spoluvlastnictví

Vložil Vladimír Goby (bez ověření), 22. Listopad 2019 - 7:36 ::

Dobrý den, dříve jsme byli jedno družstvo nyní jsme 3 SVJ my máme kotelnu plynovou a vytápíme 2 další jubjekty ( cca 15 m od sebe) a jsme spoluvlastníci i toných kanálů z našeho domu do dalších SVJ . Nemáme zájem být spoluvlastníkem daných topných kanálů jež vytápí jiné a nás připraví případně o peníze . Jak je možné vzdát se těchto pro nás nevýhodných spoluvastnických vztahů. Všechna 3 SVJ mají spoluvlastnické podíly na technické části kotelny v objektu našeho domu. Náš dům uvažuje o vlastní kotelně s tím, že ostatní SVJ mohou dále odebírat teplo z bývalé společné kotelny, kterou si mohou opravit , zmodernizovat atd., ale již bez našeho přspění když bude mít vlastní kotelnu.

Prosím o vyjádření :_a)k vzdání se spoluvlastnictví

 1. k vlastní kotelně

Děkuji za odpověď

Vladimír Goby

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tep (bez ověření), 23. Listopad 2019 - 16:38

  Kanály, jež vytápějí jiné, jsou ve výlučném užívání jiných domů. Podle § 1180 NOZ jejich opravu a údržbu hradí výluční uživatelé společné části domu:

  Cituji z §: Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. Konec citátu. Dali jsme si do stanov, že tento § potažmo platí stejně i pro skupiny vlastníků.

  Ve všech 3 domech si SVJ určí pro vlastníky příspěvky na údržbu a opravu topných kanálů. Vy budete hradit jen kanál vedený k Vám a oni jen kanály vedené k nim (spravovat je na svůj náklad).

  Vložil Jan77 (bez ověření), 24. Listopad 2019 - 12:41

  Dle mého názoru § 1180 na danou situace vůbec nelze aplikovat. Nejedná o společnou část domu v daném SVJ. Jde o věc mimo SVJ spoluvlastněnou několika SVJ (nebo vlastníky z několika SVJ – v tom není dotaz jasný).

  Toto vlastnictví muselo vzniknout na základně nějaké smlouvy (kupní, věcného břemene…) a tam je vhodné začít a nastudovat možnosti změny nebo odstoupení od ní.

  Vložil Moderátor (bez ověření), 23. Listopad 2019 - 16:49

  „Podle § 1180 NOZ jejich opravu a údržbu hradí výluční uživatelé společné části domu:“

  TEP, UŽ TO NEHUL!

  Vložil tep (bez ověření), 23. Listopad 2019 - 18:28

  Vážený nehuliči, vysvětlete, k čemu je citát. Cituji z § 1180: Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. Konec citátu.

  Navrhl jsem řešení, která uznává kogentnost § 1180 a zároveň brání nespravedlivému obohacování, které tazatel nechce nadále tolerovat. Nehuliči je tolerují?

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 23. Listopad 2019 - 19:55

  Ono je totiž třeba ten § 1180, vždy citovat celý a to ty vždy úmyslně zapomeneš.Víš vůbec ,jaký je jeho začátek.Já ti to tedy ještě jednou připomenu:

  § 1180 začíná slovy

  Nebylo-li určeno jinak a tím jinak, je myšleno to,co je uvedeno v prohlášení vlastníka k budově,ale to se ti nehodí do krámu,že?Tak to raději vynecháváš a pak se čertíš ,když tě zde mínusují.

  Vložil Novák člen SVJ (bez ověření), 24. Listopad 2019 - 15:31

  Ano, § 1180 OZ začíná slovy „Nebylo-li určeno jinak“.

  Ale i v případě, že určeno jinak nebylo, § 1180 OZ neříká ani z něho nelze dovodit, co zde opakovaně píše tep, totiž že opravu a údržbu společných částí domu ve výlučném užívání hradí jejich výluční uživatelé. To v § 1180 OZ uvedeno není a ani tep tento svůj názor zatím argumentačně nijak nepodložil.

  Vložil tep (bez ověření), 24. Listopad 2019 - 10:31

  Náklady na opravy a údržbu společných částí ve výlučném užívání vlastníka nebo skupiny vlastníkůje třeba rozdělovat spravedlivě, nemá docházet k oškubávání některých vlastníků a k bezdůvodnému obohacování jiných, jak to popsal autor dotazu – proč by ho měl někdo oškubávat o peníze? Není povinen to trpět!

