SVJ bude mít "skutečného majitele"

Vložil Pavel, 1. Duben 2022 - 10:55 ::

Brusel rozhodl, že pokud se nerozšíří počet právnických osob, které budou vykazovat tzv. „skutečného majitele“, tak že ČR nedostane nic v rámci plateb z Národního plánu obnovy.

Takže byla zpracována novela zákona č. 37/2021 Sb., podle které se bude vykazovat „skutečný majitel“ mj. i u SVJ.

Na připomínky je 5 pracovních dní od 31.3.2022 do 7.4.2022. Byl omezen počet připomínkových míst. RIA se nemusí zpracovávat, protože jde o peníze z EU.

Zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho vyhlášení.

Do 6 měsíců od účinnosti se musí právnické osoby přizpůsobit novému znění zákona.

Podrobnosti na

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Hezký den!

P.S.

nejedná se o Apríl

  • AML zákon
  • ESM

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Nechápavý (bez ověření), 7. Červenec 2022 - 16:11

Už je jasné, kdo je skutečným majitelem SVJ. Poslanci změnili zákon o evidenci skutečných majitelů

https : / / www . idnes . cz / zpravy / domaci / snemovna-zakon-o-evidenci-skutecnych-majitelu-mimoradna-schuze.A220707_125­203_domaci_kop

(Pozn. pro admina: Odkaz na zdroj spam! Děkuji za pochopení.)

Vložil TN. (bez ověření), 1. Duben 2022 - 23:36

He, jsou SVJ, kde se mění složení výboru každý rok (velké paneláky na sídlištích). Nejen, že musíme platit povinný 2000 Kč úplatek obchodnímu rejstříku, aby nás zaregistroval, ale ještě budeme platit za jakousi evidenci neskutečných majitelů. Někdo je tu padlý na hlavu.

A co SVJ, kterým vykonává funkci předsedy nějaká firma, družstvo, to se budou zapisovat jednatelé, členové představenstva? Magoři! Kde je to slíbené referendum o vystoupení z EU, co sliboval Tomio?

Vložil Tomio (bez ověření), 2. Duben 2022 - 6:29

„sliboval Tomio“ (Vložil TN. (bez ověření), 1. Duben 2022 – 23:36)

Tomio toho nasliboval. Nesmíte všechno brát vážně.

Vložil Justitianus, 1. Duben 2022 - 12:06

Všechno zlé pochází z Bruselu. Ovšem i to zlé je občas k něčemu dobré …

Budoucí právní úpravu vítám. Ovšem měla by uzákonit, že skutečnými majiteli jsou VŠICHNI členové SVJ. Odpadnou totiž dohady o tom, zda vlastník jednotky může či nemůže vymáhat reflexní škodu přímo na členovi statutárního orgánu SVJ podle § 213 zákona č. 89/2012 Sb..

§ 213

Poškodí-li korporaci její člen nebo člen jejího orgánu způsobem, který zakládá jeho povinnost k náhradě a kterým byl poškozen i jiný člen korporace na hodnotě své účasti, a domáhá-li se náhrady jen tento člen, může soud škůdci i bez zvláštního návrhu uložit povinnost nahradit způsobenou škodu jen korporaci, pokud to odůvodňují okolnosti případu, zejména pokud je dostatečně zřejmé, že se takovým opatřením vyrovná i škoda na znehodnocené účasti.

Právníci se totiž nemohou shodnout na tom zda člen SVJ má v SVJ nějakou majetkovou účast. To je ovšem podmínkou pro možnost vymáhat reflexní škodu na neřádně hospodařících statutárech. Pokud je mi známo, zatím existují jen dva protichůdné judikáty:

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 7. 2019, sp. zn. 8 Cmo 136/2019

„… případné porušení povinností statutárních orgánů Spolku lze postihovat ve smyslu ustanovení § 213 občanského zákoníku.“ 

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 25. 3. 2021, č. j. 22 C 251/2020–55

„… ust. § 213 o. z. nelze aplikovat na jiné soukromoprávní korporace než obchodní korporace, tedy ani na členy společenství vlastníků, neboť člen společenství vlastníků jednotek nemá žádnou majetkovou účast ve společenství vlastníků jednotek, tedy nemůže být splněna zákonná podmínka znehodnocení účasti člena.“

Například Tomáš Dvořák soudí, že vlastník jednotky nemá v SVJ žádnou účast, a proto prý se § 213 nevztahuje na společenství vlastníků jednotek. Dvořák je sice pouhý teoretik, ale zato často a pilně publikuje. Soudci jej z lenosti citují, když nejsou schopni myslet vlastní hlavou. Takže tento názor má u mnoha soudců podporu.

