spor o společný prostor

Vložil Radek, 15. Říjen 2007 - 20:43 ::

Při jedné ze schůzí společenství vlastníků bytových jednotek můj známý v diskuzi požádal přítomné sousedy, zda-li bude někomu vadit, že bude užívat, do té doby prázdný společný sklepní prostor. Ačkoli se veřejně nehlasovalo, zeptal se v diskuzi, jestli proti tomu má někdo nějaké připomínky, nikdo se neozval. Ke klasickému hlasování tedy nedošlo, ačkoli o tom bylo řádně diskutováno. Vzhledem ke skutečnostem, že si do sklepa uložil cenné věci a nevěděl, kdo všechno do té doby disponoval klíči, rozhodl se vyměnit si vložku FAB. Jeden klíč vlastnil on a druhý předal svým rodičům, žijícím v tomtéž domě. Po určité době, cca 4–5 měsících se ozval jeden z nájemníků, že se nemůže dostat do sklepa. Kamarád mu samozřejmě sdělil, že o užívání sklepa řádně vedl diskuzi a nikdo neměl žádných připomínek. On však kontroval, že si s ním asi nerozuměl ať jej opět zpřístupní a dále uvedl, že o hlasování není zápis, ačkoli je v zápise zmíněna ona diskuze. Po nějaké době moudřejší kamarád ustoupil a sklep opět zpřístupnil všem sousedům a je rozhodnut na příští schůzi o tomto problému hlasovat. Zajímalo by mě, když nebudeme brát v úvahu nové hlasování, je právo na straně kamaráda, kdy tedy postačila pouze diskuze. Dále, jestli nepochybyl, že vyměnil zámek, ačkoli jeden z klíčů dal rodičům a nikoho jiného na to neupozornil. Případně poraďte jak se bránit proti sousedovi, který před sporem o tento prostor projevil zájem ho zakoupit a proto mu dělá problémy (shodou okolností je tím sousedem předseda SVJ). Další dotaz zní, zda-li musí při hlasování o užívání společného sklepu být všichni pro, či postačí souhlasných více než 50%. Dále by mne zajímalo jak ošetřit smlouvou užívání tohoto společného prostoru (nejedná se o sklep jako takový, ale prostor po zrušené prádelně). Zakoupení by prý vyžadovalo změnu všech smluv a podílů v domě, je to finančně náročné. Jestli to tedy formulovat jako bezúplatné užívání, či nájem společných prostor…?Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 1. Listopad 2007 - 21:15

  Zajímalo by mně jak se můžeme jako SVJ bránit, pokud jeden z nájemníků SVJ bez vědomí ostatních zabere prostor, který bohužel není ve smlouvě o výstavbě (tato byla sepsána při současné kolaudaci nově zřízené BJ) nijak zmíněna ani jako sklep ani jako společný prostor, právě prostě neexistuje? Děkuji Radek.

  Vložil Matějka Jaroslav, 2. Listopad 2007 - 11:22

  Vážený pane Radku,

  1. Doplnit „Prohlášení vlastníka“.
  2. Předepsat uživateli v souladu se stanovami SVJ příspěvek za využívání.
  3. Nebude-li uživatel souhlasit, po prokazatelné výzvě o vyklizení otevřít prostor za účasti svědku, jedná se o společný prostor, vyměnit zámek – zabezpečit prostor, oznámit neoprávněnému uživateli, že vše zde uložené bude zlikvidováno, pokud do daného termínu nevyklidí.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 2. Listopad 2007 - 12:53

  Vážený pane Matějko, Co obnáší doplnění vlastníka? Tedy spíše by mně zajímalo jak postupovat, pokud právě ten dotyčný s tímto procesem nebude souhlasit? Nevím, zda-li doplnění „Prohlášení vlastníka“ nepodléhá 100% schválení SVJ? Děkuji Radek.

  Vložil Matějka Jaroslav, 3. Listopad 2007 - 16:15

  Vážený pane Radku, jedná se pouze o doplnění stávajícího „Prohlášení …“, ve kterém je zjevná chyba. V souladu s §11, odst.4., postačuje 75% z přítomných hlasů, cituji: „K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.“

  Touto úpavou „Prohlášení…“ není prováděna změna velikosti spoluvlastnických podílů ani zcizení prostor vymezených jako společné části domu.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 3. Listopad 2007 - 20:10

  Vážený pane Matějka,děkuji,Ra­dek.

