SVJ pro tři vchody dohromady

Vložil Václav (bez ověření), 24. Říjen 2019 - 11:35 ::

Dobrý den, řešíme vznik SVJ v našem domě. Dům má tři vchody, z nichž má každý má v katastru své vlastní číslo. Víceméně jsme se shodli, že bychom rádi vytvořili společně jedno SVJ pro všechny tři vchody. Bojím se ovšem, že je problém právě v tom, že se v katastru jedná o tři samostatně vedené budovy, byť se jedná fakticky o jeden dům se společnou střechou propojený ve sklepě chodbou. Mohl by mi prosím někdo osvětlit, jak to je? Zaslechl jsem i názor, že bychom měli neprve katastrálně „budovy“-vchody sloučit a pak až že bychom mohli založit SVJ, což se mi po pravdě moc nechce zejména s ohledem na potřebu věc řešit poměrně rychle. Předem děkuji za jakoukoli informaci.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Václav D. (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 20:52

  Děkuji za všechny komentáře. Dovolím si svůj původní dotaz doplnit či upřesnit. Náš dům má tři vchody, každý se čtyřmi byty. V krajiních vchodech je navíc vždy jedna garáž. Všechny byty jsou v osobním vlastnictví, každý vchod je na samostatném LV. V současnosti máme družstvo vlastníků, což je něco, s čím platná právní úprava nepočítá. Proto řešíme likvidaci družstva a vznik SVJ. V družstvu jsou tři stejné domy (vždy po třech vchodech). V našem domě vznikla myšlenka založit SVJ pro celý dům, tj. pro všechny tři vchody dohromady. Pokud to dobře chápu, je problém v tom, že jsou v katastru zapsány tři samostatné bytové domy (pro každý vchod jeden) se třemi katastrálními čísly. Z toho, co jsem četl, by bylo možné založit jedno společné SVJ pouze pokud by byly všechny tři vchody sloučeny na jeden LV. Padly zde dotazy na vytápění, ale to v našem případě je irelevantní, protože u nás je vytápění řešeno individuálně pro každý byt. Voda je řešena pro každý vchod zvlášť, tj. každý vchod má svůj vlastní domovní vodoměr a spotřeba se pak rozpočítává podle odečtů v jednotlivých bytech. Doufám, že jsem situaci vysvětlil přesněji a předem děkuji za případné odpovědi.

  Vložil Qwerty, 29. Říjen 2019 - 8:49

  Vám není možné poradit, protože ignorujete, co tu jiní, kteří o SVJ něco vědí, píší. Jan77 a účetní Vám již napsali, že SVJ pravděpodobně již vzniklo. Vy si stále vedete svou, co by chtěl Váš dům. To je absolutně nerozhodné. Nejdříve se musí zjistit právní stav! JaVa a účetní Vás vyzvali ke sdělení IČ Vašeho exotického „družstva vlastníků“. Z veřejných údajů lze zjistit, jak na tom vlastně jste. To také ignorujete. Stranou ponechávám, že opakujete, že máte jednotky v „osobním vlastnictví“. Netušíte, že tento pojem již není 1/4 století platný. Tak si tu pište ty bezcenné informace, než web definitivně díky robotům zanikne.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 26. Říjen 2019 - 11:34

  Píšete „řešíme vznik SVJ“. Můžete prosím popsat přesněji v jaké situaci a fázi se nacházíte? Jaká je vlastně forma vlastnictví? Prohlášení vlastníka jsou již vložena v katastru?

  Vložil Václav D. (bez ověření), 27. Říjen 2019 - 8:34

  Byty jsou všechny v osobním vlastnictví. U nás je poněkud netypická situace, protože dosud jsme měli družstvo vlastníků (spolu s ještě dalšími vícevchodovými domy), které podle současné právní úpravy již v podstatě nemá existovat. V katastru jsou tedy bytové jednotky zapsány na jednotlivé vlastníky, a to již dlouhou.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 8:31

  V takovém případě pravděpodobně již SVJ vzniklo , pouze chybí dokončit formální kroky zápisu do rejstříku, založení účetnictví, ustanovení stat. orgánu a.j.