Tomáš Dvořák se mýlí. Člen SVJ má ve svém společenství účast, a to na základě § 1194 a § 1216. Ale to by bylo téma na samostatnou diskusi …

Člen SVJ by měl mít ve svém společenství účast i na základě AML zákona.

Justitianus

Vložil Nechápavý (bez ověření), 1. Duben 2022 - 11:22

A kdo je tím skutečným majitelem SVJ podle Bruselu?

Vložil Pavel, 1. Duben 2022 - 11:28

Nechápavý,

moudrý Brusel ví, že skutečným majitelem SVJ je předseda/výbor. :-))

Pouze vrchnost nařídila, aby jednotlivé provincie EU na to zřídily speciální evidenci.

Stejně tak to bude i u církví, honebních společenstev, odborů atd., zkrátka u právnických osob, kde hrozí terorismus a praní špinavých peněz. Jedná se o implementaci AML zákona.

Hezký den!

Pavel

Vložil * (bez ověření), 1. Duben 2022 - 12:27

Předseda výboru NENí MAJITELEM svj a to ani skutečným ani neskutečným a to ani v případě, když se lejnovci v průseru postaví na hlavu. Předseda výboru nebo dokonce i výbor by byl vůl, kdyby se nechal zapsat jako majitel svj, páč nemůže vědět, jaké to může mít ve světlé a zářné budoucnosti důsledky. Když budou nuceni, tak odstoupí a bude to. Tím nevylučuji, že některým předsedům nebo i členům výboru to může udělat móóóc dobře, když z nich průserové udělají majitele svj. Jedině všichni aktuální členové, to by mohli být majitelé svj, jinak NE. Svět se v pr.el obrací.

Vložil Pavel, 1. Duben 2022 - 13:31

Podle stávajících předpisů asi není problém v tom, když bude předseda/členové výboru zapsán do nějakého obskurního seznamu. Jaký to může mít vliv v budoucnu nedokážu odhadnout.

Daleko větší problém bude, pokud tam zapsáni nebudou. Jsou tam velké sankce jak pro SVJ, tak pro některé jejich dodavatele.

Termín „skutečný majitel“ mohl vymyslet jen blb. Pokud by ten termín zněl jinak, např. Červená Karkulka, tak by to nebudilo takové vášně.

Potom by § 5/1 zákona 37/2021 Sb. zněl: „Platí, že každá osoba ve vrcholném vedení korporace je Červenou Karkulkou (místo „jejím skutečným majitelem,“)“.

A Červené Karkulky by se zapisovaly do seznamu Červených Karkulek.

Brusel to chce, tak to dostane a pošle miliardy, které zatím poslat nechce, a na které tu již čekají vlčáci, kteří je budou spravedlivě rozdělovat.

Hezký den!

Pavel

Vložil Podotýkač (bez ověření), 3. Duben 2022 - 20:18

Jaký je rozdíl mezi starým SVJ a c) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou? Staré SVJ je právnickou osobou zřízenou zákonem 72/1994 Sb. Co včil? Který bod novely pro nás platí?

Vložil Pavel, 3. Duben 2022 - 23:02

Podotýkači,

zákonem se zřizují subjekty veřejného práva např. kraje, veřejné vysoké školy, profesní komory, Česká televize, státní fondy atd.

Stará SVJ jsou subjektem soukromého práva a nezřizovaly se zákonem, pouze vznikaly na základě zákona.

V tom problém není, problémy v novele jsou jinde. A je jich tam spousta.

Hezký den!

Pavel

Vložil Jan Kala, 4. Duben 2022 - 14:20

Každé SVJ má IČ, každé IČ má svůj statutární orgán odpovědný za vše co se v domě kde se SVJ nachází bude dít vyjma zásahů vyšší moci nebo Boha nebo přírodních živlů. Za svůj život jsem zažil celkem 3 přepisování legislativního názvu stále stejné společnosti. V roce 1992 jsme se jmenovali Vlastníci ideálního podílu na domě. Od roku 1996 jsme se jmenovali Spoluvlastníci BJ to stále bez potřeby mít své IČ majetek a účetnictví nám zpravoval na základě dosud platné mandátní smlouvy MěBP. Od roku 2010 máme na základě ustavující schůze SVJ. Nechci ze sebe dělat Judra a polemizovat konkrétními literami Zákonů. V tom totiž jak jsem dočetl nemají jasno ani přítomní Judri studovaní nebo samozvaní. Jedno chci ale určitě všem sdělit. Některé domy nestačily těmi všemi rekonstrukcemi legislativy projít, někde nemají úplný výbor SVJ a další nedostatky a bydlí se dál ať si vymejšlí kdo chce co chce. To je prosím realita.

Honza Kala

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".