Schůze SVJ a její předčasné ukončení

Vložil Mardoc, 23. Červenec 2020 - 7:07 ::

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou. Před dvěma lety jsme se nastěhovali do baráku plného postarších lidí. Veškerá administrativa atd se zde vyřizuje elektronicky a po tyto lidi je tato forma vyřizování jaksi obtížná. Nicméně po nastěhování jsem byl všemi požádán zda bych se nemohl stát předsedou. Teď k věci, co jsem netušil jsou sousedské vztahy, schůze svolávám opravdu jen v krajních mezích, avšak alespoň 1× ročně. Schůze trvá z pravidla dvě a více hodin a víceméně to jsou jen hádky a výčitky. Je nějaká možnost vyzvat ostatní členy schůze k tomu, že pokud se během jednaní nekontrolovatelně budou hádat, k předčasnému ukončení a náhrady termínu? Nikde ve stanovách jsem se k tomu nedobral a zde jsem také nic podobného nenašel. I přes neustálé umravňování a uklidnění situace, se po pár slovech opět hádají a už opravdu na to nemám náladu. Jsem schopen jim to překládat, co týden, ale zajimá mě jestli na to jako předseda mám právo.

Všem děkuji za jakékoliv rady a poznatky

Vojtěch Rückschlos

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 23. Červenec 2020 - 10:18

  Pane Mardoc,

  kdybyste byl učitelem na základní škole, věděl byste, že učitel musí vejít do třídy připraven. Musí neustále řídit průběh vyučování. Musí stále žáky zaměstnávat, úkolovat a usměrňovat. Nechá-li věcem volný průběh, okamžitě toho využijí: začnou se spolu bavit, pištět, vykřikovat, pošťuchovat se, házet po sobě papírové koule, shazovat si knihy s lavic, a jinak rušit. Od té chvíle Vás budou ignorovat, protože jste ztratil autoritu.

  Totéž platí pro řízení průběhu shromáždění. Chybou je že jim vůbec dáváte prostor a čas na to aby se začali vzájemně hádat. Tím jste se vzdal možnosti řídit průběh shromáždění podle oznámeného programu.

  Justitianus

  Vložil Zdenek 22, 23. Červenec 2020 - 9:46

  Pane Madroc, na shromáždění se zejména rozhoduje. Pokud budete řídit shromáždění tak, aby se nejprve rozhodovalo (hlasovalo) o předem připravených jednoznačných a v pozvánce uvedených návrzích, ke kterým byly každému k dispozici podklady, předejdete tím ve velké míře neplodným diskusím. Až se prohlasují všechny návrhy, nechť vlastníci diskutují o čemkoliv, a pokud se Vám tato diskuse bude zdát zbytečná, klidně shromáždění ukončete s tím, že vlastníci mohou dál mezi sebou diskutovat.

  Vložil asi tak (bez ověření), 23. Červenec 2020 - 7:18

  Milý pane předsedo, zatím máte málo zkušeností a své spoluvlastníky nezvládáte. Musíte napsat smysluplný program schůze a nesmíte dovolit, aby do něj zasahovali a navzájem se hádali. To není v programu schůze. Pouze konstruktivní připomínky týkající se programu, nic víc. Je to těžké, ale lze se to naučit zvládnout. Zkuste zapojit psychologii.

  Vložil VN (bez ověření), 23. Červenec 2020 - 9:16

  Navíc je dobré dát do programu bod diskuse až jako poslední. Takže, když se začnou hádat , je třeba je utnout a říci jim ať si své poznámky, které nejsou k projednávanému bodu nechají až přijde bod s názvem diskuse. Pokud se však tato diskuse bude o ničem , shromáždění ukončete.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 23. Červenec 2020 - 11:14

  Je třeba dát materiály předem a schůzi řídit od začátku do konce. Nepřipustit žádnou diskusi během projednávání zprávy o hospodaření. V případě návrhu nových investic nebo oprav představím svůj návrh vč. rozpočtu a dám termín k předložení písemných nebo mailových návrhů nebo připomínek a tyto projednám na dalším setkání nebo per rollam. Standardně dávám jako poslední bod „různé“ pod což schováme cokoliv vč. diskuse. Pokud diskutují se mnou naslouchám a reaguji. Jakmile se začnou bavit nebo hádat mezi sebou ukončím program schůze a jdu pryč.

  Vložil tomas 22, 23. Červenec 2020 - 11:17

  námitek. Vyloučit ji znamená omezit práva členů nejvyššího orgánu SVJ a je to nepřípustné. Takové právo předseda ani výbor nemají.

  Vložil Justitianus, 24. Červenec 2020 - 9:27

  Tomas se opět mýlí, jako ostatně ve většině toho co na tomto portálu píše.

  Neexistuje žádné „právo na diskusi“, Tomasi. Jak jste na tu pitomost přišel?

