Souhlas s Založením Svj

Vložil Martínek (bez ověření), 11. Červenec 2014 - 9:48 ::

Dobrý den, pro založení SVJ musí být všichni pro tzn. 100%? Bych vás poprosil odkaz na paragraf kde to zákon uvádí. Případné dotazy piště, zodpovím na vše.Předem děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ward (bez ověření), 11. Červenec 2014 - 10:03

  § 1200 Založení společenství vlastníků (1) Společenství vlastníků se založí schválením stanov. Nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, vyžaduje se ke schválení stanov souhlas vlastníků všech jednotek.

  http://business.center.cz/…st3h2d4.aspx#…

  Vložil Martínek (bez ověření), 11. Červenec 2014 - 10:11

  A když se stanovama nesouhlasí 1 vlastník?

  Vložil ward (bez ověření), 11. Červenec 2014 - 10:23

  …" vyžaduje se ke schválení stanov souhlas vlastníků v š e c h jednotek.". Pokud se nezúčastníte shromáždění nebo se zúčastníte a budete hlasovat proti přijetí stanov, tak to přítomný notář uvede do notářského zápisu a potvrdí že společenství vlastníků nevzniklo podle znění platného znění zákona č. 89/2012 Sb. a proto nemůže být zapsáno do rejstříku právnických osob a tedy nevzniklo.

  Podstatné je, jestli spadáte pod nový zákon č. 89/2012 Sb. nebo pod starý zákon č.72/1994 Sb., tj. jestli datum převzetí prohlášení vlastníka (č.72/1994 Sb. §9 odst.3)bylo už z letošního roku nebo ne.

  Vložil Martínek (bez ověření), 11. Červenec 2014 - 11:22

  prohlášení vlastníka máme z 11.11. 2013

  Vložil ward (bez ověření), 11. Červenec 2014 - 12:01

  zákon č.72/1994 Sb. §9 odst.3:

  „Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků.“

  http://business.center.cz/…y/cast2.aspx

  Rozhodující je datum kdy si poslední z těchto prvních tří vlastníků (tedy třetí vlastník) fyzicky převzal (pošta doručila)listinu s doložkou o vyznačení vkladu do kat. nemovitostí.

  Pokud si nejste jistý, můžete si o toto potvrzení tohoto datumu požádat na katastru nemovitostí, je to veřejná listina, 50 kč.

  Vložil Martínek (bez ověření), 11. Červenec 2014 - 12:06

  jde o to, že my už máme založené SVJ( notářský zápis apod.,) jen ted přišel za náma jeden vlastník, že na schůzi nebyl a že nesouhlasí se vznikem SVJ… tak se snažím dopátrat zda je vznik protiprávní nebo je ok…

  Vložil ward (bez ověření), 11. Červenec 2014 - 12:13

  notář by neměl potvrdit nezakonný postup, ale chyba se stát může, ověřte si to datum a budete mít jistotu. Podle mého názoru jestli to bylo do 31.12 2013 tak jste postupovali podle starého zákona a v tom případě tam nemusí být 100%, pokud je to od 1.1 2014 tak má pravdu.

  Vložil lake, 11. Červenec 2014 - 13:03

  Pozor! SVJ(2000) podle zákona č.72/1994 Sb. vzniklo bez ohledu na to, zda se nějaké shromáždění konalo či nekonalo. Je tedy bezvýznamné, zda kterýsi vlastník byl či nebyl přítomen na kterémsi shromáždění.

  Pokud snad jde o SVJ(2012), pak samozřejmě podmínkou založení je schválení stanov všemi vlastníky jednotek v domě. Nicméně ani toto porušení zákona nemusí mít pro věc žádný význam: je-li SVJ(2012) již zapsáno v rejstříku, pak podle zákona nemůže být z rejstříku vymazáno.

  Nesouhlasící vlastník se měl na rejstříkový soud obrátit s námitkou dříve, než doško k zápisu SVJ(2012). Teď už je pozdě. Jeho námitka – ač věcně správná – je již právně bezvýznamná. SVJ existuje a má své stanovy. I kdyby se dotyčný vlastník postavil na hlavu.

  lake

  Vložil ward (bez ověření), 11. Červenec 2014 - 13:13

  ano, díky za upřesnění.

  Také díky za podnětnou informaci o tom zápisu, taktéž si to pro jistotu ověřím na rejstříkovém soudu abych mohl event.podat námitku(hned jak zjistím ke kterému to přisluší) protože my jsme toto datum měli 3.1.2014, ale správce, družstvo, jeho předseda, nechal hlasovat podle SVJ(2000) a notář to původně akceptoval, (patrně se spolehl na informace družstva), ale po ověření to anuloval.

  Vložil Martínek (bez ověření), 11. Červenec 2014 - 12:53

  Datum čeho?

  Vložil ward (bez ověření), 11. Červenec 2014 - 13:17

  …„Rozhodující je datum kdy si poslední z těchto prvních tří vlastníků (tedy třetí vlastník) fyzicky převzal (pošta doručila)listinu s doložkou o vyznačení vkladu do kat. nemovitostí.“

  Tedy zda vzniklo SVJ podle SVJ(2000) nebo ne.

  Vložil Martínek (bez ověření), 11. Červenec 2014 - 13:21

  na justice.cz máme dáno Datum zápisu: 7. února 2014, Datum vzniku: 13. prosince 2013,Společenství vzniklo podle zákona č. 103/2000 Sb, podle § 9 odst. 3, tj. 13.12.2013 po­může to?

