Splacení nákladů za úvěr

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 29. Květen 2022 - 15:11 ::

V našich stanovách máme zakotveno: . Náklady na správu domu představují zejména:

  • náklady na instalace, opravy a údržbu společných částí domu a jeho příslušenství a výdaje na

technické zhodnocení domu,

  • náklady na revize zařízení domu,
  • náklady na opravy po revizích zařízení domu,
  • náklady na servis a odborné zkoušky výtahu,
  • náklady na splácení úvěru a poplatky na vedení úvěrového účtu,
  • ostatní nespecifikované náklady vztahující se k domu, příp. pozemku

Náklady za „úvěr a …“ jsme již splatili, my, SVJ. Žádné upozornění o ukončení, zaplacení úvěru a tím i o snížení příspěvku na opravu domu a pozemku jsme od statutárního orgánu neobdrželi. Mohu, já, člen SVJ, o tento již neexistující náklad platit méně? Děkuji za odpověď.

  • příspěvky na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Korky0202, 29. Květen 2022 - 18:12

Pletete si pojmy příspěvek/záloha vs. náklady.

Náklady má SVJ, nikoliv Vy jako osoba. Vy jste povinna přispívat na tyto náklady a pokud neplatíte přímo příspěvek, který by se jmenoval "příspěvek na náklady úvěru č. XYZ u banky XYZ, tak Váš příspěvek do DZO platíte. A SVJ tento příspěvek používá na úhradu Vámi vyjmenovaných nákladů, ať vznikly, či nevznikly, či mohou vzniknout v budoucnu.

To, že aktuálně takový náklad pro SVJ neexistuje, Vám nezakládá právo jakýmkoliv způsobem upravovat výši Vašeho příspěvku do DZO, pokud Shromáždění, do jehož působnosti schvalování tohoto příspěvku patří, nerozhodne jinak.

Váš příspěvek se prostě použije na jiné náklady než na splácení úvěru.

Vložil Petr, 31. Květen 2022 - 3:39

Pro nejpřesnější odpověď by bylo vhodné vědět, zda máte splátku zahrnutu v položce „Příspěvek správy …“ nebo zda máte v EL položku „Splátka úvěru“

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 31. Květen 2022 - 12:48

Pro „Petra“: V souhrnné zprávě o hospodaření před ukončením pohledávky je uváděno: " Čerpání DZO: z toho splátky úvěrového účtu ......Kč opravy domu dle rozúčtování FO …Kč

V rozvaze účtů jsou uvedeny účty: 955200 – čerpání FO-opravy domu, ost. 955300 – čerpání FO-splátka jistiny

<dl>
<dt>SVJ má 2 účty u banky</dt>

<dd>běžný účet</dd>

<dd>úvěrový účet</dd> </dl>

Od bývalé předsedkyně výboru SVJ od roku 2007 do roku jejího odstoupení jsme dostávali k odsouhlasení hospodaření SVJ mimo jiných podkladů i přehled o úvěrovém účtu na jednotlivého vlastníka jednotky.

Co bych měla ještě zjistit k Vašemu dotazu? Jaký „evidenční list“? V OR jsem nic nenašla.

Vložil Petr, 31. Květen 2022 - 20:26

Na základě Evid. listu (EL) znáte výši příspěvků správy domu (možná vč. splátky úvěru), a výši záloh služeb. Evidenční list je asi starý pojem (nověji „Rozpis záloh“). Předpokládám, že ten máte, protože jinak nevím na základě čeho hradíte tzv. Fond oprav a zálohy služeb. Pokud jej nemůžete najít, obraťte se na osobu odpovědnou (viz NOZ § 1190), příp. vám ho poskytne účetní pokud je normální a vstřícná.

Problém splátky úvěru a snížení záloh (příspěvku) byste měla být schopna (pokud SVJ funguje) vyřešit s nejvyšším orgánem SVJ, čímž je shromáždění.

K otázkám EL můžete také hledat zde po zadání „Evidenční list“, „Rozpis záloh“, „Rozpis služeb“, nebo na internetu např. na webu Okolobytu.cz. Kdybych uvedl odkaz, tak by to bylo asi označeno jako spam a smazáno.

Je sice pravda, že po splacení úvěru se po nesnížení položky „Příspěvek“ či „Fond oprav“ použijí peníze jinde, to ale neznamená, že neměla být výše položky „Příspěvek“ snížena nebo položka „Splátka úvěru“ zrušena.

Opakuji, že nejvyšším rozhodovacím orgánem je shromáždění.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".