Společná anténa

Vložil Linke Miloš (bez ověření), 20. Leden 2020 - 22:23 ::

Dobrý den, chci se zeptat jestli je SVJ povinné v případě , že na domě je stará nefunkční společná anténa ji zprovoznit a tím umožnit přijímat TV. Teď je možnost jen buď připojení kabelové televize a nebo si napojit vlastní anténu. Děkuji za radu. Linke M.

  • STA

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 10. Září 2023 - 14:22

Tady se napsalo nesmyslů !

  • JaVa: „Kde jste vyčetl v zákonech toto Vaše tvrzení: „pokud jste člen SVJ, pak souhlas nepotřebujete, půda i střecha je i vaše“. Já jsem to v právech a povinnostech vlastníka jednotky nikde nenašel.“

JaVa to nikde nenašel, protože JaVa nerozumí tomu co čte.
Podle § 1175 platí, že vlastník jednotky má právo užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Půda i střecha jsou nepochybně společné části. Umístění antény na půdě nebo na střeše je pouze užíváním společných částí podle § 1175.

  • Leona: „… na střechu – ne, na půdu – ne. … Snad abyste si přečetl občanský zákoník, stavební a požární předpisy. Nepište zde, prosím, bludy, někdo by se jimi mohl řídit.“

Samé kecy. Leona nebyla schopná obhájit své nepodložené tvrzení.
Leona se ohání občanským zákoníkem, ale není schopná označit žádné jeho ustanovení, které by zakazovalo umístit anténu na střechu nebo na půdu. Leona se neurčitě ohání jakýmisi „stavebními předpisy“, ale není schopná označit žádné ustanovení žádného stavebního předpisu, které by zakazovalo umístit anténu na střechu nebo na půdu. Leona se neurčitě ohání jakýmisi „požárními předpisy“, ale není schopná označit žádné ustanovení žádného požárního předpisu, které by zakazovalo umístit anténu na střechu nebo na půdu. Leona kecá.

Justitianus

Vložil Vlastnik * (bez ověření), 21. Leden 2020 - 15:52

Již za komunistů platilo, že každý má právo na požadovaný druh příjmu, platí to stále, pokud není STA, máte právo si zřídit vlastním nákladem vlastní antenu.

Svj nemá zákonnou povinnost zajišťovat STA. Ale můžete to spolu s dostatečnou váhou hlasu navrhnout na shromáždění a pak bude Svj zavázáno STA zajistit.

Vložil René (bez ověření), 21. Leden 2020 - 16:32

„máte právo si zřídit vlastním nákladem vlastní antenu.“

Kde jste to četl? Žádost o umístnění vlastní antény mi vlastník domu odmítl s tím, že v domě je STA. Vlastní anténu si můžete zřídit uvnitř bytu. Tak jste to myslel?

Vložil Vlastnik * (bez ověření), 21. Leden 2020 - 16:51

A kdo je vlastník domu?

Vlastní antenu si můžete umístit i na rám okna, na střechu, na půdu. Pokud je v domě STA, a vaše televize umí DVBT2/H.265 na­ladit, tak kde je problém?

Pokud jste v nájmu, pak samozřejmě se souhlasem vlastníka, pokud jste člen SVJ, pak souhlas nepotřebujete, půda i střecha je i vaše. Stačí postupovat opatrně.

V praxi bych se já zeptal, ústně i písemně, sousedů a výboru, jak mám postupovat.

Vložil Leona (bez ověření), 21. Leden 2020 - 19:22

„Vlastní antenu si můžete umístit i na rám okna, na střechu, na půdu.“

Na rám okna z vnitřní strany – ano (nevím, jak budete otvírat okno). Na rám okna z vnější stany – ne, na střechu – ne, na půdu – ne.

„Pokud je v domě STA, a vaše televize umí DVBT2/H.265 na­ladit, tak kde je problém?“

Třeba v nevyhovující nabídce STA, kterou nemohu ovlivnit.

„pokud jste člen SVJ, pak souhlas nepotřebujete, půda i střecha je i vaše.“

Snad abyste si přečetl občanský zákoník, stavební a požární předpisy.

Nepište zde, prosím, bludy, někdo by se jimi mohl řídit.

Vložil JaVa, 21. Leden 2020 - 17:09

Kde jste vyčetl v zákonech toto Vaše tvrzení:

„pokud jste člen SVJ, pak souhlas nepotřebujete, půda i střecha je i vaše“.

Já jsem to v právech a povinnostech vlastníka jednotky nikde nenašel.Zato tam vidím,že

"§ 1175

(1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

(2) Vlastník jednotky udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání."

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Vložil Free (bez ověření), 8. Květen 2020 - 11:45

Správně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt . Nikoli stavebně upravovat společné prostory ty pouze jen užívat, je to tam v § 1175 (1)

Vložil Vlastnik * (bez ověření), 22. Leden 2020 - 1:55

Použitím půdy nebo stožáru na domě zákon neporušíte a ani nic nezměníte.

Instalace běžné antény není změna, ale běžná praxe.

Nevíme ale skutečný stav zadavatele (majitel, nájemce), ani stav STA, neplést s placenou kabelovkou. Na DVBS jsou v spučasnosti všechny pakety také placené, snad s výjimkou ČT a Prima, kde šlo získat bezplatnou kartu.

