SVJ - úvěr jak účtovat?

Vložil Jana H. (bez ověření), 25. Březen 2014 - 14:34 ::

Prosím o pomoc jak účtovat úvěr v SVJ? Společenství má úvěrový účet a banka proplácí přímo faktury za práci. Nemají žádný příjem na účtě, úvěrový účet je do mínusu, jen vždy výdaj.Někde jsem viděla že 221/951, ale to by byl příjem na účtě a já mám 50000 jako výdej. Nějak se v tom motám. A potom prosím jak dál účtovat? Moc děkuji Jana

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 26. Březen 2014 - 13:00
  Vložil Jana H. (bez ověření), 26. Březen 2014 - 13:47

  Ještě tedy k tomu co jsem se dočetla.Z úvěru přímo banka proplácí faktury za opravy. Úvěr vznikl v prosinci první platba byla 50000,– to jsem si zaúčtovala jako 221/951 a ještě tedy mně nedali fakturu takže přesně nevím za co to bylo ale asi fa zaúčtuju 511/321 a potom vím jen, že si žádné splátky na úvěr neurčili, zřejmě to chtějí uhrazovat z odvodů do FO, to ale píšete že nejde tak teď nevím jak dál zaúčtovat. Jana

  Vložil hidden999, 26. Březen 2014 - 16:01

  Máte v tom pěkný guláš. První platbu z úvěrového úču jste zaúčtovala 221/951, tzn. jako příjem peněz na běžný účet a vznik úvěru? Ale předtím jste psala, že banka peníze na běžný účet neposlala. Na běžném účtu (221) se může účtovat jenom podle výpisu z běžného účtu, na úvěrovém účtu 951 jenom podle výpisu z úvěrového účtu. Pokud máte v ruce výpis z úvěrového účtu a na něm částku 50 tis. Kč, znamená to, že banka za Vás zaplatila dodavateli, čili účtujte 321/951.

  Vložil Jana H. (bez ověření), 26. Březen 2014 - 19:47

  Omlouvám se už píšu opravdu nesmysly. Zaúčtovala jsem na úvěrovém účtu výdej 50 000,– 951/221.

  Vložil hidden999, 27. Březen 2014 - 8:13

  951/221 znamená, že jste zaúčtovala MD 951 a Dal 221. Takto se účtuje splátka úvěru.

  Vložil Jana H. (bez ověření), 27. Březen 2014 - 10:33

  no to je mně jasné, že je to blbost. Tak jak to zaúčtovat když to byl výdaj z úvěrového účtu, když to dám jak někdo radil 321/951, tak zase nemám výdaj na úvěrovém účtě? Jana

  Vložil lake, 26. Březen 2014 - 15:58

  Napsal jsem vám už rámcově jak účtovat.

  Konečná faktura byla předpokládám vystavena na objednavatele, tedy na SVJ. Takže jste povinna zavést ji do účetnictví SVJ jako závazek. Že ji pak předáte bance k proplacení je bezvýznamné. Ostatně banka zpravidla tuto fakturu neproplácí. Vezme si k tomu peníze z úvěrového účtu SVJ, který se tím dostal do minusu. O stavech na bankovních účtech právnické osoby umíte také účtovat, že.

  Zároveň s účtováním o závazku SVJ vůči zhotoviteli účtujte o vzniklé pohledávce za konkrétními osobami (za těmi, kdo si od SVJ objednali opravu či zvelebení svého majetku). Jde o pohledávku vzniklou ze zákona. O dluzích vlastníků vzniklých z výkonů hlavní činnosti (správy domu) jistě účtovat také umíte.

  Pak už stačí pouze vyzvat dlužníky k úhradě (což činí samozřejmě výbor, nikoliv účetní). O samotné výzvě k úhradě se neúčtuje. U neplatičů se dluh po lhůtě splatnosti vymáhá (což činí opět výbor). Vy si musíte pohlídat, abyste měla v pořádku pomocnou evidenci s rozpisem dlužníků a dlužných částek a o jejich úhradách, a to po celou dobu splácení. Tato evidence se může stát jedním z soudních důkazů v případném sporu SVJ s neplatičem.