  Vložil lake, 12. Červenec 2014 - 6:30

  Martínku, po Vašem upřesnění dne vzniku SVJ je naprosto jednoznačně jasné toto:

  Jde o právnickou osobu SVJ(2000), která vznikla podle zákona č. 72/1994 Sb. dne 13.12.1013. Neřídí se částí NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Řídí se částí NOZ o právnických osobách (od § 118). Do rejstříku bylo vaše SVJ zapsáno po svém vzniku, a to v lednu 2014. Zápis do rejstříku proběhl podle dosavadních právních předpisů (viz § 3041 odst. 1 NOZ).

  Společenství tedy dávno existuje, má své stanovy a je povinno vést účetnictví od okamžiku vzniku. Takže jste již měli mít schválenou účetní závěrku za rok 2013 …

  Mezi vlastníky jednotek navzájem (při rozhodování) se řídíte dosavadními právními předpisy (viz § 3028 NOZ) a samozřejmě vašimi stanovami. Pokud se chcete právně přizpůsobit některým ustanovením o bytovém spoluvlastnictví v NOZ, museli byste si k tomu příslušným způsobem výslovně změnit vaše vzorové stanovy a pak vložit jejich nové úplné znění do sbírky listin rejstříkového sou­du.

  lake

  Vložil martinek (bez ověření), 14. Červenec 2014 - 6:18

  Potreboval bych konkretni odpoved, zda ma pravdu vlastnik, ze svj bylo zalozeno protipravne? Pripadne kde o tom je v zakone zmineno, abychom mu to mohli ukazat. Pripadne je dana nejaka lhuta od zalozeni, kdy muze vnest namitku proti zalozeni svj? Omlouvam se, vase odovedi jsou na me „KOMPLIKOVANE“, predem dekuji…

  Vložil lake, 14. Červenec 2014 - 7:44

  Pane Martinku, v první řadě musíte pochopit, že Vaše tvrzení o „založení“ SVJ je nepravdivé. Vaše SVJ nebylo založeno. Vzniklo automaticky ze zákona v roce 2013. Datum vzniku jste zde uvedl (13.12.2013) a je zapsáno v rejstříku.

  Takže je nesmyslný dotaz, zda SVJ bylo založeno protiprávně. Také je nesmyslný dotaz dokdy lze vznést námitku proti založení. Žádné „založení“ se nekonalo. Pan ward i já jsme Vám to vysvětlili podrobně.

  Dotyčnému vlastníkovi tedy nejste povinen nic vysvětlovat, ani ukazovat v zákonu. Pokud má nějaké pochybnosti, ať si on sám hledá v právních předpisech, ať sám vznáší námitky směrem k rejstříkovému soudu, má-li nějaké. Vy se tím nezabývejte, je to zbytečná ztráta času.

  lake

  Vložil Martínek (bez ověření), 14. Červenec 2014 - 8:17

  A máte zkušenost se situací, že vlastník, odmítá plati do fondu oprav? 2× peníze poslal,ale pak přestal platit, že nesouhlasí se SVJ, chtěl aby na domě byla pořád samospráva. Že na první schůzi 4.12.2013, se kdy schvalovalo stanovy, volba orgánů společenství atd. nebyl a že teda je zde potřeba 100% účást všech vlastníků atd.

  Vložil MartinII, 14. Červenec 2014 - 9:04

  Nedovolím si tvrdit, zda se řídíte NOZ Bytové spoluvlastnictví (t.j Část III, Hlava II, Díl 4 Spoluvlastnictví, oddíl 5) nebo „Právnické osoby“ (t.j. Část I, Hlava II, Díl 3). Přispívat na „údržbu“ domu je třeba vždy. I kdyby neexistovalo SVJ, např. při počtu bytů nižším. V tom případě se domy řídí NOZ – Spoluvlastnictví (Oddíl 2, 3). Stáhněte si z internetu příslušné části NOZ a nastudujte je. K tomu Závěrečná ustanovení NOZ Část V – § 3015 (Lhůty a doby, Právnické osoby, Věcná práva). NOZ nezná pojem fond oprav, ale „Příspěvky“. To že někdo neplatí zálohy služeb a příspěvky dle NOZ, se stává i tam, kde nikdo SVJ nezpochybňuje. To je nutno řešit s využitím práva. Jak si ten pán představuje financování společných částí domu (ať již v domě s SVJ či bez SVJ) ?

  Nepouštím se do diskuse, zda byly či nebyly schváleny stanovy a co znamená pro chod SVJ neschválení stanov. To je v NOZ ať již v části týkající se Spolku nebo SVJ. Doufám, že si vykládám dlouhý a složitý NOZ dobře, že SVJ je také právnickou osobou, korporací a spolkem.

  Vložil lake, 14. Červenec 2014 - 8:41

  Vymáhání povinností už je zcela mimo rámec této diskuse. Pokud vlastník nehradí řádně sztanovené nutné zálohy, či nehradí příspěvky podle § 15 ZoVB, přestože k tomu byl vyzván, lze je samozřejmě vymáhat soudně. Nelze však vymáhat z fantazijního důvodu „fond oprav“.

  Pokud před soudem žalovaný vznese námitku ohledně samotné existence SVJ, soud tuto otázku vyřeší jako otázku předběžnou. A vyřeší ji velmi rychle – nahlédnutím do rejstříku SVJ.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".