  Není to tak že si prostě řeknete , pro kolik bytů SVJ uděláte :)

  Je to dáno tím, jak jsou budovy zapsány v katastru. Aktuální zákon neuvažuje transformaci velikosti SVJ přidáním či vyloučením domu. Jedinou možností se zdá být vzdát se vlastnictví bytů, přejít na podílové vlastnictví třech domů, vymezit nové prohlášení vlastníka (pokud to vůbec půjde). Což by znamenalo extrémní administrativní náročnost, souhlas všech (i zástavních věřitelů, pokud jsou byty zatíženy zást. právem). Zjednodušeně řečeno bych se takovou ideou ani nezabýval.

  Vložil Václav D. (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 10:39

  Dobrý den, děkuji za reakci. SVJ dosud nevzniklo a aktuálně řešíme právě jeho vznik. Nejedná se tedy o transformaci nějakého/nějakých SVJ. Je mi jasné, že náš stav je hodně nestandartní právě tím, že každá jednotka (byt/garáž) má svého vlastníka a přitom neexistuje SVJ. Správu dosud zajišťovalo právě družstvo, které ovšem sdružovalo jednotlivé vlastníky. Nejednalo se tedy o bytové družstvo, kde by byty byly ve vlastnictví družstva a jednotliví obyvatelé by byli podílníky/členy družstva. Budovy (jednotlivé vchody) jsou v KN zapsány každá jako budova s číslem popisným se způsobem využití bytový dům. Jako velmi důležitou chápu Vaši informaci o tom, že by bylo pro vznik jednoho SVJ nutné přejít na podílové vlastnictví třech domů. Do toho určitě nepůjdu a tudíž asi zůstaneme u toho, že každý vchod si založí své SVJ.

  Vložil Qwerty, 29. Říjen 2019 - 11:06

  Pokuste se pochopit, že SVJ již dávno vzniklo podle zákona o vlastnictví bytů. Přesný termín Vám na vyžádání sdělí katastr nemovitostí. Teprve potom až zjistíte jak vypadá/vypadají Prohlášení vlastníka lze postupovat dál. Vy pak musíte zvolit statutární orgán a můžete změnit Vaše stanovy, které již dávno máte, aniž to tušíte. Před občanským zákoníkem vznikala SVJ, aniž to jejich členové vůbec tušili. Potom musíte dodělat zpětně účetnictví a doufat, že nedostanete pokutu za neuveřejňování účetních závěrek dávno vzniklého SVJ. Mimochodem to družstvo IČ 630 824 11 vůbec neuveřejňovalo účetní závěrky. Doporučuji si hledat jiného správce, který bude znát a respektovat předpisy.

  Vložil účetní (bez ověření), 27. Říjen 2019 - 9:40

  Pokud jsou skutečně zapsány jednotky na vlastníky, tak SVJ již dávno vzniklo. Bez uvedení IČ vašeho „družstva vlastníků“ nelze poradit, protože vaše situace je velmi nestandardní. Mimochodem „osobní vlastnictví“ neexistuje.

  Vložil ? (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 12:14

  Je potřeba si uvědomit, jak jsou domy, respektive jednotky v domě do katastru nemovitostí zapsány. Katastr rozlišuje jednotky vzniklé podle Zákna o vlastnictví bytů(ZoVB) a jednotky vzniklé dle Nového občanského zákona (NOZ). Tam kde jsou stále zapsány jednotky dle ZoVB, tak existuje osobní vlastnictví bytů, protože dům je rozdělen na jednotky (bytové a nebytové) + společné prostory. Tam, kde je dům zapsán v katastru dle NOZ, tak tam součástí jednotky jsou i společené části domu a jedná se dle NOZ o bytové spoluvlastnictví jednotek v domě. Takže není pravda, že osobní vlastnictví jednotek v domě již neexistuje. To je ta podstata veškerých problémů, co se stále řeší. A můžete opět mínusovat. Správně je Vám zde sděleno, že napřed se musíte obrátit na KN, abyste zjistili, jak je to s Vaším vznikem svj, respektive dle jakého zákona byly jednotky v domě zapsány.