  Neexistují žádné „odvody do FO“. Jak jste na takový nesmysl přišla? Samozřejmě, že SVJ hradí splátky úvěru bance ze svých peněžních prostředků. Ty získá zejména z úhrad od vlastníků jednotek, o kterých jsem Vám výše psal. Jde však o splátky jejich existujícího dluhu, nikoliv o jakési tajemné platby na neexistující „fond“!!!

  Víte, někdo Vám to říci musí: ani Krakonoš, ani Bílá paní, ani Fond oprav neexistují. Pohádky nechme dětem.

  Víte, co jsou fondy právnické osoby? Víte, že se tvoří z vlastních zdanitelných zdrojů účetní jednotky? Víte, že přijaté zálohy na správu nejsou zdanitelným příjmem právnické osoby, protože s přijetím zálohy vzniká zároveň dluh vůči vlastníkovi jednotky ve stejné výši?? Jak vlastně účtujete o tom tajemném „fondu“? Jak byste z přijatých záloh mohla naplňovat fond právnické osoby? Pokud si nejste jista o čem píšu, předpokládejte, že SVJ nemá žádný fond a držte se toho.

  Bludů členů výboru si nevšímejte. Nevědí o čem mluví.

  lake

  Vložil jahodacervena (bez ověření), 26. Březen 2014 - 15:59

  PROSIM VAS… 99,9 % porad pouziva pojem fond oprav, už si na to zvykněte, ano každý víme co to je a jak se to správně jmenuje a co to obnáší, ale pojem FO bohužel zůstává pro nás v praxi neměnný

  Vložil lake, 26. Březen 2014 - 16:07

  Jahoda napsal: „Fond oprav … Každý víme co to je a jak se to správně jmenuje a co to obnáší.“.

  To napsal buď úplný blb, který to pochopit neumí, nebo troll, který to pochopit nechce. Jahodo, Vy nevíte ani co to je, ani jak se to jmenuje, a vůbec netušíte co to obnáší. Nejste schopen napsat sem definici „fondu oprav“. Neztrapňujte se zde.

  lake

  Vložil Jana H. (bez ověření), 26. Březen 2014 - 13:37

  Moc děkuji, již jsem z Vašich stránek něco načerpala a tento rok v tom budu určitě pokračovat častěji už jsem uvažovala i o registraci­. Jana

  Vložil lake, 25. Březen 2014 - 15:36

  SVJ má pohledávky za vlastníky jednotek. Je povinno o nich účtovat a je povinno je vymáhat. Vždyť nezvelebuje vlastní majetek, ale cizí dům. Takže výdaje na správu domu musí „vytáhnout“ od těch osob, které si objednaly opravu domu, či jeho technické zhodnocení.

  Výše nákladu na správu domu je dána částkou na faktuře. Tato částka je v plné výši zaúčtována jako pohledávka SVJ za vlastníky jednotek. Že to za SVJ proplácí přímo banka je bezvýznamné. To je pouze zcela vedlejší otázka zajištění cashflow, tedy dvoustranný vztah SVJ-banka.

  Hlavně nezapomínejte účtovat o vícestranném vztahu SVJ – vlastníci jednotek. Snad jste nezapomněla, že SVJ provádí jako svou hlavní činnost správu cizího majetku pro jiné osoby?

  lake

  Vložil jana H. (bez ověření), 25. Březen 2014 - 15:51

  Obecné informace jsou mi známy. Jde mi o to jak zaúčtovat? Pokud bych zaúčtovala jako 221/951 tak mi nesedí zůstatek na bance, potom je mi jasné že musím zaúčtovat pohledávku za členy 378×xx/955 a předpis splátek úvěru členům atd..

  Vložil lake, 25. Březen 2014 - 16:52

  Co píšete je úplně špatně. Nelze účtovat o „splátkách úvěru členům“! To by přece byl švindl. Úvěr splácí bance SVJ, nikoliv jednotliví členové.. Ten rozdíl jistě dovedete rozeznat. Vlastníci jednotek si objednali u SVJ opravu domu. Neobjednali si úvěr.

  Je třeba účtovat o přijaté faktuře (či správněji o závazku vůči zhotoviteli díla), a to v okamžiku kdy je známa konečná částka.