Vložil Bruno2, 21. Leden 2020 - 6:17

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:Vlastník domu je podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit a udržovat) uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Žádný platný právní předpis neukládá vlastníkům domů povinnost zřídit nebo provozovat a udržovat společnou televizní anténu (STA lze tudíž i kdykoliv zrušit, pokud tomu nebrání existující soukromoprávní závazek. Předmětná povinnost vlastníka se vztahuje pouze k umožnění příjmu programů prvotně šířených, nikoliv k umožnění příjmu vysílání převzatého, např. vysílání v televizním kabelovém rozvodu (TKR),

Vložil Leona (bez ověření), 21. Leden 2020 - 19:24

„STA lze tudíž i kdykoliv zrušit“

Úředníci si nepřečetli občanský zákoník, který výslovně zakazuje osobě odpovědné za správu domu ničit společný majetek. Takže STA zrušit nelze (leda se souhlasem všech).

Vložil Justitianus, 11. Září 2023 - 8:13

Tady se fakt napsalo nesmyslů !

  • Leona (bez ověření): „Úředníci si nepřečetli občanský zákoník, který výslovně zakazuje osobě odpovědné za správu domu ničit společný majetek.“

Leona nezná občanský zákoník nebo lže.
Není schopna označit žádné ustanovení občanského zákoníku, které by výslovně zakazovalo „osobě odpovědné za správu domu ničit společný majetek“.

  • Leona (bez ověření): „Takže STA zrušit nelze (leda se souhlasem všech).“

Leona nezná občanský zákoník nebo lže.
Podle občanského zákoníku naopak platí, že „ke změně prohlášení postačí souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek, týká-li se změna společných částí, při které se nemění velikost podílu na společných částech, nejde-li o části ve výlučném užívání vlastníka jednotky“. STA je společná část společně užívaná. K jejímu zničení nebo vypnutí obecně postačuje většinové rozhodnutí spoluvlastníků a změna prohlášení podle § 1169 odst. 2 písm. a).

  • Vlastnice Yvonna (bez ověření): „Zákon zakazuje ničit společný majetek i omezovat jeho funkci (vlastníkovi bytu i osobě odpovědné za správu domu). Příslušný § si osoba s průměrným rozumem najde.“

Yvonna nezná občanský zákoník a lže.
Není schopna označit žádné ustanovení občanského zákoníku, které by výslovně zakazovalo „ničit společný majetek i omezovat jeho funkci osobě odpovědné za správu domu“. Yvonna fantazíruje a lhaním zakrývá svou neznalost práva.

Osoba odpovědná za správu domu je povinna při hospodaření s cizím majetkem dbát pokynů shromáždění. Podle § 1208 písm. e) platí, že do působnosti shromáždění patří rozhodování o opravě nebo údržbě společné části; to v sobě zahrnuje i právo rozhodnout o tom, že STA se nebude provozovat, napájet, opravovat ani udržovat.

Podle § 1208 písm. h) platí, že do působnosti shromáždění patří rozhodování v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí – to může být například rozhodnutí o zrušení/demon­táži/zničení bývalé STA (která již není vedena v prohlášení jako společná část domu).

Justitianus

Vložil Vlastnik * (bez ověření), 22. Leden 2020 - 1:51

Stačí neudržovat nebo odpojit zesilovače od proudu a stane se nefunkční :-)

Vložil Vlastnice Yvonna (bez ověření), 25. Leden 2020 - 16:23

„Stačí neudržovat nebo odpojit zesilovače od proudu a stane se nefunkční“

Zákon zakazuje ničit společný majetek i omezovat jeho funkci (vlastníkovi bytu i osobě odpovědné za správu domu). Příslušný § si osoba s průměrným rozumem najde.

Vložil JaVa, 21. Leden 2020 - 5:58

Pokud ve vašem prohlášení vlastníka k budově, je ve společných částech stále uvedena i STA,pak je povinností právnické osoby SVJ/resp. jejího statutárního orgánu, tuto společnou část spravovat/udržovat v provozu schopném stavu, stejně jako všechna jiná technická zařízení,která jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě.

"§ 1189/89/2012 Sb.,

(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu."

Přeji hezký den.JaVa

Vložil a (bez ověření), 20. Leden 2020 - 22:29

Starou nefunkční společnou anténu vám nikdo nepřipojí. Nejlepší řešení je nechat udělat v domě nové rozvody a nové antény a satelit. Nové antény na staré rozvody vám taky nikdo nepřipojí.

Vložil Anténář (bez ověření), 21. Leden 2020 - 1:19

„Starou nefunkční společnou anténu vám nikdo nepřipojí.“

Připojím.

„Nové antény na staré rozvody vám taky nikdo nepřipojí.“

Připojím.

Vložil a (bez ověření), 21. Leden 2020 - 3:20

To můžete, ale jak to bude fungovat nevíte ani vy sám.

Vložil JaVa, 21. Leden 2020 - 8:04

Uvedu příklad:Dům byl zkolaudován v roce 1974.V domě jsou stále původní rozvody STA.V loňském roce byla vyměněna anténa,včetně nového cca.10 m dlouhého svodu k „hlavní stanici“ STA a její následná modernizace.Po proměření všech účastnických zásuvek v jednotlivých bytech, vše funguje a tudíž souhlasím s „anténářem“,že lze připojit novou anténu i na staré rozvody STA. Přeji hezký den. JaVa

Vložil Petr, 23. Leden 2020 - 16:32

Rozhodně nejste první kdo to zde řeší. Takže jste mohl hledat zde v diskusi. Jednodušší je ale položit dotaz a čekat na odpověď.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dle zákona o elektronických komunikacích "Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru

  1. příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního právního předpisu11) za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality,
  2. zřízení vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně rozvaděče a koncového bodu sítě"

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".