  Vložil účetní (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 13:29

  Nemáte pravdu. Osobní vlastnictví neexistuje 25 let. Ale o to vůbec nejde, to je jen terminologická vada, určitě to není „podstata veškerých problémů“, jak blouzníte. Základní je, že tazateli bylo opakovaně doporučeno, aby si sehnal prohlášení vlastníka a zeptal se na katastru, kdy SVJ vzniklo. To zatím neudělal. Že jsou jednotky zapsány podle starého zákona a nikoliv podle NOZ je evidentní, na to se nemusí ptát, stačí umět číst.

  Vložil ? (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 21:56

  „Účetní“, opět střílíte špatnými patronami. Místo, aby jste zde pomohl/a, tak se jen strefujete a stále zde hlásáte nesmysly. Ano, ZoVB byl zrušen ale až v roce 2014. Nicméně jednotky vzniklé před títmto zákonem pokud nedošlo ke změně stanov a prohlášení vlastníka dle NOZ, tak stále se posuzují podle ZoVB a proto jsou v katastru rozlišeny dva druhy vzniku jednotek (vznik dle ZoVB a vznik dle NOZ). Nebo chcete zde urputně trvat na tom, že KN neví, co zapisuje? Takže pokud prohlašujete, že osobní vlastnictví neexistuje (a dokonce 25 let), tak zde jen šíříte nepravdy. A tím Václavovi D. nepomůžete. Myslím, že Váš útočný styl diskuze není zde vhodný.

  Vložil JaVa, 27. Říjen 2019 - 9:16

  Pane Václave, stále jste zde poskytl málo informací.Neod­pověděl jste ani na otázky:

  1.) Zda vám vám stavební odbor vystavil na základě stavební dokumentace k budově vyjádření,že se jedná o bytový dům,který je z hlediska stavebně technického řešení uspořádán tak,že tvoří jednu samostatnou stavbu(budovu),tj. jeden technicky funkční celek se třemi čísly popisnými a třemi čísly orientačními na třech parcelách.Tento dokument by jste měli mít k dispozici!

  2.)Jak to máte z rozvodem ÚT a kolik máte DPS/OPS(zřejmě pouze jednu),nebo máte svoji vlastní kotelnu pro všechny tři vchody.

  3.)Co se píše ve vašem prohlášení vlastníka k budově?Jsou tři nebo pouze jedno pro celé vaše „družstvo vlastníků“?

  4.)Zkuste sem dát IČO vašeho „družstva vlastníků“,nebo alespoň adresu vašeho domu.

  Děkuji.JaVa

  Vložil Václav D. (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 10:28

  Dobrý den, děkuji za kostruktivní otázky. Pokusím se je zodpovědět. Naše situace je opravdu nesdandartní a chápu, že informace, které jsem podal, vypadají zvláštně a v některých případech vyvolávají poněkud podrážděné reakce (tím nemyslím Vás). Omlouvám se těm, které jsem svými dotazy pobouřil. K jednotlivým otázkám: ad 1) Vyjádření stavebního odboru k dispozici nemám, ale pokusím se jej zajistit. V našem případě se jedná o jeden dům se třemi vchody, společnou střechou atp. V katastru je každý vchod zapsán jako budova s číslem popisným (typ stavby) se způsobem využití jako bytový dům. Každý vchod má svůj LV. Každá bytová jednotka má svého vlastníka ad 2) Vytápění (a ohřev TUV) je řešeno individuálně v rámci jednotlivých bytových jednotek. Nemáme tedy žádnou předávací stanici. ad 3) Prohlášení vlastníka též nemám k dispozici, ale pokusím se jej zajistit. ad 4) IČ našeho družstva vlastníků je 63082411.

  Vložil JaVa, 29. Říjen 2019 - 14:45

  Zdravím pane „Václave“ a děkuji za IČO.Dle mého soudu, se ve vašem případě o dalšího „kočkopsa“,kterého vytvořili „družstevní pohrobci“.Ve vašich „stanovách“ se uvádí,že jste nájemníci družstevního bytu a na KN jste zapsáni jako vlastníci bytových i nebytových jednotek.:-)

  To ,že název vaší právnické osoby IČO 63082411, obsahuje slovo „družstvo“,ještě neznamená,že se nemůže jednat o společenství vlastníků, vzniklé ze zákona 72/1994 Sb.,název Právnické osoby není rozhodující.Dů­ležité je,co je napsáno ve vašem Prohlášení vlastníka k budově/rozdělení budov(y) na jednotky.Pokud ho nemá „vaše fundované představenstvo kočkopsa“,tak si jeho neověřenou kopii( cca.20 KČ/strán­ka)zakoupíte na příslušném KÚ.Bez znalosti tohoto základního dokumentu se Vám opravdu nedá poradit!