  O této částce zároveň účtujte jako o vzniklé pohledávce za vlastníky jednotek, protože SVJ provedlo dílo pro jiné osoby – objednavatele. Ihned jim vystavíte konečné vyúčtování s výzvou k úhradě, nikoliv předpis jakýchsi záloh!!! Nelze účtovat o zálohách, jestliže náklad byl již vynaložen a výše dluhu vlastníků vůči SVJ je známa. Jistě rozeznáte zálohu od konečné úhrady.

  Hradí-li fakturovanou částku banka za SVJ, účtujete o vzniku závazku vůči bance v této výši. To nemá nic společného se zůstatkem na bankovním účtu. Tento dluh pak SVJ postupně splácí bance ze svých prostředků, v souladu s úvěrovou smlouvou. S vlastníky jednotek to nemá vůbec žádnou spojitost, to je pouze interní věc SVJ, jak překlenulo svou finanční nedostatečnost.
  ---------------------------------------------------------------------------------

  Existují (na internetu i jinde) návody „jak účtovat o bankovním úvěru v SVJ“. Tyto návody jsou většinou vadné, jsou v rozporu se zákonem o účetnictví, a zakrývají skutečné závazkové vztahy a peněžní toky. Tyto návody opisuje jeden neználek od druhého a obsahují takové bláboly jako „úvěr je samozřejmě hrazen samotnými členy společenství“. Toto samozřejmě není pravda. Nerozumím, proč se tyto nesmysly rozšířily jako mor.

  lake

  Vložil Makahari (bez ověření), 29. Listopad 2015 - 12:27

  Naše SVJ splácí úvěr a účetní firma k 31.12.daného roku uvádí na účtu 221×xx nejen konečný stav běžného účtu, ale i stav na účtu stavebního spoření(naspořená částka od doby uzavření úvěrové smlouvy). Nejsem účetní, ale domnívám se, že na účtu 221×xx se uvádí jen disponibilní účty v bankách. Prosím o vysvětlení, jak je to správně. Děkuji.

  Vložil ten,co ví ....... (bez ověření), 26. Březen 2014 - 6:32

  Tady šíři samotný autor. SVJ jako cizí právnická osoba, vlastníci přispívající na správu domu nemohou průběžně splácet dluh vůči SVJ.......musí čekat na konečnou fakturu......proč? Jako by neexistovalo konečné vyúčtování.....Tak nevím, kdo má zmatek v hlavě.

  Vložil lake, 26. Březen 2014 - 13:40

  Pane „ten,co ví“,
  mohu Vás ubezpečit, že zmatek v hlavě máte jedině Vy. Nenapsal jsem, že by vlastníci nemohli poslat úhradu předem. Ani jsem nenapsal, že by nemohli hradit částku v dílčích splátkách. Máte zjevně problém s pochopením jednoduchého textu v českém jazyce.

  lake

  Vložil AsiTak (bez ověření), 26. Březen 2014 - 3:17

  Pokus o vysvětlení „šíření moru“ při účtování úvěru…
  Souhlasím s tím, že správné pořadí (kohoutek, slepička,..) postupu požadavků (příklad rekonstrukce střechy) je následující: vlastníci žádá a pověří SVJ o celkové ralizaci požadavku, SVJ pak jednotlivých dodavatelů (může být i víc..). Nejsou-li na akci peníze v SVJ a vlastníci nejsou schopni jednorázově vytvořit zdroj, ještě pověří SVJ o zajištění úvěru od banky. SVJ může odmítnout řešení finančních problémů vlastníků a chtít aby úvěr zajistili sami, pak platí standardní řešení bez úvěru. Pokud ovšem úvěr bude poskytován pak mohu na tuto finanční službu hledět jako na „subdodávku“ akce rekonstrukce střechy stejně, jako na subdodávku pořízení okapů. V tomto pojetí dílo „rekonstrukce střechy“ bude hotové až subdodávka „finančí úvěr“ bude zlikvidována, tj. splacená celá (ukončením lhůty úvěru). A protože vlastník participuje podílem i na této „subdodávce“ a její konečná cena není známa (není-li anuitní splátka) pořád participuje na finacování „rekonstrukce střechy“ zálohově, případě příspěvkově. V tomto pojetí pak je na místě vlastníkovi předepsat „splátku rekonstrukce střechy“ nikoliv úvěru.
  Postup likvidace pohledávek z akce pak má opačný průběh: subdodavatel předkládá pohledávky SVJ, SVJ předkládá pohledávky vlastníkům.

