Šikana - zákaz kopírování... Věděl by prosím někdo, jakými

Vložil Laky (bez ověření), 24. Únor 2020 - 23:36 ::

Věděl by prosím někdo rychle, jakými prostředky se bránit, když se svj na mě smluvila a nechtějí nic dle 1179 NOZ umožnit kopírovat? Dokonce ani podle ZoS ne. To je zřejmě nová taktika.

Pokud má někdo výzvu nebo podání ke KS, nebo by mi byl ochoten věnovat 10 minut po telefonu, tak budu vděčný.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil TN. (bez ověření), 25. Únor 2020 - 11:13

  Buď podejte žalobu, nebo počkejte na účinnost novely NOZ k 1.1.2021, která vám právo kopírování jasně určí

  Vložil Justitianus, 25. Únor 2020 - 1:30

  Podle zákona o službách je to jednoduché: není Vám umožněno pořizovat kopie – tedy uplatníte vůči SVJ pokutu podle počtu dnů prodlení. Navíc platí, že dokud Vám nebude umožněno pořízení kopií nejde o řádné vyúčtování, takže nejste povinen hradit žádné doplatky. Lhůta pro podání námitek k vyúčtování totiž počíná běžet „ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů“. Viz § 8 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb..

  Pokud jde o právo nahlížet podle Občanského zákoníku: Nechcete-li čekat na jeho novelizaci, postačí abyste si odhlasovali změnu stanov – dáte si do nich právo na kopie.

  Osobně nechápu hloupé ovce, které si samy odsouhlasily omezení práva na informace. Náš správce nám před X lety připravil také takový návrh stanov (to byl paskvil z dílny právníků SČMBD). Napsal jsem před shromážděním naléhavý dopis všem vlastníkům jednotek, většinu z nich jsem i obešel abych osobně vysvětlil, že to je špinavý trik ze strany správce. A že jde o neschopnost členů výboru rozpoznat škodlivost takové úpravy.

  Takže my máme od té doby stanovy s právem na pořízení kopií. Je to na vás, sokolíci…

  Justitianus

  Vložil Laky (bez ověření), 25. Únor 2020 - 9:15

  a ted jde o to, ma smlouva vztah k vyuctovani nebo ne? Prece bez smlouvy nemohu prekontrolovat, zda to vyuctovani je spravne, nebo se pletu?

  Vložil Justitianus, 25. Únor 2020 - 10:15

  Laky, my netušíme jakou smlouvu máte na mysli, a nevíme zda její obsah použil poskytovatel služeb při sestavování vyúčtování.

  Touto otázkou se podrobně zabýval Nejvyšší soud, viz 26 Cdo 1261/2015. V judikátu je řešeno na které dokumenty má příjemce služeb nárok při uplatnění svého práva na kontrolu vyúčtování (a jak podrobně má tyto dokumenty v žádosti označit). Soud řešil i otázku zda poskytovatel je povinen předložit příjemci kopie či originály požadovaných dokumentů. Doporučuji prostudovat!

  Justitianus

  Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 28. Únor 2020 - 12:52

  „které dokumenty má příjemce služeb nárok“ se v judikátu opravdu neřeší ale uvádí se v něm, že nájemci/příjemci nemůže jít k tíži neznalost přesného označení podkladů, ze kterých poskytovatel vyúčtování vyassembloval. (žalobce-nájemník se po BD domáhal podkladů dle vyhl 372/2001)

  Jenže soud nabídnul také šikanóźní návod jako odměnu pro poskytovatele: je oprávněn příjemci poskytnout pouze kopie podkladů, které je oprávněn udělat na náklady příjemce a zahrnout mu je rovnou k/do vyúčtvování, POKUD mu umožní porovnat podklady s originály.

  Když mi byly naposledy předloženy podklady, bylo to skoro 800 dokumentů, bez výpisů z bankovního účtu SVJ – těch bylo asi 20 listů/měsíčně. Dovedu si představit, jak zábavné bude příště zjistit, že jen za podklady, ve kterých jistě nebude všechno a které mi neřádnost vyúčtování nevyřeší, zaplatím:
  (800+(20×12)) listů x ~(2–4) Kč/černobílý list + spotřeba času pořizovatele kopií + spotřeba času dohlížitele při porovnávání kopií s originálem

  Vložil Justitianus, 28. Únor 2020 - 15:10

  Pan „aby bylo jasno“ má opět ve věci nejasno.

  Náklady spojené s oprávněnou reklamací podle zákona č. 67/2013 Sb. totiž půjdou k tíži toho, kdo vlastníkovi předložil neřádné (vadné) vyúčtování služeb. Takže veškeré náklady na kopírování podkladů a náklady na porovnání s originály zaplatí po úspěšné reklamaci SVJ.

  Pro jistotu podotýkám, že zcela jiný případ by byl postup podle § 1179 občanského zákoníku. To je případ, kdy vlastník jednotky z pouhé zvědavosti chce nahlížet do účetních knih a dokladů, případně požaduje informace o tom jak SVJ jeho mahetek spravuje.

  Justitianus

  Vložil Jura I. (bez ověření), 28. Únor 2020 - 16:12

  §1179 není jen o tom, že vlastník chce nahlížet ze zvědavosti. Je to především dodatečné právo vlastníka jednotky ověřit si zda prvotnní údaje k vyúčtování služeb či správy domu odpovídají údajům ve vyúčtování uvedeným.

  Vložil Justitianus, 28. Únor 2020 - 19:15

  Pane Juro, snad jste nepochopil co jsem napsal. Pletete si dva různé právní důvody k nahlížení do dokumentů SVJ.

  • Pouze v případě, kdy žádáte podklady k vadnému vyúčtování služeb podle zákona č. 67/2013 Sb., vznikne Vám právo na úhradu veškerých nákladů, které jste vynaložil na kontrolu a reklamaci vadného vyúčtování.
  • Pokud ovšem vyzvete SVJ k předložení listin či dokladů podle § 1179 zákona č. 89/2012 Sb., nedostanete nikdy od nikoho zpět částky, které jste uhradil za kopírování a umožnění nahlížení.

  Justitianus

  Vložil Jura I. (bez ověření), 28. Únor 2020 - 21:37

  Justíno, O.K.

  Vložil Misme, 28. Únor 2020 - 16:34

  Snad nám (tj. příjemcům služeb, kteří jsme za potížisty a prudiče) EU blýská na lepší časy. Jde teď asi už jen o to, jak se ;-) pochlapí naši zákonodárci:

  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2002

  Článek 10a (Informace o vyúčtování a spotřebě vytápění, chlazení a teplé užitkové vody)

  2. Členské státy:

  1. zajistí, aby konečným zákazníkům byla nabízena možnost elektronické formy informací o vyúčtování a elektronického vyúčtování;

  Článek 11a (Náklady na přístup k informacím o měření, vyúčtování a spotřebě vytápění, chlazení a teplé užitkové vody)

  1. Členské státy zajistí, aby koneční uživatelé obdrželi veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování spotřeby energie bezplatně a aby měli vhodný a bezplatný přístup k údajům o své spotřebě.

  2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku platí, že rozdělování nákladů na poskytování informací o vyúčtování individuální spotřeby vytápění, chlazení a teplé užitkové vody v budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách ve smyslu článku 9b se provádí na neziskovém základě. Náklady vyplývající ze zadání tohoto úkolu třetí straně, například poskytovateli služeb nebo místnímu dodavateli energie, zahrnující měření skutečné individuální spotřeby v těchto budovách, její rozdělování a započítávání, lze v přiměřeném rozsahu přenést na konečné uživatele.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".