť se jednalo o zápach ve společných částech domu. My jako vlastníci schránky zápach nezpůsobili. Nejednalo se o první takový případ, kdy jsme schránku museli umýt od psího lejna. Toto umazání schránky lejnem se poslední dobou několikrát opakovalo a není naší povinností neustále mýt lejna. Byla nám demontována soukromá poštovní schránka, bylo nám znemožněno předávání pošty, což je zásah do osobnostních práv, který může mít pro nás nemilé následky, neboť naše povinnost je přebírat poštu. Vznikla nám škoda nejen na našem majetku, ale ještě větší škoda nám může vzniknout znemožněním přebrání důležitý zásilek nebo upozornění, že jsou uloženy na poště do určitého data.

  Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 1301/2019 Datum rozhodnutí: 17.03.2020 Pů­sobnost shromáždění vlastníků jako nejvyššího orgánu společenství vlastníků je upravena v § 1208 občanského zákoníku a týká se otázek správy domu a pozemku. Je-li společenství vlastníků právnickou osobou s působností omezenou jen na věci týkající se správy domu a pozemku, musí se toto omezení vztahovat i na její nejvyšší orgán. Společenství vlastníků proto není oprávněno rozhodovat o otázkách týkajících se vlastnictví či spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek.

  Členové SVJ nemohou být nuceni nad rámec zákona vykonávat osobní služby ve prospěch SVJ

  Zákon č. 67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty § 3) Vymezení a rozsah služeb (1) Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpad.

  Vložil Společenství je správce (bez ověření), 19. Červen 2022 - 21:23

  „Společenství nejlépe zajistí úklid u svého správce.“ (Vložil OK (bez ověření), 19. Červen 2022 – 12:08)

  Společenství je správce.

  Vložil Hubert (bez ověření), 19. Červen 2022 - 16:27

  Nechapu v cem je problem, vybor posle vlastnikum prohlaseni k dani, vlastnikum vyplati penize a ty si to pak sami zdani na FU

  Co se tyce uklidu, je samozrejme spravne, vyzvat vinika aby to uklidil, dalsi varianta je placeny uklid a zarazeni do vyuctovani sluzeb.

  Take jsme sjednotlili uklid pod jednu firmu, kdy nekdo chtel uklizet a ostatni nechteli … dnes plati vsichni spolecne za jednotny uklid.

  Zadne hlasovani nepresvedci cloveke, ktery neuklizi aby uklizel, a vybor neni od toho aby delal draba a nutil nekoho k uklidu.

  Vložil OK (bez ověření), 19. Červen 2022 - 19:32

  Problém je, že peníze nebyly vyplaceny, to se tu řešilo. Správně jste uvedl vyzvat viníka, ale ten není znám. Samozřejmě schránku umyjeme až se do domu vrátíme. Dle oz vlastník nesmí obtěžovat sousedy zápachem… Ať je vlastník kdokoliv, vlastník ten zápach nezavinil. Když to tam někdo chtĕl mít, tak to tam má.

  Vložil Mazal (bez ověření), 19. Červen 2022 - 15:05

  Takto je to zatím jen Váš problém. Je třeba z něho nejprve učinit problém SVJ (rozmazáním hovna po všech schránkách).

  Vložil OK (bez ověření), 19. Červen 2022 - 15:38

  Zatím to problém těch co to musí čuchat. Do podzimu to uschne s vyčuchne.

  Vložil Justitianus, 19. Červen 2022 - 13:20

  Přečtěte si prohlášení.

  Přečtěte si prohlášení.

  Přečtěte si prohlášení.


  Tam hledejte zda dopisní schránka je společná část, nebo je společnou částí ve výlučném užívání, nebo je celá ve vlastnictví vlastníka jednotky. Podle toho se řídí náklady na správu/opravu/čis­tění/desinfek­ci této části domu.

  Obsahem stanov se nezabývejte! Ty jsou pro tento případ bezvýznamné.

  Justitianus

  Vložil jaroš (bez ověření), 21. Červen 2022 - 10:17

  Ani ťuk, ani o jiných věcech, třeba o výtahu, jako by nebyl.

  Vložil Radil (bez ověření), 21. Červen 2022 - 10:29

  „schránky v prohlášení Ani ťuk, ani o jiných věcech, třeba o výtahu, jako by nebyl.“ (Vložil jaroš (bez ověření), 21. Červen 2022 – 10:17)

  To je v pořádku. Co prohlášení výslovně nezmiňuje, je společnou částí domu. Už se zde řešilo.

  Vložil Petr, 19. Červen 2022 - 14:49

  „jsme dlouhodobě mimo trvalého bydliště a nehodláme jet z chalupy, abychom myli soukromou schránku, neboť tu jsme si zakoupili sami, ostatní si nechali ty malé, do kterých se nevejde časopis“

  1. Tazatelka přeci píše, že si schránku koupili z vlastních peněz, takže je (dle mne) její, nikoli společná
  2. pochybují že se v PV píše o poštovních schránkách
  Vložil OK (bez ověření), 19. Červen 2022 - 15:30

  Zakoupili sami neboť nám u té erární vypáčili dvířka. Bylo to se souhlasem vedení. Než by to dali opravit na nákady SVJ byli bychom bez pošty. Asi napsáno zbytečně. Schránku ve vlastnictví v prohlášení nemáme.

  Vložil AZ (bez ověření), 19. Červen 2022 - 15:44

  Malá poznámka:

  Výbor SVJ není vedení. Výbor SVJ je něco jako údržbář objektu. Výbor SVJ je vždy podřízen vlastníkům. Spousta vlastníků ve své jednoduchosti se statutáry jedná jako s nějakou autoritou, ti toho samozřejmě zneužívají a slabším duchem funkce stoupne do hlavy.