  Vložil Anonymous, 16. Říjen 2007 - 9:39

  V zakone ani vzorovych stanovach jsem to nenasel, ale z logiky veci vyplyva nutny 100% souhlas vlastniku.

  Vložil Anonymous, 2. Listopad 2007 - 15:21

  Takže jsme vlastně na začátku,protože jiným zákonným způsobem ho z místnosti nedostaneme…:-( I přes to Vám pane Matějka děkuji.

  Vložil Anonymous, 2. Listopad 2007 - 15:27

  Dobrý den, myslím, že by bylo vhodné projít genezi tohoto prostoru. Určitě byl nějak kolaudovaný a následné úpravy musí mít určité náležitosti. S pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 16. Říjen 2007 - 9:21

  Dobrý den, právo je na straně jakéhokoliv vlastníka, který nesouhlasí, aby byl SPOLEČNÝ prostor okupován kýmkoliv. Užívat společné prostory mají všichni vlastníci bez rozdílu. S pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Matějka Jaroslav, 16. Říjen 2007 - 10:55

  Vážení souhlas,

  ale jsou-li některé společné prostory – místnosti – nevyužité, není důvod, aby je někdo nevyužíval a do tzv.FO hradil v rozmezí 50–100% částky z příspěvku stanoveného pro jednotky za m2. Výše se určuje odborným posouzením-zvážením dle vybavení – otop, voda, WC – pro elektrickou energii se doporučuje osadit podružný elektroměr. Uživatel kromě příspěvku do tzv.FO hradí i další náklady (služby) např.: vodné, teplo, elektřinu.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 16. Říjen 2007 - 12:10

  Jistě, ale nemůže tak učinit zájemce o užívání společných prostor svým jednostranným rozhodnutím.

  Vložil Radek, 17. Říjen 2007 - 11:26

  1)Jak se tedy zachovat, když při veřejném hlasování na schůzi SVJ bude 8–9 členů z 10 zúčastněných na shromáždění PRO užívání společných prostor jednou osobou (mnou) a zbylí 1–2 to budou již jen z vlastní ješitnosti (spíše z důvodu zájmu o budoucím odkoupení tohoto prostoru) bojkotovat? Shodou okolností se bude jednat o dva členy výboru…Jak již bylo psáno, nikde není k dohledání, zda-li k tomu postatčí např. nadpoloviční či 2/3 většina hlasujících? 2)Jak se zachovat, když předseda navrhne hlasování o vyklizení těchto společných prostor mou osobou, když i já jsem spoluvlastníkem jejich určitého podílu. V současné době je tato sklepní prostora přístupna všem, pouze já v ní však mám uložené různé věci (kola, kočárek a pod.). Nikdo jiný do současné doby neprojevil zájem si do nich cokoli uložit. Děkuji Radek.

  Vložil FilipN, 17. Říjen 2007 - 14:32

  To je poměrně jednoduché. Jedná se z Vaší strany zjevně o neoprávněné užívání společných prostor, takže jste povinen tyto prostory na své náklady vyklidit, a to i bez dalšího hlasování nebo výzvy ze strany společenství. Dále byste pravděpodobně zpětně měl uhradit nájemné za celou dobu užívání. Nedivil bych se, kdyby byly Vaše předměty v rámci běžného úklidu společných prostor „uklizeny“.

  Vložil Radek, 17. Říjen 2007 - 15:00

  Já jsem však počal prostory užívat v dobré víře až po schválení, když jsem toto přednesl v diskuzi na shromáždění a nikdo neprotestoval? Neobsadil jsem je bez vědomí nikoho. Byť se nehlasovalo, nikdo neměl námitek a mlčení jsem tedy považoval za souhlas.Navíc jsem nebyl jediným držitelem klíčů, takže jsem do něj tedy neměl jediný přístup.I v sou­časné době si do uvedených prostor může kdokoli cokoli uložit, v tom mu nebudu bránit a stejně jako já na to má nárok, vždyť i já jsem majitelem jistého spol.dílu…

  Vložil FilipN, 17. Říjen 2007 - 15:17

  Obávám se, že bohužel vycházíte z poměrně rozšířeného mýtu. Z toho, že jsem spolumajitelem společných částí domu (ale třeba i pozemku) totiž v žádném případě neplyne, že si mohu v jeho části, byť by velikostí nepřesahovala můj spoluvlastnický podíl, dělat, co chci.