  Vložil lake, 26. Březen 2014 - 7:55

  Pane AsiTak,
  Váš příspěvek je skvělou ukázkou švindlováni a podvádění při účtování o činnosti SVJ. Nerozlišujete dva velmi odlišné úvěry:

  1. úvěr, či spíše zápůjčka, kterou poskytuje SVJ konkrétní osobě ke splnění její zákonné povinnosti – uhradit SVJ náklad na správu domu. Poskytnutou finanční půjčku hradí dlužník (zpravidla ve splátkách) a jedná se o peněžni službu, kterou mu SVJ poskytlo. Nejedná se o činnost správy domu.
  2. úvěr, který si bere samo SVJ u banky, aby mohlo poskytnout půjčku č. 1. Splátky hradí SVJ bance na základě dvoustranné smlouvy. O splácení jistiny a dalších nákladů na úvěr bude SVJ účtovat jedině jako o nákladu na poskytnutou peněžní službu (zápůjčka či úvěr poskytnutý konkrétním osobám). Službu nelze zaúčtovat jako náklad správy domu!

  Inu, podvádět se snažíte, ale nejde Vám to.

  A k podvodu, o kterém píšu, patří jestliže splácení úvěru č. 1 SVJ vůbec nevymáhá na dlužnících (protože v sešvindlovaném účetnictví nemá tuto existující pohledávku zanesenu).

  Podvodem č. 2 je, pokud SVJ se snaží dlužnou částku kamuflovat jako zálohu na správu a neoprávněně ji vymáhá po jiné osobě než dlužníkovi.

  lake

  Vložil AsiTak (bez ověření), 26. Březen 2014 - 9:53

  Konečně jsem Vás pochopil… Podvojné (dle Vás podvodné) účtování úvěru jsem naznačil v příspěvku „SVJ úvěr jak účtovat 3.1“. V podstatě se jedná jen o rozdíl pojetí zda finanční služby oddělíme od zakázky rekonstrukce (střechy) či nikoliv. Vaše pojetí a námitky má následující dopad na postupy účtování z citovaného příkladu.

  1. splácení úvěru č. 1 SVJ vůbec nevymáhá na dlužnících (protože v sešvindlovaném účetnictví nemá tuto existující pohledávku zanesenu). to není pravda, neboť je to zápis z prvního řádku v bodě 5. (schválně jsem ponechal popisy dle Vašeho příspěvku předcházejícího…). Dlužníkem je vlastník. Tato pohledávka pak bude splátkována při umořování dluhu vlastníkem.
  2. Podvodem č. 2 je, pokud SVJ se snaží dlužnou částku kamuflovat jako zálohu na správu a neoprávněně ji vymáhá po jiné osobě než dlužníkovi. – Vymáhání spočívá v předepisování a můžeme vést pouze polemiku o tom, jak předepisujeme (buď samostatným předpisem nebo v poplatcích za bydlení samostatnou položkou) a jak pojmenujeme („splátka zápůjčky“ nebo „splátka rekonstrukce střechy“). Až (než) vlastník odejde od SVJ je třeba řešit zůstatek této jeho pohledávky (doplatkem, převzetím novým vlastníkem…). Druhý účetní případ z bodu 5. úroky a příslušenství, účtujeme k tíži vlastníka obdobně, zde ovšem časový průběh a likvidace záleží na režimu půjčky pro SVJ. Pokud zvolím odpovídající analytické účty pohledávek a nákladů bude tato finanční služba dostatečně oddělena od účtování sféry „správy domu a pozemků“, ale je to metodický problém a tyto detaily příklad neřeší. Rovněž by bylo potřeba názvy některých účtů pozměnit, ale schéma účtování podle mně zůstává a je správná.
  Vložil AsiTak (bez ověření), 26. Březen 2014 - 10:00

  správný odkaz na příspěvek je SVJ-úvěr pro Janu 1 viz. dále tuto polemiku.

  Vložil ten,co ví ....... (bez ověření), 26. Březen 2014 - 8:08

  ty Vaše nesmysly. Minusy se u Vás množí jak blechy. Je normální, že splátky úvěru hradí SVJ z příspěvků na správu domu a pozemku. Na co jiného by vlastníci skládali příspěvky? Na opravy a údržbu. Když je potřeba úvěrovat, je to možné na třeba jen zlomek celkové částky. Kde jste přišel na to, že splátky platí ten, který si práci neobjednal? Takový nesmysl!