  Shromáždění svolává buď statutární orgán, nebo vlastníci s dostatečným množstvím hlasů. Součástí pozvánky je i pořad jednání. Ten kdo shromáždění svolává není povinen zařadit na pořad jednání nějakou bezobsažnou „diskusi“ o ničem. Chtějí-li někteří vlastníci jednotek uplatnit „právo na diskusi“, pak jedině v souladu se zákonem:

  1. Navrhnou v dostatečném předstihu, aby statutární orgán zařadil jimi požadovanou „diskusi“ na pořad jednání nejbližšího shromáždění. Statutární orgán to může odmítnout, jestliže k takové záležitosti není navrženo usnesení, nebo není zařazení „diskuse“ odůvodněno (§ 1201 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.).
  2. Nebude-li navrhovatelům vyhověno, pak mají možnost svolat shromáždění sami, mají-li více než čtvrtinu všech hlasů (§ 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.). Na pořad jednání si mohou dát cokoliv se jim zlíbí, například bod „Diskuse, hádky o ničem, překřikování“.

  V tomto postupu jim nikdo nemůže bránit. Tím bude jejich „právo na diskusi“ beze zbytku naplněno. Nejsou však oprávněni domáhat se během shromáždění jakési „diskuse“ mimo předem stanovený pořad jednání. Taková anarchie by se možná Tomasovi líbila, avšak v civilizované společnosti to není přípustné.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 26. Červenec 2020 - 20:22

  své představy o správě cizího majetku.

  Dávat ke kontrole podstatné informace z účetnictví, to by tak hrálo.

  A diskuze? Já jsem svolal vy sklapněte …

  krása…

  tak nějak nám pan Justitian pozapomněl, že hegemonem je zde shromáždění vlastníků a role předsedy je spravovat, nikoli vládnout.

  „jakási“ diskuze je obvykle vyjádření k projednávanému bodu. To není akciovka s 500 akcionáři. To jsou společenství s 30 členy. Podněty jsou vítány. Vyslechnout souseda je základním projevem úcty..

  úcta… to je takové to slovo jehož obsah nechápete

  to se pak nedivte, že na sebe okřikujete…

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 27. Červenec 2020 - 7:17

  Úcta a slušnost k bližnímu svému, se už dávno nenosí ba naopak, dnes se na toho,kdo se tak chová hledí jako na slabocha,ne-li na vola!

  Vložil VN (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 7:32

  vy. Ale my si za tímto účelem pronajímáme sál v místním kulturním domě, který máme objednaný na konkrétní hodiny. Takže, když se blíží konec pronájmu , musíme vypadnout…

  Vložil Mardoc, 23. Červenec 2020 - 9:09

  Moc děkuji za odpověď, co se zkušeností týče, o to se přít nebudu, bohužel je tomu tak a proto se obracím na vás – zkušený. Program spolu s body už mám sepsaný, tak doufám, že nebude prostor na hádky. Ještě jednou děkuji.

  Vložil ik (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 9:06

  Úplně Vás chápu, Ti co tohle nezažili, tak to nikdy nepochopí. Mám podobné zkušenosti zpočátku založení našeho SVJ. Já náplava, ostatní se znali 20–30 let, kdy byty ještě patřily pod město. Navíc dva vchody, kdy si vlastníci v průběhu shromáždění z jednoho vchodu začali vyčítat a hádat se, kdy v minulosti na koho doplácel. Na společných opravách nemožnost se shodnout. V prvních letech ani shromáždění neskončila, protože vlastníci z jednoho vchodu demonstrativně společně opustili probíhající shromáždění. Dnes se tomu pousměji, ale tehdy to nebyla žádná sranda. Dnes po mnoha letech, kdy navíc se složení vlastníků dost obměnilo již je to docela v pohodě. Problém se ale vyměnil, jelikož dost bytů je na pronájmy, a ti vlastníci co v domě nebydlí na shromáždění nechodí, ani neudělí plnou moc. Tak spíš je před každým shromážděním strach, zda vůbec bude usnášeníschopné.

  Vložil MartinII, 23. Červenec 2020 - 10:25

  Nevíme, o čem se u vás vlastníci dohadují. Zda o tom, že předchozí zápis nebyl přesný, nebo o výši Příspěvku správy domu a pozemku a o rozúčtování záloh (spec. studená voda a vodné, příp. teplá voda a vytápění), o nejlepší správní firmě, o přehlednosti spravedlivého rozúčtování služeb (nevíme zda máte podružné vodoměry nebo je spor o hlášených osobách) nebo se přete zda máte požádat o grant na nová okna a zateplení.

  Jak vést schůzi bez hádek, k tomu jsou asi dvě cesty. Buď předsedající vede schůzi autoritativně, hádky nepřipustí a rozhodne nebo dodá (do schránek, emailem) před schůzí všechny potřebné informace (kdo se přihlásil na výběrové řízení na investiční práce nebo drobné opravy, za jakou cenu a jaké mají reference) aby si podklady mohli vlastníci (nebo zplnomocněnci) prostudovat.

  Ke klidu schůze by mohlo přispět také to, když informujete o tom co všechny zajímá (nebo by mělo), t.j. stav nedoplatků na službách a příspěvcích správy domu a pozemku.

  Nemusíte mít schůze častěji než 1× / rok, ale můžete podávat (opět emailem nebo do schránek) průběžně zprávy o aktualitách.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 23. Červenec 2020 - 11:16

  o hospodaření vč. dluhů je věc zcela samozřejmá a ne bonus pro uklidnění.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".