  Tak mu laskavě poraďte, co máte v tom svém tajemném prohlášení vlastníka uvedeno, aby nedocházelo k nesrovnalostem v zadavatelem dotazu popsaném případě?

  Pište k věci, buďte konkretní – já jsem navrhl své řešení, to experti vymínusovali, ale nikdo nenavrhl lepší řešení, dokonce si někdo i myslí, že popsané nespravedlnosti nelze odstranit. To může tvrdit jen ten, kdo nepochopil mé řešení, založeném na citované části § 1180 a na dohodě vlastníků, která je nad zákonem.

  Motáte diskuzi v kruhu bez návrhu řešení – je to o ničem.

  Vložil tep (bez ověření), 23. Listopad 2019 - 18:38

  Uznávám disponibilitu § 1180 a dohodu vlastníků, která je nad zákonem.

  Omlouvám se – někdo je na mne alergický a už ztrácím odstup a dělám chyby. S takovými nálepkovači, kteří se snaží mě dehonestovat, je diskuze nad mé síly.

  Vložil Anonymousaa (bez ověření), 23. Listopad 2019 - 16:47

  Nemáte pravdu. Podle Ústavy vlastnictví zavazuje. Spoluvlastnictví se jen tak nezbaví a proto budou platit. Navíc 1180 není kogentní. Ale to se vám nehodí, že?

  Vložil tep (bez ověření), 23. Listopad 2019 - 17:58

  Dohoda vlastnníků je nad zákonem. Navrhl jsem takové řešení, Vám se nelíbí, navrhněte lapší a až pak mímusujte. Hledáte složitá řešení a kde nic tu nic. Vlastnictví zavazuje, ale také platí, že nemá docházet k neoprávněnému obohacování. A k tomu zatím v SVJ dochází, jinak by tazatel nepoložil dotaz. Vymínusovat řešení jiného a nic lepšího nenavrhnout- to je kultura diskuze?

  Vložil Taky člen SVJ (bez ověření), 24. Listopad 2019 - 19:28

  Nejlepší řešení je to,které je provedeno v rámci platných zákonů a ne podle „všelidového hlasování“,jak to děláte ve vašem SVJ-čku.

  Jelikož je třeba vycházet ze zásad soukromého práva, konkrétně zejména ze zásady, že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého činu (§ 6 odst. 1 občanského zákoníku) a že zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany (§ 8 občanského zákoníku) mají vlastníci jednotek vždy možnost prohlášení, včetně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku změnit,samozřejmě podle § 1169 a ne pouhou změnou stanov!

  Vložil AsiTak, 24. Listopad 2019 - 9:26

  Podle mne zúčtovací jednotku tvoří společná kotelna 3 SVJ a proto není přípustné celkové náklady ZJ jinak rozdělit než předepisuje předpis 269/2015.

  Vložil tep (bez ověření), 24. Listopad 2019 - 14:29

  Kotelnu i topné kanály je třeba udržovat v provozuschopném stavu a náklady na údržbu těchto částí nesmí nést v nespravedlivé výši žádné ze 3 dotčených SVJ. O rozúčtování nákladů na teplo nejde! Zde jsem se poprvé setkal se společnými částmi domu ve výlučném užívání vlastníků bytů z jiných SVJ.

  Vložil AsiTak, 25. Listopad 2019 - 8:07

  Náklady opravy a údržby topných kanálů a jiné náklady rozvodů tepla tvoří součást ekonomicky oprávněných fixních nákladů výroby tepla dle cenové regulace. Sdílení nákladů je důsledkem rozhodnutí, že dodávka tepla bude realizována výrobou tepla ve společné kotelně.

  Vložil tep (bez ověření), 25. Listopad 2019 - 10:39

  Domnívám se, že jde o neziskové zařízení a tím, že se do nákladů zahrnou opravy topných kanálů, tak se teplo prodraží obyvatelům domu s kotelnou. Pokud si každý dům zaplatí opravu topných kanálů majících ve výlučném užívání, a tyto náklady pak promítne do ceny tepla pro svůj dům, nebudou na ně doplácet obyvatelé domu s kotelnou. To je ten problém, který chce tazatel řešit.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".