STA

Vložil Mirka (bez ověření), 16. Leden 2013 - 22:42 ::

Prosím o radu.Je pravdivé tvrzení, že v r. 1999 neevidoval katastr podrobné využívání STA,když bylo na jednu anténu napojeno více domů,tehdy všechny ve vlatnictví SBD, dnes jsou z toho 4 SVJ.3 SVJ se smluvně dohodli na dodávce signálu a platbách s tím, že STA je majetkem domu na kterém je STA postavena. Čtvrté SVJ chce být spoluvlastníkem STA s argumentem, že je k tomu opravňuje příspěvek na rekonstrukci STA. Prohlásilo -" K diskutované věci správnosti prohlášení vlastníka doplňuji, že prohlášení vlastníka bylo zpracováno v roce 1999, tzn. 9 let před uvedenou rekonstrukcí STA /2008/. Tehdy nebyl důvod popisovat vlastnictví a způsob užívání STA do textu prohlášení, protože katastr nemovitostí tyto podrobnosti nevidoval" – Omlouvám se,jestli už je někde uvedeno.Děkuji za info, Jakšová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 17. Leden 2013 - 7:30

  Paní Jakšová napsala: „Je pravdivé tvrzení, že v r. 1999 neevidoval katastr podrobné využívání STA ?“

  Otázka je nesrozumitelná. Pravdou je, že nejen v r. 1999, ale ani předtím ani potom katastr neevidoval, neeviduje ani nebude evidovat „podrobné využívání“ čehokoliv. Katastrálnímu úřadu je zcela jedno jak jsou stavby či pozemky využívány, komu je vlastník pronajímá atd. V katastru jsou k nemovitému majetku zapisována omezení (věcná břemena) a zástavní práva.

  Položte si otázku, zda Vám jde o užívání majetku, nebo o vlastnické vztahy k majetku. To jsou dvě odlišné věci.

  Pak si položte druhou otázku: zda společná anténa je podle Prohlášení vlastníka společnou částí domu, nebo není. Pouze to je pro věc rozhodující.

  1. Pokud STA je společnou částí domu, je ve vlastnictví vlastníků jednotek v tomto domě.
  2. Pokud STA není společnou částí domu, jde o cizí věc umístěnou v domě. Do působnosti SVJ by taková věc spadala pouze v případě, že SVJ je vlastníkem, nebo provozovatelem této věci.

  Dobrovolný příspěvek na rekonstrukci cizího majetku nikoho k ničemu neopravňuje. Nemění se tím vlastnické vztahy, pokud si strany nedohodly ve smlouvě něco jiného. Vlastnické vztahy si ovšem musíte vyřešit sami, my je neznáme. Upozorňuji, že případná smlouva „mezi SVJ“ je absolutně neplatná, pokud jejím předmětem jsou majetkové změny. K uzavření takové smlouvy, zasahující do cizího vlastnictví, nemělo SVJ – jako pouhý správce společných částí – žádného oprávnění.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".