Štěnice a úhrada SVJ

Vložil eisenham, 5. Prosinec 2020 - 7:26 ::

Zavlečení štěnic prokázat nelze. To je moje zkušenost. Podle § 57, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, týkajícího se úhrady speciální ochranné dezinsekce by mělo objednat a hradit dezinsekci SVJ. Důvodem je mimo jiné i to, že zavlečení štěnic do panelového domu nelze vlastníkovi bytu dokázat. Kdokoliv z vlastníků (nájemníků) bytů mohl štěnice do domu zavléci, neoznámit to a mohl před provedením křížové kontroly provést amatérskou nebo utajenou odbornou dezinsekci a byt uklidit a štěnice pak v jeho bytě nalezeny nejsou. Ale předtím se mohou (i po neprofesionální dezinsekci) přestěhovat do sousedního bytu. A pokud jeho vlastník výskyt štěnic oznámí, je omylem považován za původce výskytu štěnic v domě. Pokud výbor SVJ požaduje úhradu dezinsekce po jednotlivých vlastnících bytů, tak je výskyt štěnic vlastníky bytů zatajován a jejich likvidace se provádí amatérsky (a vzniká rezistence štěnic na insekticidy) nebo odbornou firmou, ale utajeně. Štěnice se pak šíří po celém domě.

  • § 1189 NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 5. Prosinec 2020 - 8:51

Ve společných prostorách domu, stupačkách aj… jdou náklady na likvidaci štěnic na účet všech vlastníků jednotek (SVJ). Svůj soukromý majetek, si musí nechat ošetřit každý vlastník sám a na své náklady. Pokud tak neučiní nebo nezpřístupní svou jednotku při hromadné desinsekci, je třeba mu naúčtovat všechny více náklady, neboť proces se cca. po dvou měsících opakuje až do úplného vyhubení štěnic.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".