Souhlas s proplacením faktury.

Vložil gspackova@centrum.cz, 27. Únor 2024 - 8:56 ::

Dobrý den, jsme malé SVJ – 3 bytové jednotky, 5 členů SVJ. V současné době nemáme předsedu a vzhledem k opravám na společných částech domu je třeba na základě faktur tyto opravy zaplatit. Jakým způsobem musí být faktury odsouhlaseny? Je třeba je nechat podepsat všemi členy, aby bylo prokazatelné, že opravdu všichni souhlasí s proplacením? Nebo je i jiný způsob? Jde nám o to, aby to bylo právně správně.

Děkuji. GŠ

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 28. Únor 2024 - 9:07
  • „Jakým způsobem musí být faktury odsouhlaseny?“

  Ptáte se souhrnně na nejméně čtyři odlišné záležitosti.

  ☀ V první řadě je třeba, aby SVJ jako objednatel převzalo hotové dílo. To je „souhlas s převzetím“.

  ☀ Pak je nutné, aby osoba odpovědná za účetní případ tu „fakturu“ očíslovala, podepsala s datem a předala účetní/mu. To je „odsouhlasení“ účetního dokladu z hlediska účetnictví SVJ.

  ☀ Dále musí osoba, která je za SVJ oprávněna k zadávání a autorizaci plateb, přikázat bance, aby částka podle „faktury“ byla převedena na účet zhotovitele. To je „odsouhlasení“ z hlediska řízení finančních toků SVJ. Připsáním platby na účet zhotovitele splní SVJ svůj závazek.

  To je vše!

  Vlastníci jednotek už nic neodsouhlasují. Žádné souhlasy s proplacením!!! Byl by to totální nesmysl – nemají do toho už vůbec co mluvit. Vlastníci dali své souhlasy dávno předem na shromáždění, když rozhodovali o opravách společných částí, případně o rozpočtu nebo o výběru zhotovitele. Teď – když vše je hotovo a je třeba zaplatit – by jim nějaký nesouhlas byl prd platný.

  Justitianus

  Vložil MartinII, 27. Únor 2024 - 12:59

  Hledejte zde v diskusi, např.

  www.portalsvj.cz/…rniho-organu

  "… mrk (bez ověření), 6. Květen 2014 – 23:08 ::

  SVJ z r. 2008. Po ukončení funkčního období výboru nechce nikdo … pro SVJ pracovat. … je nutné provést opravu. Kdo může opravu schválit a fakturu proplatit?

  Stanovy říkají, že … ".

  https://okolobytu.cz/…-bez-vyboru/

  10/12/2019 – Právní praxe: Vyhněte se riziku, aby SVJ zůstalo bez výboru

  … se na nás obrací SVJ, která řeší problém s nedostatkem členů ochotných vzít na sebe funkci člena výboru.

  Možnosti řešení

  • nové volby,
  • opatrovník,
  • profesionální předseda

  SVJ nemůže zůstat bez výboru. V krizovém scénáři určí soud opatrovníka. … povinnost končícího výboru podat soudu návrh na jmenování opatrovníka.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Asi vám někdo poradí, ať SVJ zrušíte při tak malém počtu bytů a členů.

  Nic vám ale nebrání svolat schůzi, učinit zápis a nechat podepsat všemi.

  Píšete o opravách, ale jak hradíte faktury vodárnám, popelářům, světlo domu ?

  Vložil Vv (bez ověření), 27. Únor 2024 - 13:10

  Soudem určeny opatrovník nebude řešit nic jiného, než volbu výboru Svj.

  To si ho mohou zvolit sami a ZDARMA.

  Ale pokud se všichni dohodnou a podepíšou fakturu, no tak asi taky není žádný problém, nejspíše by stačila i dvoutřetinová možná nadpoloviční většina ?

  Někdy je těžké se domluvit. Nejhorší ale je že domlouvat se s profesionálním vlastníkem, ten akorát účtuje peníze, a náklady jsou mu jedno

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".