  Vložil Emill (bez ověření), 26. Březen 2014 - 18:29

  to je mě k smíchu. Náš dům prováděl opravu a SVJ uzavřelo s bankou úvěrovou smlouvu. Část vlastníků se však rozhodla uhradit svůj podíl na opravě jednorázově a bez úvěru. Skutečně si myslíte, že z peněz které tito vlastníci skládali jako zálohu na opravy a údržbu se hradil dluh některých vlastníků? To je podle Vás normální?

  Vložil levape, 25. Březen 2014 - 18:06

  Lake proč jste tak přesvědčen o tom, že si vlastníci neobjednali úvěr ? U nás se projednávala oprava, kterou stavební spořitelna proplácela přímo firmě. Na shromáždění byl přítomen zástupce spořitelny i zástupce firmy a vlastníci při účasti 100% schválili opravu a zároveň schválili konkretní úvěr. Kdo by podle Vás měl ten úvěr schválit když píšete, že si ho neobjednávají vlastníci?

  Vložil lake, 25. Březen 2014 - 22:11

  Pane Levape, Vy jste si v bance „objednal“ nějaký osobní úvěr? Pokud ano, pak tedy máte úvěr. Splácejte jej tedy. Ale o Vašem úvěru přece SVJ neúčtuje. Máte to nějak popletené.

  Asi neumíte rozpoznat rozdíl mezi právnickou osobou a jednotlivým vlastníkem jednotky. Když jste na shromáždění zvedal ruku, nehlasoval jste o tom, že úvěr si bere Franta Levape. To rozhodoval nejvyšší orgán SVJ, který hlasoval o tom, že úvěr si vezme SVJ-právnická osoba.

  Stačí se podívat kdo je podepsán na úvěrové smlouvě vedle banky jako smluvní strana: pan Levape, nebo SVJ jednající svým výborem?

  lake

  Vložil jana H. (bez ověření), 25. Březen 2014 - 18:01

  A můžet mi prosím tedy napsat kompletně postup zaúčtování na účty.Děkuji

  Vložil Kuba (bez ověření), 25. Březen 2014 - 18:42

  Obávám se, že účetní, kteří by Vám mohli pomoci, odpověď nenapíší, protože je nebaví být označováni jako „švindlíři“, „podvodníci“ apod. Pan lake svým útočným agresivním a „jediným správným“ způsobem slušné lidi odrazuje :-(

  Vložil lake, 25. Březen 2014 - 20:30

  Pane Kubo, pokud někdo švindluje a tvrdí, že vlastník jednotky je povinen splácet cizí úvěr, nebo uhradit cizí dluh, pak jde buď o trestný čin podvodu, nebo o trestný čin podle § 254 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, nebo je to souběh obou trestných činů.

  Pokud neumíte účtovat, nerozeznáte SVJ od vlastníka jednotky, nerozeznáte dlužníka od toho, kdo nic nedluží, a nerozeznáte zálohu od konečné úhrady, pak to při takovém těžkém zmatku v hlavě můžete vidět jinak.

  Chyba je v tom případě na vaší straně.

  lake

  Vložil Jana H. (bez ověření), 25. Březen 2014 - 21:06

  Tak tedy opravdu děkuji za pomoc..

  Vložil lake, 25. Březen 2014 - 22:29

  Rádo se stalo. Je třeba porozumět, že účtujete nikoliv o splácení jakéhosi neexistujícího úvěru vlastníkem jednotky, nýbrž účtujete o těchto záležitostech:

  1. účtování o závazku vůči dodavateli stavebních prací na základě přijaté faktury,
  2. účtování o související pohledávce SVJ za dlužníkem – vlastníkem jednotky,
  3. účtování o přijatém plnění od dlužníka jednorázově nebo ve splátkách,
  4. účtování o zániku závazku vůči dodavateli a vzniku závazku vůči bance ve stejné výši,
  5. účtování o splácení jistiny úvěru bance,
  6. účtování o úhradě úroků a odměn bance.

