Stavba je součástí pozemku - příklad pro dům s jednotkami

Vložil Anonymous, 26. Září 2020 - 13:13 ::

Podle § 3054 se stavba stala součástí pozemku, měla-li v den nabytí účinnosti občanského zákoníku vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba.

Bytový dům s jednotkami je stavbou, žádná výjimka pro bytový dům s jednotkami v občanském zákoníku není. Prosím uveďte příklad stavby – domu s jednotkami, která je součástí pozemku. Náš katastrální úřad z neznámého důvodu tuto právní úpravu nezaznamenal a neřídí se podle ní. Je třeba žádat, nebo tuto změnu vyznačí katastrální úřad sám podle zákona?

Dále prosím o upřesnění, co všechno dalšího – kromě staveb zapsaných v katastru – je součástí pozemku. Rostliny rostoucí na pozemku? Oplocení (rozhrady) postavené na pozemku? Bazény na pozemku? Stavby nezapsané v katastru? Movité věci na pozemku? 

Je to třeba při převodu pozemku, pokud se převádí pozemek se všemi svými součástmi, je třeba vědět, co to je.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil KN (bez ověření), 26. Září 2020 - 16:20

  Toto ustanovení se netýká SVJ. Stačí nahlédnout do KN. Již se zde opakovaně řešilo.

  Vložil § (bez ověření), 4. Říjen 2020 - 10:10

  „Toto ustanovení se netýká SVJ. Stačí nahlédnout do KN.“

  Jak prosím nahlédnutím do KN zjistím, že se toto ustanovení netýká domů s jednotkami? (Nahlédnutím do KN případně zjistím, že toto ustanovení u domů s jednotkami není aplikováno, ale nezjistím, že se domů s jednotami netýká.)

  Podložte nějak své tvrzení. Žádné ustanovení vylučující použití předmětného ustanovení na dům s jednotkami nenacházím. Děkuji.

  Vložil Čeněk (bez ověření), 4. Říjen 2020 - 11:38

  Píšete, že nahlédnutím do KN případně zjistím, že toto ustanovení u domů s jednotkami není aplikováno, ale nezjistím, že se domů s jednotami netýká.

  Jak to prosím ze zápisu v katastru konkrétně zjistím, zda je stavba katastrem zapsána či nezapsána jako součást pozemku?

  Pokud vyhledám v katastru náš dům tak tam můžu zobrazit Informace o stavbě a tam jsou uvedeny Vymezené jednotky a pak Vlastníci, jiní oprávnění s uvedením podílů a přes údaj č. pozemku si můžu zobrazit Informace o pozemku a tam jsou uvedeni Vlastníci, jiní oprávnění s uvedením podílů a odtud se může přepnout zpět na Informace o stavbě přes údaj Stavba na pozemku s č.p..

  Je tedy v našem případě zapsána v katastru stavba jako součást pozemku nebo ne?

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 4. Říjen 2020 - 11:53

  A co takhle zkusit kliknout na LV a pak na parcelu pod stavbou.To by snad šlo,nééé?

  Vložil Čeněk (bez ověření), 4. Říjen 2020 - 12:16

  Když kliknu na LV zobrazí se údaje:

  Vlastníci, jiní oprávnění s podíly

  dále Pozemkyparcelním číslem s.t. …

  a Stavbyčíslem město … s č.p…, na pozemku p.č…s.t. …

  a pak ještě Jednotky Na LV nejsou zapsány žádné jednotky.
  Práva stavby Na LV nejsou zapsána žádná práva stavby.

  Vložil Čeněk (bez ověření), 4. Říjen 2020 - 12:21

  Jo a když kliknu na Na pozemku p.č. … s.t. …, tak se zobrazí Informace o pozemku s údajem Vlastníci, jiní oprávnění s podíly.

  Vložil Justitianus, 4. Říjen 2020 - 13:50

  Čeňku, když si necháte zobrazit pozemek, pod tabulkou „Informace o pozemku“ je druhá tabulka s nadpisem „Součástí je stavba“. Pokud tam tato tabulka není, pak stavba není v katastru vedena jako součást pozemku.

  Důvod proč nebyla stavba automaticky zapsána jako součást pozemku sdělí katastrální úřad, když je o to hezky poprosíte. Může se jednat o zapsané věcné břemeno, případně o zástavní právo k pozemku nebo k některé jednotce. Anebo je tam plomba (spor o vlastnictví, neskončené dědické řízení, soudní příkaz, …).

  Justitianus

  Vložil Dům s jednotkami (bez ověření), 4. Říjen 2020 - 18:54

  „Důvod proč nebyla stavba automaticky zapsána jako součást pozemku sdělí katastrální úřad, když je o to hezky poprosíte. Může se jednat o zapsané věcné břemeno, případně o zástavní právo k pozemku nebo k některé jednotce. Anebo je tam plomba (spor o vlastnictví, neskončené dědické řízení, soudní příkaz, …).“

  Takže důvodem není dům s jednotkami? (Vlastníci jsou stejní.)

  Vložil Vojta. (bez ověření), 5. Říjen 2020 - 10:41

  Ale zaujal mě důvod „zástavní právo k některé jednotce“. Pokud při zástavním právu k některé jednotce nemůže katastr zapsat stavbu automaticky jako součást pozemku, pak se nedivím, že je tolik domů bez automatického zapsání stavby jako součást pozemku. Ve většině domů (s výjimkou těch menších)se obvykle jedna či více zastavených jednotek najde.

  Vložil Stavěl (bez ověření), 5. Říjen 2020 - 12:14

  „Dům s jednotkami není důvodem“

  Píšete, že dům s jednotkami není důvodem. Uveďte, prosím, příklad domu s jednotkami, který je součástí pozemku. Děkuji.

  Vložil Roman. (bez ověření), 4. Říjen 2020 - 13:51

  Děkuji za odpověď.

  „Součásti je stavba“ tam uvedeno není, jen je pod údajem „Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří“ uveden údaj „Stavba na pozemku: č.p. xxx.“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".