  Vložil Radek, 17. Říjen 2007 - 15:20

  Já netvrdím,že si mohu dělat co chci,všichni nájemníci s mým úmyslem byli srozuměni v diskuzy schůze SVJ.Domníval jsem se,že toto postačí,proto též uvádím,že jsem ho začal užívat v dobré víře. Z Vašeho příspěvku chápu,že dokud se 100 % nájemníků neshodne,co s tímto prostorem,musí zůstat prázdný?

  Vložil Anonymous, 17. Říjen 2007 - 20:39

  Ne, všichni mohou užívat tento prostor (dle definice = společný prostor domu)

  Problém nastává, když byste ho chtěl zamknout a užívat ho výlučně sám.

  Vložil Anonymous, 17. Říjen 2007 - 21:20

  Jistěže mohou všichni užívat společný prostor, ovšem současně pouze takovým způsobem, kterým neomezují práva ostatních vlastníků. To vedle Vámi uváděného zamknutí prostor vylučuje i odkládání či skladování předmětů.

  Vložil Anonymous, 17. Říjen 2007 - 15:43

  Do té doby by měl sloužit v souladu s posledním kolaudovaným stavem a prohlášením vlastníka. P.V.

  Vložil Radek, 17. Říjen 2007 - 15:50

  Pokud je tedy společným kolaudovaným stavem a prohlášením vlastníka skutečnost, že se jedná o „společný prostor“ (bývalá prádelna), může jej každý ze spoluvlastníků užívat např. k úschově kol, kočárku, nábytku, případně potravin? Děkuji Radek.

  Vložil Radek, 17. Říjen 2007 - 15:32

  Dále bych se ještě chtěl zeptat,jestli i předseda SVJ postupoval v souladu se stanovami SVJ či jinými normamy,když i on využil druhého ze společných prostor(sloužící ke svolávání schůzí), ale již bez souhlasu všech nájemníků a na několik týdnů si tam složil starý nábytek, který sice po několika týdnech odvezl,ale měl jej tam. V podstatě také užíval společný prostor neoprávněně, ne všichni nájemníci od něj mají klíče a nikdo s tím nebyl srozuměn. Děkuji Radek.

  Vložil Radek, 17. Říjen 2007 - 19:37

  Doufám, že se dočkám odpovědi. Ikdyž si jsem vědom, že jsem měl být důslednější a hned při první zmínce týkající se zájmu o užívání společných prostor jednat jinak, stalo se co se stalo a nechci, aby se po mě teď předseda vozil. I proto, že je to člověk, který nesnese odpor, jinou autoritu a na každého se povyšuje…Nikdo z nájemníků ho nemá pro své vlastnosti v oblibě. Děkuji.

  Vložil Anonymous, 18. Říjen 2007 - 8:36

  Tak potom nechápu, když Vám všem tak leze krkem, proč jste si ho, jistě nadpoloviční většinou, zvolili do Výboru SVJ? P.V.

  Vložil Anonymous, 18. Říjen 2007 - 6:42

  Zkuste následující: Nabídněte za prostor odpovídající podíl a zaplaťe za něj. Velikost podílu (cenu v Kč) si nechte odsouhlasit na schůzi SVJ. Spoluvlastníci se dobrovolně vzdají prostoru jen když něco „trhnou“. Poté proveďte změnu v prohlášení, tj. změnu podílů. Pak vás čeká rekolaudace na vlastní náklady a nikdo vám už prostor nevezme.

  Vložil Anonymous, 17. Říjen 2007 - 21:31

  Měl si být důslednější – vem to za něj

  Vložil Anonymous, 17. Říjen 2007 - 14:27

  Obávám se, že máte pouze možnost nabídnout takové podmínky, které budou přijatelné pro 100% spoluvlastníků. s pozdravem, Petr Vávra

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".