  Položka 2 a 3 nemají nic společného s položkami 5 a 6. To nelze míchat dohromady. A jistě víte, že splácení jistiny není nákladem právnické osoby na správu domu.

  lake

  Vložil AsiTak (bez ověření), 26. Březen 2014 - 2:05

  Hlavní účetní případy účtování úvěru (neznám osnovu SVJ, proto píšu textem):

  0. účtování o příslibu úvěru dlouhodobí závazek SVJ, účet úvěru ve výši úvěru
  221 účet úvěru/ 3 závazek úvěru SVJ

  1. účtování o závazku vůči dodavateli stavebních prací na základě přijaté faktury, 

   5.. účet nákladu/ 3ZA závazky dodavatelů

  2. účtování o ÚHRADĚ závazku dodavateli stavebních prací na základě přijaté faktury, 

   3ZA závazky dodavatelů/221 účet úvěru

  3. účtování o závazku SVJ – splátka úvěru (část jistina, část úrok a ost. náklady úvěru) j+ú 

   5.. účet nákladu jistina / 3ZA závazky dodavatelů (banka) ve výši j

   5.. účet nákladu úvěr / 3ZA závazky dodavatelů (banka) ve výši ú 

  4. účtování o ÚHRADĚ závazku závazku SVJ – splátka úvěru j+ú 

   3ZA závazky dodavatelů (banka)/221 běžný účet SVJ

  5. účtování o související pohledávce SVJ za dlužníkem – vlastníkem jednotky 

   3PO pohl. za vlastn./6.. příjmy z úhrad jistiny od vlastn. ve výši j/podil vlastníka

   3PO pohl. za vlastn./6.. příjmy z úhrad úroků od vlastn. ve výši ú/podil vlastníka 

  6. účtování o úhradě související pohledávce SVJ za dlužníkem – vlastníkem jednotky 

   221 běžný účet SVJ/3PO pohl. za vlastn. ve výši j+ú/podil vlastníka (zvláštní položka „splátka úvěru“ poplatku za bydlení)

  Vložil lake, 26. Březen 2014 - 8:20

  Účetní švindl pana AsiTak je celkem průhledný. Jestliže (ve svém bodu č. 0) účtuje o závazku SVJ vůči zhotoviteli díla, kampak se mu v účetnictví podělo zaúčtování pohledávky SVJ za objednavateli díla? 

  Tuto pohledávku přece měl zaúčtovat na samém počátku, před účtovánim o závazku SVJ vůči budoucímu zhotoviteli, nebo nejpozději zároveň.

  Předmětem hlavní činnosti SVJ je správa domu. Jestliže vlastníci si objednali u SVJ takovou činnost, jsou z této objednávky zavázáni. Teprve pak se výbor obrací na zhotovitele s konkrétní objednávkou díla – a teprve tím vzniká závazek, o kterém pan AsiTak popleteně účtuje, jako by byl na samém počátku.

  Účetní podvod pana AsiTak slouží k jedinému účelu: aby na vlastníky jednotek přenesl neexistující pohledávku SVJ ze splácení vlastního úvěru bance. Kdyby řádně účtoval o skutečné pohledávce SVJ za vlastníky (to jest od okamžiku jejího vzniku), nemohl by uplatnit podvod s vymáháním neexistující pohledávky SVJ.

  Vlastník jednotky nesplácí ani úroky, ani jistinu z úvěru, který si vzalo společenství.

