Stanovy SVJ

Vložil Anonymous, 11. Březen 2016 - 20:08 ::

Dobrý den, mám jen dotaz, zda ke schválení Stanov dle NOZ, které musí být zpracovány do konce roku 2016 stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných na shromáždění. Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil svjvmt, 13. Březen 2016 - 17:47

  Než jste sem napsal, podíval jste se do ZoVB a vašich stanov, kde to určitě máte?
  Pro tazatele anonymního.

  Vložil ivanq, 12. Březen 2016 - 0:50

  Z dotazu usuzuji, že se ve Vašem případě jedná o SVJ vzniklé před 1.1.2014 s po­vinností přizpůsobit do konce letošního roku stanovy požadavkům nového občanského zákoníku. V tom případě máte pravdu, stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných na shromáždění (pokud stanovy vašeho SVJ nepožadují vyšší počet hlasů).

  ivanq.

  Vložil ivanq, 12. Březen 2016 - 21:07

  Odpověděl jsem tak proto, že se tak píše v § 1206 odst. 2 NOZ. Zákon v tomto případě nepožaduje vyšší počet hlasů.

  Vložil lake, 12. Březen 2016 - 8:55

  Není zřejmé proč ivanq odpověděl tak, jak odpověděl. Neuvedl pro své tvrzení žádný právní důvod.

  Pro SVJ(2000), vzniklé do dne 31.12.2013, platilo od roku 2000 pro přijetí stanov toto ustanovení ZoVB:

  72/1994 Sb. § 11
  (4) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

  To platí, pokud stanovy neurčují kvorum vyšší. Platí to však pouze pro „kosmetické“ změny stanov, které nezasahují do znění ZoVB (tedy nepřekračují právní rámec práv a povinností podle ZoVB).

  Pokud by se ovšem SVJ pokoušelo měnit své stanovy tak, že zavede pro vlastníky jednotek nové povinnosti nad rámec ZoVB a dosavadních stanov (např. podle části NOZ o bytovém spoluvlastnictví), pak by se jednalo o neplatné ujednání, neboť k přijetí takto změněných stanov by bylo třeba souhlasu všech vlastníků jednotek, naprosto stejně jako k přijetí stanov SVJ(2012) podle NOZ. K tomu viz § 1 odst. 2 NOZ.

  Takovou změnou stanov nad dosud existující prívní rámec by mohlo být ustanovení o udělování pokut vlastníkům, ustanovení o povinném udělování souhlasu s držením domácích zvířat, povinný souhlas SVJ s pronajímáním bytu, či s prodejem jednotky. Hodně se o tom dnes mluví, a jediný legální způsob jak toto dnes prosadit je souhlas VŠECH vlastníků jednotek.
  -------------------------------------------------------------------------------

  Ještě upozorním, že SVJ(2000) se ani nemůže svévolně změnit na SVJ(2012) nějakou divokou úpravou stanov. K tomu uvádím:

  Podle § 15 NOZ platí, že (1) právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti a (2) svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Podle § 16 NOZ platí, že právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu. Podle § 118 NOZ platí, že právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.

  Bez zániku SVJ(2000) a jednotek v domě tedy nemůže dojít ke vzniku SVJ(2012), i kdyby si to snad odhlasovali všichni. Šlo by o absolutně neplatné právní jednání.

  lake

  Vložil dsd (bez ověření), 12. Březen 2016 - 22:13

  Ad souhlas všech: a jak to bude s novými vlastníky, ti se musí ke stanovám připojit, aby se na ně vztahoval zákaz zvířat, pokuty, povinný souhlas SVJ s pronajímáním a prodejem atd.? Nebo platí, že když stanovy byly zveřejněny ve sbírce listin a on koupil byt v domě, který spravuje SVJ s takovými stanovami, tak vyslovil se stanovami konkludentně souhlas samotnou koupí bytu v takovém domě? Nebo svůj souhlas musí připojit výslovně dodatečně?

  Vložil lake, 12. Březen 2016 - 8:26

  Není zřejmé proč ivanq odpověděl tak, jak odpověděl. Neuvedl pro své tvrzení žádný právní důvod.

  Pro SVJ(2000), vzniklé do dne 31.12.2013, platilo od roku 2000 pro přijetí stanov toto ustanovení ZoVB:

  72/1994 Sb. § 11
  (4) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

  To platí, pokud stanovy neurčují kvorum vyšší. Platí to však pouze pro „kosmetické“ změny stanov, které nezasahují do práv a povinností vlastníků jednotek.

  Pokud by se ovšem SVJ pokoušelo měnit své stanovy tak, že zavede pro vlastníky jednotek nové povinnosti podle části NOZ o bytovém spoluvlastnictví (to jest nad rámec ZoVB a dosavadních stanov), pak by se mohlo jednat o neplatné jednání, nebo k přijetí takto změněných stanov by bylo třeba **souhlasu všech vlastníků jednotek, stejně jako k přijetí stanov SVJ(2012) podle NOZ. K tomu viz § 1 odst. 2 NOZ.

  Ještě upozorním, že SVJ(2000) se ani nemůže svévolně změnit na SVJ(2012) nějakou divokou úpravou stanov. K tomu uvádím:

  Podle § 15 NOZ platí, že (1) právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti a (2) svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Podle § 16 NOZ platí, že právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu. Podle § 118 NOZ platí, že právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.

  Bez zániku SVJ(2000) a jednotek v domě tedy nemůže dojít ke vzniku SVJ(2012), i kdyby si to snad odhlasovali všichni. Šlo by o absolutně neplatné právní jednání.

  lake

  Vložil Mrzout, 11. Březen 2016 - 20:40

  Zdravím,

  zeptejte se na vodárnách – tam jsou spešl.

  Mrzout

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".