  Chce to jen klídek a pevné nervy.JaVa

  Vložil OR (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 15:32

  IČ 63082411 je družstvo. Stačí si přečíst sp. zn. Dr 2415 a pochopit, co to znamená. Ale souhlasím s tím, že je nutné získat prohlášení vlastníka a datum vzniku SVJ, jak už psali ostatní. Tedy mimo pana Václava, který stále nevěří, že SVJ již dávno vzniklo.

  Vložil JaVa, 29. Říjen 2019 - 17:32

  Podle mně se nejedná o „bytové družstvo“,snad pouze podle"družstva"v náz­vu,ale o Společenství vlastníků jednotek,které by se mělo řídit n.v.371/2004 Sb.,V době vzniku tohoto"kočkopsa" totiž již platil ZOVB(od 24.3.1994 z.č­.72/1994 Sb.,)

  1. Dům je rozdělen na jednotky již v roce 1995
  2. Jednotky nevlastní družstvo,ale jednotliví vlastníci(viz­.KN)jak je uvedeno již v názvu právnické osoby-

  „družstvo vlastníků jednotek“,tak nemá co pronajímat(viz. jeho stanovy)

  https://www.businessinfo.cz/…i-61984.html!&chap­ter=4

  Bytové družstvo

  Bytové družstvo je právnickou osobou, společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno výlučně za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Jinou činnost může za podmínek stanovených zákonem provozovat pouze za předpokladu, že tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a současně, že tato činnost má ve vztahu k účelu bytového družstva pouze doplňkový nebo vedlejší charakter.

  § 73/90/2012 Sb., „Pro bytové družstvo platí, že nemůže změnit předmět své činnosti a stát se jiným než bytovým družstvem, ledaže ani jediný jeho člen není nájemcem družstevního bytu ve vlastnictví tohoto bytového družstva, ani podle stanov žádnému členovi nevznikne po splnění všech podmínek právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.“

  Konec citace.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Dvořák (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 17:56

  Podle daného IČ jde, dle výpisu z rejstříku, o družstvo. Pravděpodobně však nejsou v rejstříku vloženy aktuální informace o družstvu a jeho majetku. Vzhledem k tomu, že v katastru jsou uvedené konkrétní jednotky s jmenovitými vlastníky, mezi kterými není družstvo, dovolím si odhadnout, že dům již není v majetku bytového družstva (nebo alespoň ten jeden vchod, ostatní jsem nekontroloval). Zároveň bude platit, že již někdy dávno (za dob platnosti ZOVB – dle info u jednotek na katastru), vzniklo SVJ ze zákona, ale toto SVJ nikdo nezapsal do rejstříku, ani pravděpodobně nedělal shromáždění, nevedl účetnictví atd. Na uvedené adrese tak sídlí jak družstvo, tak SVJ.