  lake

  Vložil AsiTak (bez ověření), 26. Březen 2014 - 23:09

  Pokus o rozpletení mého popletení…

  1. Jestliže (ve svém bodu 0) účtuje o závazku SVJ vůči zhotoviteli díla,… – nikoliv, tento zápis naznačuje účtování poskytnutí úvěru SVJ (prosím slovo „příslib“ je třeba nahradit „poskytnutí“ – překlep, psáno ráno 2.00).
  2. kampak se mu v účetnictví podělo zaúčtování pohledávky SVJ za objednavateli díla? je v bodě 5 ale za pohledávky za poskytnutí zápůjčky od SVJ. Číslo nevyjadřuje chrologii případů. Pohledávka má vznikat v momentu uskutečnění „zápůjčky“ pro vlastníka.
  3. Jestliže vlastníci si objednali u SVJ takovou činnost, jsou z této objednávky zavázáni. – vlastník je členem SVJ a tudíž jeho „objednání“ je pouze aktem řízení vydání „příkazu“ a ne aktem hospodářským a nikomu žádný účetní případ závazku nevzniká.
  4. ** ..výbor obrací na zhotovitele s konkrétní objednávkou díla – a teprve tím vzniká závazek,…** – opět, výbor dílo u zhotovitele objedná, asi formou uzavření HS, je to zase akt právního úkonu (jednání), ne aktem hospodářským a nikomu žádný účetní případ závazku nevzniká.
  5. aby na vlastníky jednotek přenesl neexistující pohledávku SVJ ze splácení vlastního úvěru bance. – princip hospodaření SVJ je výsledkově neutrální (jak plnění za správu a služby pořidí a předává tak u vlastníků ve stejné výši pohledává). Je třeba tak učinit i u finanční služby zajištění zápůjček pro vlastníky.
  6. Vlastník jednotky nesplácí ani úroky, ani jistinu z úvěru, který si vzalo společenství – to učitě ne, ale plácí stejné položky za vlastní zápůjčku od SVJ a výše těch plateb odpovídá podílu jeho zápůjčky na celkovém úvěru SVJ od banky.
  7. A tím bych naší polemiku o úvěru uzavřel, moji popletenost snad omlouvá to, že jsem pouze tak „trochu účtař teorertik“ a jsem si vědom dalších složitosti praxe, související se všemi účetními případy použití finančního instrumentu úvěru.
  Vložil § (bez ověření), 26. Březen 2014 - 8:52

  Vlastník jednotky nesplácí ani úroky, ani jistinu z úvěru, který si vzalo společenství. A kde tedy na splácení úroku a jistiny veme SVJ peníze, když nemá žádné vlastní přijmy.

  Vložil lake, 26. Březen 2014 - 15:02

  Pane §, nejsem si jist, zda Váš dotaz míníte vážně. Pro jistotu ale odpovím:

  Pokud Vy a ostatní vlastníci jednotek splníte zákonnou povinnost a uhradíte SVJ náklad vynaložený společenstvím na správu domu, pak už je pouze věcí SVJ, aby z té hromady peněz uhradilo bance co je dlužno.

  Vy jste toto nevěděl?

  Pokud snad některý dlužník nehradí své splátky, mělo by SVJ samozřejmě ihned začít vymáhat – ale to si jistě vlastníci jednotek pohlídají. Kdyby totiž SVJ přistupovalo k vymáhání nedostatečně, či dokonce by nechalo dluh promlčet, pak by nastoupil zákonný ručitelský závazek vlastníků jednotek za dluhy společenství. To si pak už zařídí samotný věřitel, aby z ručitelů vyždímal své peníze.

  lake

  Vložil Červenka Josef (bez ověření), 25. Březen 2014 - 21:44

  Paní Jano H., dovolím si Vás odkázat na jistou Ing.Naďu Klainovou, která Vám s určitostí pomůže. Kontakt e-mail : klaiex@seznam.cz Přeji dobré pořízení.

  Vložil Jana H. (bez ověření), 25. Březen 2014 - 22:12

  Pane Červenko moc děkuji za radu.

  Vložil Jar (bez ověření), 25. Březen 2014 - 23:15

  Jano, ptáte se na radu, Lake Vám dal radu velmi fundovanou, i když Vám nesdělil čísla účtů, jemu byste měla opravdu poděkovat a ne se urážet, přečtěte si znovu, co Vám radí a zkuste napsat do této diskuze, jestli to chápete nebo ne. Pravda je, že paní Klainová Vám poradí, ale musíte si u ní možná něco zakoupit a zaregistrovat se. Za 250,–. Myslím, že pokud účtujete SVJ, je to určitě velmi užitečné. A paní Klainová je určitě velmi povolaná osoba. A nezapomeňte sem napsat, jakou radu jste dostala u paní Klainové. Dostala jste tu dvě rady k nezaplacení, od Lakeho a pana Červenky doporučení na paní Klainovou. Na mail odpovídá jen registrovaným, aspoň mám ten pocit, takže si najděte http://klaiex.webnode.cz/.