  Vložil Osvětlil (bez ověření), 19. Červen 2022 - 18:02

  „Výbor SVJ není vedení. Výbor SVJ je něco jako údržbář objektu.“ (Vložil AZ (bez ověření), 19. Červen 2022 – 15:44)

  Když už slovíčkaříte, tak údržbářem objektu je SVJ a vedením SVJ je výbor.

  Vložil Vykladač (bez ověření), 20. Červen 2022 - 5:35
  1. SVJ je pouze číslo nebo adresa. Nemá ruce ani hlavu.
  2. SVJ řídí a úkoluje (přikazuje co a jak má dělat) shromáždění.
  3. Protože číslo nebo adresa nemohou plnit příkazy, existuje statutární orgán. V případě SVJ je to výbor.

  Tedy vedením SVJ určitě není Lojza či Mařena toho času ve výboru. Vedením SVJ je shromáždění.

  Vložil Vykladač (bez ověření), 20. Červen 2022 - 15:01

  Doplnění pro …

  Představte si SVJ jako autobus. Tento autobus je ve vlastnictví několika lidí. Ti si stanovami určí pravidla: poplatek za jízdu, za naftu, údržbu vnitřního vybavení, technickou kontrolu atd.

  Nu, a protože autobus je jen kus plechu (jako SVJ je jen číslo na papíře), nemůže tedy sám někam dojet, máme zde řidiče (výbor).

  O tom, kam autobus pojede, rozhodují pouze jeho vlastníci (SVJ), nikoliv řidič (výbor).

  Tedy vedením SVJ (autobusu) určitě není Lojza či Mařena toho času ve výboru (řidič). Vedením SVJ (autobusu) je shromáždění (vlastníci). Právnická osoba SVJ je složena z vlastníků bytových jednotek a jejich vedením není, ani být nemůže, výbor. Výbor (řidič) pouze plní to, co mu SVJ (shromáždění) přikáže.

  K příspěvku níže:
  „Zda statutáři poslechnou nebo ne – to je pouze na statutárech samotných.“ (Vložil Justitianus aka sudič s OSA) je blábol jak jezero (lake)r. Tací totiž nemají ve výboru (za volantem) co pohledávat.

  Vložil p123 (bez ověření), 21. Červen 2022 - 8:44

  SVJ není ve vlastnictví jeho členů, nemají na něm majetkový podíl, takže váš příměr je nesmysl.

  Vložil Radil (bez ověření), 21. Červen 2022 - 9:31

  „SVJ není ve vlastnictví jeho členů, nemají na něm majetkový podíl, takže váš příměr je nesmysl.“ (Vložil p123 (bez ověření), 21. Červen 2022 – 8:44)

  Dům spravovaný SVJ je ve vlastnictví členů SVJ, mají na něm majetkový podíl, takže Vámi komentovaný příměr je smysl.

  Vložil p123 (bez ověření), 21. Červen 2022 - 10:32

  Bavíme se tu o SVJ a rozhodování SVJ, nikoli o spravovaném domě.

  Vložil Vykladač (bez ověření), 21. Červen 2022 - 20:47

  Někteří mají evidentně problém udržet nit v posloupnosti komentářů.

  Nebavíme se zde o rozhodování SVJ, ale o tom, že výbor není vedením SVJ. Výbor de facto není vedením ničeho.

  Vložil Radil (bez ověření), 21. Červen 2022 - 11:23

  „Bavíme se tu o SVJ a rozhodování SVJ, nikoli o spravovaném domě.“ (Vložil p123 (bez ověření), 21. Červen 2022 – 10:32)

  Jistě. SVJ rozhoduje o spravovaném domě.

  Vložil Justitianus, 20. Červen 2022 - 7:07

  Vykladač je blb a píše zde samé nesmysly.

  ☀ Není pravda, že SVJ „je pouze číslo nebo adresa“.
  SVJ je právnická osoba. Má právní osobnost (je způsobilé mít v mezích právního řádu práva a povinnosti). SVJ je svéprávná osoba, to znamená že může samo právně jednat – nabývat a vymáhat práva a zavazovat se k povinnostem. (Má ovšem rozsah svéprávnosti omezen zákonem).

  ☀ Není pravda, že „SVJ řídí a úkoluje (přikazuje co a jak má dělat) shromáždění“.
  Naopak platí, že SVJ řídí pouze členové statutárního orgánu jako zástupci právnické osoby. Výjimečně to může být soudem určený opatrovník.
  Shromáždění v žádném případě právnickou osobu neřídí!!!
  Shromáždění v žádném případě nepřikazuje právnické osobě co má dělat!!!
  Shromáždění může „řídit a přikazovat“ jedině statutárnímu orgánu. Zda statutáři poslechnou nebo ne – to je pouze na statutárech samotných.

  ☀ Není pravda že v případě SVJ je statutárním orgánem výbor.
  Může to být jednočlenný statutární orgán – předseda SVJ.

  Justitianus

  Vložil OK (bez ověření), 19. Červen 2022 - 17:48

  O malých opravách rozhoduje výbor bez vlastníků , tedy se chová jako vedení, omlouvám se za ten výraz, ale každý ví kdo je tím myšlen.

  Vložil Hubert (bez ověření), 19. Červen 2022 - 16:20

  Výbor SVJ neni údržbář objektu… spravne je zastupce eventuelne statutarni voleny organ, koordinator … dokonce neni ani zamestnanec.

  a oproti ruznym kverulantum ruci svym majetkem, krome vyjimky, kdy rozhoduje na zaklade usneseni shromazdeni.

  Vložil OK (bez ověření), 19. Červen 2022 - 14:36

  Dĕkuji, kouknu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".