Společná elektřina - podružný elektroměr

Vložil svjkonzumni641, 17. Prosinec 2008 - 17:36 ::

V naem domě máme nebytovou jednotku, která má vlastníka, ale nemá samostatný elektroměr a doposud je napojena na společnou elektřinu. Na posledním shromáždění jsme na návrh vlastníka této jednotky přijali usnesení, že souhlasíme s instalací podružného elektroměru (instalace samostatného elektroměru je zbytečně drahá s ohledem na odběr jednotky), kterou zajistí vlastník jednotky na své náklady. Budeme pak moci zjistit a vyúčtovat spotřebu této jednotky a jako společnou elektřinu rozpočítat mezi vlastníky jen rozdíl obou elektroměrů. Bohužel jsme však nestanovili žádný termín a nyní, tj. po 3 měsících elektroměr stále není. Uvažujeme tedy, že bychom nechali přerušit vedení společné elektřiny do této jednotky – můžeme to učinit ? Může to vlastník napadnout ? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil G.X, 17. Prosinec 2008 - 20:56

  Pokud je usnesení formulováno, jak píšete, slovy „…souhlasíme s instalací…“, pak nevznikla vůbec povinnost instalace, natož ji provést v nějakém termínu. G.X.

  Vložil svjkonzumni641, 18. Prosinec 2008 - 9:27

  Zde je znění usnesení:

  Shromáždění společenství schvaluje, aby k nebytové jednotce XXX/XXX byl zřízen podružný elektroměr k již existujícímu elektroměru společných prostor domu, přičemž instalaci elektroměru zajistí a zaplatí vlastník nebytové jednotky XXXXXXXXXXXXXXXX. Instalace bude zajištěna odbornou firmou.

  Souhlasím, že není stanoven termín, nicméně současně neexistuje žádná smlouva či dohoda o tom, že vlastník jednotky je oprávněn využívat společnou elektřinu pro potřeby jednotky. Vše vychází z toho, že jednotka byla ještě v době vlastnictví celého domu městem společným prostorem, tze kterého byla poté zkolaudována jako sklad a proto byla drusžtvem, které dům privatozovalo vymezena jako samostatná jednotka a ta poté prodána od osobního vlastnictví. Ve smlouvě o převodu ani v prohlášení vlastníka není zmínka o napojení na společnou elektřinu. Je tedy dle mého názoru chybou vlastníka, že dosud jednotku nenechal připojit k elektřině a neoprávněně odebírá společnou elektřinu. Pokud jakožto předseda výboru mám zajistit správu domu korektně, nemohu přeci nechat dále neoprávněný odběr pokračovat a měl bych něco učinit.

  Vložil Václav (bez ověření), 18. Prosinec 2008 - 17:00

  Vážený pane svjkonzumni641,

  nevím, kolik činí odběr daného vlastníka ani kolik činí odběr společných částí domu, ale jistě je možné se dohodnout na oboustranně přijatelném finančním vyrovnání i bez osazení podružného elektroměru.

  Podle toho, co jste napsal, určitě nelze mluvit ani o „neoprávněném odběru“ ani o „chybě vlastníka“.

  Pokud už byste na podružném elektroměru trval, je třeba ošetřit jeho kalibraci a nestandardní situace (poruchu elektroměru ad.).

  Standardní řešení ve v daném případě osadit pro každou jednotku fakturační elektroměr, ačkoli žádný předpis nezakazuje mít jediný fakturační elektroměr pro celý dům.

  Vložil svjkonzumni641, 18. Prosinec 2008 - 20:40

  Máte pravdu, že dohodou lze řešit vše, ale vlastník se dle svého vyjádření k instalaci nemá.

  A o oprávněnosti odběru se dá diskutovat, protože jsme sice souhlasili s instalací podružného elektroměru, nicméně nikde není žádný souhlas s tím, že jednotka může využívat společnou elektřinu.

  Ale souhlasím s Vámi, že by asi bylo vhodnější zřídit samostatný fakturační elektroměr.

  Nicméně mě zajímá názor na to, zda můžeme přerušit vedení spol. elektřiny do jednotky. Děkuji

  Vložil Kolar (bez ověření), 21. Prosinec 2008 - 20:35

  Podívejte se do nájemní smlouvy, kterou máte uzavřenu na pronájem nebytového prostoru : k jakému účelu, činnosti využívání „nebytu“ nájemcem dle nájemní smlouvy slouží ?, v jaké době v průběhu 24 hodin ?, má „nebyt“ okno ?, je ve smlouvě zda je „nebyt“ vybaven el. instalací (viz. staveb. dokumentace, kolaudace, revizní zpráva el. instalace) ? a pod. Je toho dost z čeho můžete vycházet.

  Zdraví K.

  Vložil svjkonzumni641, 22. Prosinec 2008 - 6:59

  Děkuji za reakci, ale jak jsem již uváděl, tak se jedná o nebytovou jednotku, která má vlastníka – je tedy jednoznačné, že nájemní smlouva neexistuje. V kupní smlouvě není uvedeno žádné vybavení. Je to sice suterénní jednotka, ale úzké okno v ní je.

  Vyjdu-li z faktu, že v kupní smlouvě nic o napojení na spol. elektřinu není uvedeno, je jednoznačné, že vlastník není k odběru spol. elektřiny v jednotce oprávněn.

  Uvidíme tedy, jak bude vlastník reagovat na odpojení elektřiny.

  Děkuji všem za odpovědi. PM

  Vložil Anon (bez ověření), 21. Prosinec 2008 - 22:14

  Zejména z toho, zda má nebyt okno, přímo plyne, zda je možné nebytu odpojit elektřinu.

  Vložil Kolar (bez ověření), 21. Prosinec 2008 - 22:56

  Pro anonyma : bylo uvedeno několik možností, které by mohly být případně uvedeny v nájemní smlouvě a mohly by pro tazatele být použitelné. Smlouvu neznáme, Vy snad ano ? Myslíte si, že vaše poznámky a podobných j. anonymů nenabízejících žádné řešení jen hloupé či jízlivé kritiky jsou tazateli k něčemu dobré ?

  Zdraví K.

  Vložil Petr, 19. Prosinec 2008 - 13:04

  Nebylo by lepší se na podružný elektroměr zeptat rozvodných závodů ?

  Vložil svjkonzumni641, 19. Prosinec 2008 - 13:15

  Není mi jasné na co se ptát rozvodných závodů na podružný elektroměr, když se jich vůbec netýká a bude patřit SVJ.

  Nás zajímá, zda se někdo s tímto setkal a zda třeba nemůže nastat nějaký právní problém, pokud přívod odpojíme.

  Vložil předseda SVJ a revizní technik elektro (bez ověření), 13. Leden 2010 - 19:01

  Elektřinu pro byt nesmíte z vlastní vůle odpojit. ¨Vystavili byste se žalobě u soudu. Ovšem ani podružné měření, které si zajistíte vlastními silami nemusí tento problémový nájemník respektovat. Musíte použít právních prostředků

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".