Stanovy

Vložil Hulzerova, 12. Listopad 2018 - 21:12 ::

Chci se zeptat jak je to dáno se stanovami, ktere jsme si odsouhlasili.Pro zmeny spolecnych casti domu mame dano 75% souhlasem hlasu pritomnych, radi bychom poresili odprodej nevyuzitych pudnych prostor.Rika se, ze v tomto smeru by melo byt odsouhlaseno 100% hlasu pritomnych a radne byt osloveni ti, co neprisli.Ceho se drzet? Moc dekuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Listopad 2018 - 1:02

  pak se s dotyčným uzavírá smlouva o výstavbě, kterou podepisují všichni vlastníci. Smlouvu předkládá stavebník SÚ aby dostal stavební povolení. Smlouva pak má řešit všechno. Od způsobu napojení na sítě, budoucího přístupu na střechu pro případné opravy, kdo bude hradit opravy střešních oken, zateplení atd. po finanční vyrovnání s vlastníky. Na co zapomenete to se Vám v budoucnu vymstí.

  Vložil aa (bez ověření), 13. Listopad 2018 - 1:12

  Půdní prostory jsou společná část domu. Při odprodeji společné části se mění podíly všem členům společenství a je nutný písemný souhlas všech, tedy 100%. Pak si o tom klidně taky můžete hlasovat na shromáždění a tam můžete použít svých 75% podle stanov, ale je to nadbytečná blbost. Když je nutný písemný souhlas všech, tak nač pak o tom hlasovat ještě na shromáždění.

  Vložil JaVa, 13. Listopad 2018 - 17:07

  Souhlasím s „aa“.V případě, kdy je ke změně PV nutný písemný souhlas všech vlastníků jednotek=100% a ne pouze těch „dotčených“,pak již souhlas shromáždění vlastníků nebude „podle navrhované změny NOZ nutný“.

  Viz.důvodová zpráva k novele NOZ:

  K bodu 3 (§ 1169)

  Navrhovaná změna reaguje na aktuální problémy s trojstupňovým schvalováním změny prohlášení. Dle stávající úpravy se ke změně prohlášení vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek; z úpravy jasně nevyplývá, za jakých okolností je možné považovat vlastníka za dotčeného – zda jen když se jedná přímo o změny týkající se předmětu vlastnictví, nebo i jakékoliv změny týkající se např. společných částí. K účinnosti dohody je nezbytný souhlas vlastníků jednotek s většinou hlasů, který musí být učiněn v písemné formě. A konečně, vzniklo-li společenství vlastníků, musí v souladu se stávajícím § 1208 písm. b) o změně prohlášení rozhodovat i shromáždění, a to prostou většinou hlasů. Tento postup je komplikovaný a zatěžuje aplikační praxi. Napříště se proto navrhuje postup při změnách prohlášení zjednodušit a vymezují se případy, ve kterých se vyžaduje jen souhlas shromáždění.

  Měla-li by se změna prohlášení bezprostředně dotýkat práv a povinností některého vlastníka jednotky, musí s takovou změnou písemně souhlasit. Bude-li takovýchto dotčených vlastníků více, budou muset souhlasit všichni dotčení vlastníci. Tito vlastníci mohou souhlasit každý formou jednostranného právního jednání, popřípadě společnou dohodou (anebo kombinací). Změnou, která se bezprostředně dotýká vlastníka, je například změna účelu užívání společné části ve výlučném užívání, úplné či částečné sloučení jednotek (dotčeni budou ti, jejichž jednotky budou slučovány), změna v poměru výše příspěvků, změna podílu na společných částech týkající se pouze některých vlastníků jednotek atd. K účinnosti změny prohlášení se požaduje souhlas shromáždění přijatý většinou všech hlasů (prohlášení může podmínky schválení zpřísnit – např. požadovat kvalifikovanou většinu).

  " Pokud se však změna bezprostředně dotýká všech vlastníků jednotek, souhlas shromáždění se již nevyžaduje (byl by ostatně nadbytečný), jelikož je třeba souhlasu všech vlastníků – půjde například o situace, kdy se všem vlastníkům mění podíl na společných částech, nebo když se všem vlastníkům mění poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku."

  Případy, kdy nejsou vlastníci jednotek bezprostředně dotčeni, jsou taxativně vypočteny v navrhovaném odstavci 2. Jde o případy, kdy se mění společné části, ale nemění se žádnému z vlastníků podíl na společných částech – typicky půjde o přístavby výtahů, změny účelu užívání společných částí (nikoli těch ve výlučném užívání) – například prádelna se změní na kočárkárnu, či rozšíření budovy, kdy se bude zachovávat podíl vlastníků jednotek na společných částech. Dále jde o změnu užívání bytu – v tomto případě samozřejmě změnu musí iniciovat vlastník jednotky, který návrhem na změnu prohlášení vyslovuje souhlas (není myslitelné, aby ostatní vlastníci změnu užívání bytu jinému vlastníku jednotky vnutili). Dále jde o případy změn pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, to však pouze za předpokladu, že jsou součástí prohlášení…atd

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".