rozvod plynu ve společných prostorách

Vložil RPo (bez ověření), 15. Únor 2012 - 18:56 ::

Dobrý den, v bytovém domě máme na chodbě rozvod plynu od jedné bytové jednotky, bytový plynoměr je umístěn mimo dům a rozvod od něj vede do dané bytové jednotky.

Revizi tohoto rozvodu ve společných prostorách zajišťuje SVJ či vlastník bytu?

Děkuji a s pozdravem, Roman

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil c.boudy6, 17. Únor 2012 - 7:07

  Podle mě takové změny včetně revizí může provádět pouze specializovaná firma. Instalaci rozvodu provedla firma plynu podle platných technických norem, kde se již plynoměry instalují mimo budovu. K provedení instalace však určitě potřebovala souhlas vlastníka budovy včetně technické dokumentace o budově. Z toho plyne, že vlastníkem rozvodu plynu bude SVJ, které provádí i potřebné revize rozvodu plynu.

  Vložil lake, 17. Únor 2012 - 11:34

  Pan c.boudy6 nemíá pravdu. Neexistuje žádný právní důvod, aby vlastníkem odběrného plynového zařízení (OPZ) bylo společenství vlastníků. SVJ není vlastníkem domu, ani vlastníkem technických zařízení v něm umístěných (pokud je samo nepořídilo do svého vlastnictví). Veškerou odpovědnost za provoz, údržbu a případně revize nese vlastník OPZ.

  Až sem napíšete kdo je vlastníkem OPZ, případně komu bylo OPZ prokazatelně předáno do užívání, lze se začít bavit o tom, zda se na ně vztahuje či nevztahuje povinnost provádět revize. Podotýkám, že OPZ začíná hlavním uzávěrem (který je součástí OPZ) a končí napojením plynových spotřebičů. Součástí OPZ není plynoměr, který je ve vlastnictví dodavatele plynu.

  lake

  Vložil c.boudy6, 18. Únor 2012 - 21:47

  Pane Lake, tento problém jsme řešili v našem domě. Původně jsou rozvody plynu vedeny v šachtách společně s vodovodním potrubím a odpady. Jsou zde namontované vodoměry a plynoměry do jednotlivých bytů. Potřebovali jsme instalovat nové wawky do prádelny, aby nedocházelo k zamrzání vody. Plynoměr k původním wawkám byl umístěn ve vedlejší komoře. Nová firma, která přišla wawky instalovat nám sdělila, že nyní podle nové normy musí být plynoměr umístěn buď ve světlíku pod střechou nebo mimo budovu. Když jsme se obrátili na jinou firmu, sdělili nám totéž. Chtěli jsme to řešit co nejjednodušším způsobem, ale nešlo to. Museli jsme nechat udělat přístřešek mimo budovu nebo jít 7 pater nahoru do světlíku pod střechu. Vím, že domy, které se začaly stavět cca l rok po nás už měly plynoměry ze všech bytů vyvedené do světlíku pod střechu (z bezpečnostních důvodů). Třeba během posledních roků byla přijata změna normy a instalace se již opět provádí jinak. To ale poznáme, až budeme v domě plynoinstalaci vyměňovat.

  Vložil lake, 18. Únor 2012 - 22:35

  Pane c.boudy6, Váš příspěvek se vůbec netýká úvodního dotazu. Tazatel se neptal na umístění plynoměru, nýbrž na povinnost provádět revize OPZ. Co vlastně chcete sdělit?
  lake

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 16. Únor 2012 - 3:46

  hradí ji Vlastník zmíněného potrubí – zjevně asi Vlatník BJ

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".