STA ve vztahu k zákonu o SVJ

Vložil Krušina Jan (bez ověření), 19. Červenec 2013 - 8:03 ::

Dobrý den, Vážení, prosím o fundovanou odpověď na STA ve vztahu k zákonu o SVJ. Nikde jsem tuto záležitost v „diskuzích“ nenašel. V zásadě se v současné době řeší otázka náhrad pro ty, co si zhotovili SAT, když se od kabelovky UPC v důsledku jejích vyšších plateb, odhlásili někteří VJ. Náklady na nové rozvody, vč. SAT a pozemních stanic, si tito vlastníci uhradili sami, aniž by čerpali peníze z účtu domu.V současné době se řeší otázka, že když je v zákoně o SVJ uvedena instalace STA, zda mají právo tito vlastníci čerpat peníze na případné opravy.Je pravda, že je to tak půl na půl. Polovina používá nadále kabelovku.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 19. Červenec 2013 - 8:48

  Pane Krušno,

  pokud máte v domě rozvod UPC a někteří členové jsou na tento rozvod napojeni, tak je to jen a jejich záležitost, se kterou SVJ nemá nic společného (snad je to, že dalo souhlas ke zbudování těchto rozvodů).

  Pokud si v domě někteří členové zbudovali společný SAT systém, je to jak výše uvedeno zase jen a jejich záležitost.

  Pokud v domě nemáte společnou TV anténu s rozvody do všech bytů, která by byla pořízena jako společná část domu, tak Vaše SVJ s UPC nebo se SAT anténou nemá nic společného.

  Tím „zákonem o SVJ“ myslíte zřejmě zákon o službách, který nabude účinnosti až od 1. 1. 2014. Ten ale pouze stanoví, pokud byste měli v domě společnou TV anténu, že provoz a údržba této antény je službou.

  Vložil lake, 19. Červenec 2013 - 9:53

  Pane Krušino, je zřejmé, že vycházíte ze znění § 2 ZoVB písm. (g):

  „… společnými částmi domu [jsou] části domu určené pro společné užívání, zejména (…) společné antény, (…)“.

  Jde ovšem pouze o demonstrativní (příkladmý) výčet. Skutečnost, že zde je uvedena společná anténa je pro konkrétní SVJ bezvýznamná. Z obsahu zákona nelze nijak odvodit, že by systém satelitního příjmu ve vašem domě byl totožný se „společnou anténou“.

  Zásadní překážkou je, že SAT není výslovně zmíněn v Prohlášení vlastníka budovy jako společná část domu ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, ani jako společná část domu, která je ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek (§ 8 odst. 2 ZoVB).

  Které části domu jsou společné stanoví pro váš dům výhradně Prohlášení vlastníka budovy, nikoliv zákon. Ze znění Prohlášení je tedy nutno vždy vycházet. V prohlášení možná najdete co je „společná anténa“ a ze kterých částí se skládá. Tím bude věc jasná.

  Nezapomeňme také, že ZoVB jako kogentní (povinnou) podmínku pro společnou část domu stanoví jednoznačně:

  „… společnými částmi domu [jsou] části domu určené pro společné užívání (…).“

  Systém SAT ovšem od počátku nebyl a není určen pro společné užívání. Sám jste napsal, že příjem a rozvod satelitního signálu si pořídili někteří jednotlivci pro svou potřebu, vlastním nákladem. Nikdy se nepokusili o jeho proplacení ze společných prostředků. Toto technické zařízení pro sebe využívá pouze polovina vlastníků jednotek. Kriterium „společného užívání“ tedy není splněno.

  Do budoucna lze jednoduše změnit Prohlášení vlastníka (se souhlasem všech, kterých se změna týká) a SAT se tím stane jako celek společnou částí domu. Bez souhlasu každého vlastníka jednotky mu nelze ani vyvlastnit jeho věc, ani mu vnutit cizí věc do podílového vlastnictví.

  lake

  Vložil Krušina Jan (bez ověření), 19. Červenec 2013 - 18:03

  Vážený pane Lake, Děkuji za Vaší fundovanou odpověď. Jsou tu fakta,která by mě nenapadla.Jde tu o to Prohlášení vlastníka, což je tedy dost jasné.Ještě tedy malou poznámku. Neměl by být tedy souhlas všech (100%) VJ? Jde mi o to, aby nám, co máme instalaci STA a máme zájem čerpat fin.z účtu co jsou na provoz domu jako ti, co STA nevyužívají a používají pouze kabelovku (UPC),nikdo nevyčítal tyto peníze.Musím ještě dodat, že původní společná TV anténa spolu s TV rozvody v domě, byla původním majitelem domu, což bylo Město, prodána provozovateli kabelové TV. Ta společnou anténu zlikvidovala,pro­vedla novou kabelizaci v domě a začala inkasovat nehorázné peníze.Proto došlo k instalaci nejen SAT příjmu, ale i instalace TV antény pro pozemní stanice.Jak tedy postupovat dle Vaší poznámky, že kritérium „společného užívání“ není splněno.Tady nyní cca 50% užívá kabelovku a 50% používá svůj instalovaný rozvod jak pro pozemní stanice tak i SAT TV. Ještě jinak k Vašemu závěru. Nechat schválit 100% instalovaný SAT s umožněním napojení pro všechny a toto nechat zapsat na KN do „Prohlášení vlastníka“?

