Tvoří Shromáždění všichni VJ? Můžou volit nájemníci v rozhodujích věcech,byť mají plnou moc?

Vložil Petr Rambousek (bez ověření), 7. Prosinec 2022 - 21:28 ::

Vážení, z neznalosti zák.89/2012 Sb, vč.novelizací se na Vás obracím s dotazem, zda je možno nechat hlasovat nájemníky či podnájemníky na Shromážděnéí, byť mají plnou moc od vlastníků BJ?Určuje tuto věc zákon či je to na Stanovách? Děkuji za vsříctnost.

  • zastoupení

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil janica, 12. Prosinec 2022 - 18:31

Naše SVJ má ve stanovách, že vlastníka mohou zastupovat jen vlastníci našeho SVJ na základě plné moci. Na schůze u nás chodí i nájemníci, pokud mají zájem. Jejich dotazy, připomínky a názory bereme vážně, stejně jako u vlastníků.

Vložil radka2222 (bez ověření), 12. Prosinec 2022 - 19:42

popírají základní právo dané zákonem. v tomto směru jsou neplatné. vlastník se může nechat zastoupit kýmkoliv svéprávným.

Vložil , (bez ověření), 12. Prosinec 2022 - 19:25

A co tedy jste, společenství vlastníkonájemníků?

Vložil Stanovy (bez ověření), 12. Prosinec 2022 - 19:21

„Naše SVJ má ve stanovách, že vlastníka mohou zastupovat jen vlastníci našeho SVJ na základě plné moci.“ (Vložil janica, 12. Prosinec 2022 – 18:31)

K protizákonným ustanovením stanov se nepřihlíží.

Už se zde řešilo.

Vložil Anynomous (bez ověření), 12. Prosinec 2022 - 18:54

„Naše SVJ má ve stanovách, že vlastníka mohou zastupovat jen vlastníci našeho SVJ na základě plné moci.“

To má asi takovou váhu a vymahatelnost, jako kdybyste si do stanov dali ujednání o jednotné barvě koberců ve všech bytech.

Vložil * (bez ověření), 7. Prosinec 2022 - 22:40

Pokud má nájemník od vlastníka jednotky plnou moc, tak ano. Členem svj je vlastník jednotky. Vlastníka jednotky se týká schůze shromáždění. Pokud vlastník jednotky dá někomu (komu on uzná za vhodné) plnou moc k zastupování, tak člověk s plnou moci má právo zastoupit jej na shromáždění a hlasovat. Je zcela jedno, kdo dostal plnou moc – nájemník, podnájemník, strýček, tetička, soused, nebo kdokoliv jiný.

Vložil Petr Rambousek (bez ověření), 7. Prosinec 2022 - 23:24

Chci Vám moc poděkovat za radu!! Zdraví P.Rambousek

Vložil Justitianus, 7. Prosinec 2022 - 22:32

Podle § 441 platí, že ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. Zmocněnc se prokáže plnou mocí. Je bezvýznamné zda zástupce je či není vlastníkem, nájmcem či podnájemcem jakékoli nemovité věci.

  • Právnické osobě SVJ není vůbec nic do toho zda fyzická osoba – vlastník jednotky jedná osobně, nebo zda se nechává zastoupit.
  • Právnická osoba – vlastník jednotky se nechává zastoupit vždy.

Justitianus

Vložil Petr Rambousek (bez ověření), 7. Prosinec 2022 - 23:25

Děkuji moc za radu! Zdraví P.Rambousek

Vložil Tuz (bez ověření), 7. Prosinec 2022 - 22:05

Pokud má ověřenou plnou moc, může hlasovat KDOKOLIV.

Pokud ověřena není, ujistěte se, že platí, třeba telefonicky s vlastníkem, anebo požadujte ověřenou.

Vložil Petr Rambousek (bez ověření), 7. Prosinec 2022 - 23:23

Opravdu díky za info.Že nájemníci nemají právo hlasovat,s tím přišel soused a tak jsem byl z toho paf… Ještě jdnou díky.Zdraví P.Rambousek

Vložil radka2222 (bez ověření), 8. Prosinec 2022 - 8:22

nájemníci nemohou hlasovat. ovšem na shromáždění nevystupují jako nájemníci, ale jako zplnomocnění zástupci vlastníka. a požadovat ověření PM je nad rámec zákona.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".