SVJ, které vzniklo ze zákona, ale nebylo zapsáno do veřejného rejstříku. Je potřeba NZ?

Vložil Anonymous, 18. Červen 2019 - 11:18 ::

Zdravím, ze zákona nám v roce 2002 vzniklo SVJ, nicméně žádné další kroky nebyly učiněny. Nyní bychom chtěli přijmout nové stanovy, zvolit předsedu a zapsat SVJ do rejstříku. Domnívám se, že v tomto případě stejně jako u ostatních starých SVJ není potřeba ke změně stanov notářský zápis, ale nejsem si jistý. Můžete mi to někdo potvrdit? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 18. Červen 2019 - 14:44

  Ve vašem konkrétním případě, je na ustavujícím shromáždění vlastníků, účast notáře nezbytná.Do okamžiku,než si schválíte (nadpoloviční většinou všech) první statutární orgán a „nové stanovy“, jste povinni se řídit n.v.371/2004 Sb.,.Pak už platí stanovy nové. Samozřejmě, pokud jejich znění nebude v rozporu s aktuálně platnými zákony.

  Každá další změna vašich stanov, již účast notáře nevyžaduje,pokud si to sami nevymíníte, ve vašich"nových stanovách".

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil Ota. (bez ověření), 19. Červen 2019 - 10:53

  Napsal jste, že „Do okamžiku,než si schválíte (nadpoloviční většinou všech) první statutární orgán a „nové stanovy“, jste povinni se řídit n.v.371/2004 Sb.,.Pak už platí stanovy nové. Samozřejmě, pokud jejich znění nebude v rozporu s aktuálně platnými zákony.“.

  Podle toho, jak jste to napsal, vyplývá, že znění nových stanov bude platné, jen pokud nebude v rozporu s aktuálně platnými zákony (rozuměj NOZ).

  To ano, ovšem ani znění vzorových stanov podle NV č. 371/2004 Sb. před schválením statutárního orgánu a nových stanov nebude platné v těch částech, které jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ.

  Vložil Roland (bez ověření), 19. Červen 2019 - 15:38

  Do doby schválení nových stanov platí vzorové stanovy.

  Takto to platilo za účinnosti zákona o vlastnictví bytů, který přijetí vlastních stanov nepředepisoval.

  Občanský zákoník podobné ustanovení neobsahuje a přijetí stanov požaduje.

  Vložil Ota. (bez ověření), 19. Červen 2019 - 16:28

  Asi nevíte o existenci ustanovení § 3041 (2) NOZ:

  „(2) Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".