  Vložil ano (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 15:00

  ičo je správně

  Vložil ? (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 13:14

  Pane Václave D., tak jsem se podle Vašeho IČ dívala jak do katastru nemovitostí, tak do rejstříku na Justice.cz a zjistila jsem toto: Asi by se Vám všichni zde měli omluvit, protože Vaše situace je opravdu podivná. Dle Katastru nemovitostí (KN) dům 997/12 Košíře je již v KN rozdělen na 5 jednotek (4 bytové jednotky a jedna nebytová jednotka). Po rozkliknutí na jednotky se Vám zobrazí informace, že dům byl rozdělen, respektive jednotky v domě vznikly – jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví (ZoVB). To znamená, že dům 997/12 je samostatný dům, tj. není součástí dalších dvou sousedních domů a samostatně by měl vést i účetnictví. Z rejstříku Justice.cz jsem podle Vašeho IČ dále zjistila (ze Sbírky listin), že poslední údaj o Vašem domě je z ledna r. 2010, kdy dokonce nadále je dům 997/12 veden jako Bytové družstvo vlastniků, které má 36 vlastníků? Je to celé zamotané a proto postup bych řešila tento: 1/ zašla na Obchodní rejstřík v Praze a žádala nahlédnutí do dokladů, které jsou v Obchodním rejstříku u Vašeho IČ do rejstříku vloženy. O roku 2010 si pořiďte kopie veškerých dokumentů, které byly vloženy do rejstříku do dnešního dne. Současně zajděte na katastr nemovitostí a žádejte o vydání KOMPLETNÍ OVĚŘENÉ KOPIE všech stránek Prohlášení vlastníka (PV) k domu 997/12. Jelikož za každou ověřenou stránku KN si účtuje 100,–, doporučuji, abyste se v domě na tento dokument složili, protože PV může mít i 15–20 stránek. Součástí PV by měly být i různé plánky domu, které určují (kromě textu PV), kde se jednotky a společné části v domě nalézají. Proto je nutné zažádat o kompletní PV. Od bývalého bytového družstva byste se zřejmě PV nedočkali, nebo by nebylo úplné. Doporučuji toto vše řešit ještě letos, protože KN chystá další zdražení pro vydávání dokladů a ostatních služeb. Až toto vše budete mít, potom zajděte za znalým právníkem svj, ať Vám dál sdělí, jak pokračovat dále. Nebo i zde byste možná našel návod-pomoc. Tak držím palce-hezké podzimní dny.

  Vložil salve, 26. Říjen 2019 - 8:21

  Pokud jsou v každém vchodu čtyři vlastníci, může být každý vchod zvlášť. Já bych byl spíš pro tři samostatná SVJ. Sám bydlím v podobně sloučeném 5-ti vchodovém domě a jsou s tím jen problémy. Vlastníci z ostatních vchodů vám budou rozhodovat o budoucnosti. Pokud nemají vchody stejnou podlahovou plochu, tak se nejmenší vchod přiživuje na ostatních a zcela legálně.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 24. Říjen 2019 - 16:46

  jojo, zvlášť některé dokumenty jsou výživné, třeba domovní řád :-)

  Vložil JaVa, 24. Říjen 2019 - 17:03

  A 10 000 kč pokuta od SVJ, vlastníkovi jednotky za jeho nedodržování,tak to je už opravdu síla.:-)

  Přeji hezký večer.JaVa

  Vložil Právo (bez ověření), 24. Říjen 2019 - 20:30

  Kdo bude pokutovat předsedu?

  U nás nejvíc škodí předseda, který vládne s pomocí plných mocí, takže rozhoduje všechno sám. Prosadit právo nelze.

  Vložil ik (bez ověření), 24. Říjen 2019 - 22:59

  Ty plné moci někdo tomu Vašemu předsedovi přeci musel dát. Zřejmě vlastníci líní jít na shromáždění /asi by jim utekla Ulice na Nově/,které nic nezajímá a chtějí mít klídek. Takže spíš byste si vzniklou situaci měli vyřídit s těmi, co tu plnou moc vyplní a předají Vašemu předsedovi.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 24. Říjen 2019 - 17:26

  nebo v přehledu příjmů a výdajů 12 000 daň z nemovitostí :-) je tam víc perliček. dobrý je na tom webu snad jen přehled SVJ podle místa.

  Vložil P_V (bez ověření), 24. Říjen 2019 - 15:12

  Pokud máte všechny 3 vchody na jednom listu vlastnictví, tak to nebude problém.

  Vložil Václav D. (bez ověření), 27. Říjen 2019 - 8:36

  LV jsou po jednotlivých vchodech.

  Vložil Qwerty, 24. Říjen 2019 - 12:31

  Předpokládám, že dům o 3 vchodech má jednoho vlastníka. Záleží pouze na vlastníkovi, zda udělá jedno Prohlášení pro 3 vchody nebo 3 Prohlášení, každé na jeden vchod. V současné době máte asi 3 parcelní čísla na pozemky a 3 čísla popisná na budovy. Určitě nemusíte nic „katastrálně slučovat“.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 25. Říjen 2019 - 11:18

  pokud všechny tři domy mají jednoho vlastníka, tak proč SVJ??