  Vložil X (bez ověření), 19. Červenec 2013 - 19:30

  Zákon umožňuje vymezit společné části domu společné jen některým vlastníkům. Jen tito pak hradí náklady na správu této části.

  Toto řešení je však poněkud nepružné – nutnost opakovaně měnit prohlášení podle zájemců. Je tu i další zádrhel. Spoluvlastnický podíl (a tím i podíl na nákladech) se stanoví podle poměru velikosti podlahových ploch zúčastněných jednotek. To asi není to, co byste chtěli, že? Logičtější by byl stejný podíl. To by vyžadovalo dohodu. Nebo to můžete pojmout jako službu poskytovanou společenstvím s platbou za přípojku. Možností je tedy více.

  Vložil Krušina Jan (bez ověření), 20. Červenec 2013 - 18:50

  Prosím,ty nové rozvody si zájemci platili stejným dílem a kdo by se chtěl připojit, tak by si sám musel uhradit kabelizaci od antény.V zásadě nám jde o možnost případné úhrady nutných výdajů na opravu z účtu pro dům.Prozatím si ta polovina lidí sama hradí případné opravy.Tedy bez čerpání ze společné kasy domu.Nyní někdo přišel s nápadem, že by byla možnost čerpat finance na servis ze spllečné kasy, ale jak uvedl p.Lake,muselo by se postupovat dle jeho návrhu,což nikdo z domu nevěděl.Nikdo si newchce dělat nějaké ty problémy či něco si nutit.

  Vložil X (bez ověření), 20. Červenec 2013 - 19:22

  Ještě je tu možnost, že SVJ odkoupí ze společných prostředků, co již bylo vybudováno a bude provozovat tuto službu za úhradu. Další rozvody a údržbu již bude dělat ve vlastní režii.

  Vložil Krušina Jan (bez ověření), 21. Červenec 2013 - 11:00

  Dobrý den, p.X,tak si spolu se sousedem rozebíráme Váš nápad a vcelku se nám i toto líbí.Teď jde jen o to, co si to UPC za to řekne. Máme za to, že nám to stejně neodprodají, protože v tom vidí jenom jejich kšeft. Navíc jsou tu další zařízení jako je např. rozvodová skříň.A co potom s tím? Takže nevíme…

  Vložil X (bez ověření), 21. Červenec 2013 - 12:31

  Já jsem ale nemyslel odkoupit tu část od UPC. To vám asi opravdu neprodají.

  Já jsem myslel odkoupit tu SAT s rozvody, které vybudovali někteří vlastníci – uhradit jim pořizovací náklady. Tím by tato část byla plně ve vlastnictví SVJ, které by budovalo další potřebné rozvody pro další zájemce. Za připojení a odběr signálu by se platila měsíčně nějaká částka, tak aby se postupně uhradily pořizovací náklady, náklady na rozvoj, údržbu, provoz, atd. Případný zisk by se mohl převádět do fondu na opravy systému (neplést s tzv. „FO“).

  V domě by tak byly 2 nezávislé systémy: UPC a SAT (poskytovatel SVJ). Každý by si mohl vybrat nebo třeba i platit oba systémy.

  Vy jste myslel všechno sloučit do jednoho systému? Nebo to špatně chápu?

  Vložil Krušina Jan (bez ověření), 21. Červenec 2013 - 17:35

  Závěr jste s dotazem pochopil dobře.Dle Vašeho prvotního nástřelu jsme to chápali coby celek. Aspoň to tak vyznělo či tahle jsme to chápali. Teď už zbývá jen jedna otázka. Zda dle zákona o SVJ, bychom měli nárok na čerpání financí na případný servis k novým rozvodům,když pův. STA se zlikvidovalo právě na základě prodeje TV rozvodu Městem tehdejší firmě,která odkupovala po celé ČR tyto TV rozvody, když nakonec ve většině případů to přešlo na firmu UPC. Což v dnešní době je perfektní byznys. Takže když se vrátím k odpovědi p.Laka, tak to asi budeme muset stejně zařídit změnou společného vlastnictví všech VJ. Jinak to nevidím.Počítám, že bychom se mohli vystěhovat, když by jsme takto nepostupovali.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".