  Zdravím Jar

  Vložil Cervenka (bez ověření), 26. Březen 2014 - 11:26

  Pane „Jar“, dovolím si Vám zde oponovat. Byl jsem v nedávnédobě právě v kontaktu s pí.Klainovou a to jsem nebyl registrován a ani jsem nic jí neplatil.Tak nevím,kde že je u Vás pravda. O to tu ale nejde.I když by tazatelka měla něco pí.Klainové uhradit, pořád je to ale od fundovaného člověka, který v této problůe,matice je zcela zběhlý a má vždy správná řešení a odkazy.Netvrdím, že by p.Lake neměl rovněž pravdu. Je tu prostě jeden markantní rozdíl.Pan Lake uvádí věci dost „složitě“, jinak se dá říci i nesrozumitelně pro laika.Řada z nás, co tu hledáme rady,nejsou právníky nebo nemají ani to základení právní vzdělání.Je to jen hobby zájmu starat se nejen o druhé ale i o sebe.Respektive to vidím tak, aby se vedení baráku nedostalo do rukou nesvědomitých lidí, kterým nezáleží na ostatních a jen se snaží těžit pro sebe. Takto je to většinou všude.Bohužel.Takže toje vše prto mé vysvětlení. Děkuji za pochopení. Červenka

  Vložil Jana H. (bez ověření), 26. Březen 2014 - 13:21

  Děkuji, líp bych to nenapsala. Máte ve všem pravdu.Jana

  Vložil Cervenka (bez ověření), 26. Březen 2014 - 11:29

  Dovolím si ještě poznamenat tuto záležitost. Nevím, proč by se zde měla pí.Jana H. vyjádřit o tom, co jí pí.Ing.Klainová sdělí. Sám zde píšete,že musí být registrovaná a navíc,že bude platit nějaké ty peníze.Jestli je to tak, je to zase jen na její triko a ne, aby jste se vy vezl…dál již nemusím nic uvádět.Každý jistě chápe…

  Vložil Jar (bez ověření), 26. Březen 2014 - 12:06

  Pane Červenko,

  správa domu není bohužel hobby centrum, na to jsou jiná centra. obvykle tam platíte za to, že si tam můžete hrát a bavit se. Správa domu je služba pro členy SVJ, má stránku právní, technickou, ekonomickou. Je to obvykle služba placená. Je to činnost, při které je třeba dbát platných zákonů. Pokud se do ní, byť s nejlepšími úmysly, pustí lidé neznalí zákonů, neschopni pochopit platná pravidla, tak je to špatně. K p. Klainové: napsala jsem snad něco, co není v pořádku? Paní Klainová má svá pravidla, upozornila jsem na ně paní Janu.

  Přišla si sem pro radu a dostala radu velmi cennou. Proč by se pak nemohla podělit o to, k čemu se dobrala s paní Klainovou? Každý by chtěl radu dostat, pěkně zdarma a pak pá pá, vracet nic, že?

  Registraci u paní Klainové mám, úvěr nemám ani neúčtuji. Dlouhodobě se zde diskutuje na téma, jak nakládat účetně s úvěrem SVJ. Laici a koníčkáři Vašeho ražení to patlají, jak si myslí, že je to OK. Takže většinou se úvěr splácí v rámci tzv. fondu oprav. Také ho ve Vašem SVJ máte? Pochlubte se.

  Zdravím a přeji Vám hezký den.

  Jar

  Vložil Jana H. (bez ověření), 26. Březen 2014 - 13:29

  I Vám za vše děkuji,pravidla paní Klainové znám už jsem její stránky pročetla a plně je respektuji. Převzala jsem účtování SVJ na poslední chvíli, vím že je to moje chyba. Naštěstí bývalá účetní to má pěkně přehledné akorát mě rozhodil ten úvěr, naštěstí ho mají až od 19.12.2013.Příští rok se na to připravím a vše pilně nastuduji. Určitě i s radami od paní Klainové. Jana

  Vložil Jar (bez ověření), 27. Březen 2014 - 0:32

  Jano, myslím, že se určitě vyplatí u paní Klainové zaregistrovat, ze zdejších diskuzí a jejího webu mám pocit, že je zodpovědná a velmi svědomitá, sleduje úpravy zákonů a vyhlášek atd. Hodně štěstí.

  A pane Červenko, Vy se zkuste zamyslet nad tím, o co v diskuzi šlo. To, že člověk dělá něco svědomitě, ještě neznamená, že to dělá dobře. Zdravím.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".