  Vložil FÚ (bez ověření), 25. Říjen 2019 - 12:53

  Je všeobecně známo, že ve státní správě jsou lidé méně inteligentní, jinde nezaměstnatelní. Zářným příkladem je radka2222. Asi netuší, že SVJ vznikají např. z bytových družstev. Družstvo je jediným vlastníkem a když se najde dost jedinců, kteří chtějí byt do vlastnictví, tak časem zkrátka vznikne SVJ.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 25. Říjen 2019 - 13:30

  o mou inteligenci se nestarejte, i kdybych vám jí třetinu předala, stále budu mít víc než dost:-) tazatel píše: řešíme vznik SVJ v našem domě. nepíše v mém, řeší vznik svjk, takže asi je víc, než tři majitelé… a inteligenti píšou, že ty tři domy vlastní jeden vlastník:-) toť známka snížené inteligence.

  Vložil JaVa, 24. Říjen 2019 - 12:35

  Opravdu má každý vchod, vašeho technologicky propojeného domu na KN zapsáno, jiné parcelní číslo?

  Pokud ano, tak vám zřejmě stavební odbor vystavil na základě stavební dokumentace k budově vyjádření,že se jedná o bytový dům,který je z hlediska stavebně technického řešení uspořádán tak,že tvoří jednu samostatnou stavbu(budovu),tj. jeden technicky funkční celek se třemi čísly popisnými a třemi čísly orientačními na třech parcelách.Tento dokument by jste měli mít k dispozici!

  P.S.Jak to máte z rozvodem ÚT a kolik máte DPS(zřejmě pouze jednu),nebo máte svoji vlastní kotelnu pro všechny tři vchody.Je třeba dodat více informací.Co se píše ve vašem prohlášení vlastníka k budově?Jsou tři nebo pouze jedno?

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil franos, 25. Říjen 2019 - 10:03

  Java má pravdu, že takhle opravdu jde z pohledu katastru „sloučit“ několik samostatných budov do jedné, pokud vám stavební úřad vydá sdělení že dohromady tvoří jeden funkční a technický celek. Pak bude v katastru zapsána jedna stavba „č.p.xxx, č.p.yyy, č.p.zzz“. Předpokládám, že všechny tři budovy mají jednoho vlastníka a jsou zapsány na jednou LV. Zda se při tom také sloučí tři pozemky do jednoho není podstatné. Vím o jedné budově (bloku paneláků), která má 10 č.p. a 10 č.or. (tedy vchodů a adresních míst) na deseti pozemcích. Toto je ale třeba udělat před vložením prohlášení vlastníka a rozdělením na jednotky. Katastr vám nevezme jedno prohlášení vlastníka ke třem různým budovám. Také nemůžete mít jedno SVJ ke třem různým budovám.

  ?
  Vložil radka2222 (bez ověření), 25. Říjen 2019 - 11:20

  Předpokládám, že všechny tři budovy mají jednoho vlastníka … co všichni blbnete s jedním vlastníkem? pokud ty tři bytový domy vlastní jeden subjekt, tak co to SVJ?

  Vložil FÚ (bez ověření), 25. Říjen 2019 - 12:52

  Je všeobecně známo, že ve státní správě jsou lidé méně inteligentní, jinde nezaměstnatelní. Zářným příkladem je radka2222. Asi netuší, že SVJ vznikají např. z bytových družstev. Družstvo je jediným vlastníkem a když se najde dost jedinců, kteří chtějí byt do vlastnictví, tak časem zkrátka vznikne SVJ.

  Vložil Realista (bez ověření), 25. Říjen 2019 - 10:17

  Jak víte, že prohlášení už nebylo vloženo do katastru?

  Vložil franos, 25. Říjen 2019 - 11:25

  Nevím a nic takového jsem nenapsal. jen dávám návod, jak sloučit tři domy, dosud nerozdělené na jednotky. Pokud už byly (třemi prohlášeními) vytvořeny ve třech domech jednotky, tak je na sloučení těchto tří č.p. pozdě. A budou tři SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".