Rozsah provozní revize plynu, „povinné měření spalin“

Vložil Evush, 11. Únor 2015 - 8:53 ::

V našem domě o 17 bytových jednotkách budeme během jara provádět provozní revizi plynu (1× za 3 roky). Oslovili jsme několik revizních techniků s poptávkou a nabídky jsou v rozsahu od cca 4,5 tis. (revize ve společ. prostorech+ v bytech až po spotřebiče) do 25 tis. Kč (revize společného, v bytech, včetně spotřebičů, + měření CO). Domnívám se, že jako SVJ bychom měli provést revizi společných rozvodů . Ty jsou v našem domě ukončeny až v bytech (jednotlivé plynoměry máme uvnitř). Dle většiny oslovených plynařů ale má tato revize, pokud při ní technik vstoupí do bytu obsahovat i posouzení spotřebičů (těch máme v bytech různě – 1–5). Dále někteří pak hovoří o tom, že součástí revize musí být „povinné“ měření CO (dle technické normy TPG 704 01, od 8/13) u plynových spotřebičů typu B (ty jsou u nás jen v části bytů – ale více než v 1/2). Minulou provozní revizi zadal výbor v rozsahu včetně spotřebičů a výsledkem bylo, že zařízení není schopno bezpečného provozu (zejm. kvůli starým spotřebičům). Vlastníci byli o výtkách informováni, ale neodstranili je, takže nyní, pokud bychom „nehospodárně“ pro klid a bezpečí revizi opět zadali v tomto rozsahu, byl by výsledek asi stejný. Navíc si myslím, že z prostředků SVJ by mělo být hrazeno pouze posouzení společných rozvodů. Ráda bych znala zkušenosti z jiných SVJ, v jakém rozsahu provádí revizi plynu, zda kontroluje provádění měření spalin, popř. zda jej vlastníkům zajišťuje a hradí ze společných prostředků, zda nějakým způsobem s vlastníky řeší nevyhovující spotřebiče. děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Evush, 16. Únor 2015 - 16:54

  Chápu obojí pohled – tj. pro bezpečí nechat zkontrolovat vše (a zaplatit to ze „společných“ peněz) x zabývat se jen společným. Platit i revizi spotřebičů ze společného je podle mě ale opravdu nefér vůči vlastníkům, kteří si to řeší sami nebo mají méně plyn. spotřebičů. Vyloženě jako zpronevěru bych to neviděla, ale je to nad rámec toho co má SVJ řešit. Mimochodem u nás revizní technik při minulé revizi konstatoval, že spotřebiče v některých bytech jsou „na konci životnosti“, což ale pochopitelně nemůže vést k tomu, že takovým lidem budeme kupovat nové (nebo na ně přispívat). Nevím, nechci to brát na lehkou váhu, takže asi vlastníky „strašit“ a pravidelně vyzývat, aby vše udržovali v řádném stavu.

  Vložil AsiTak, 15. Únor 2015 - 16:40

  My revizi „plynu“ neděláne, pouze plynových zařízení a to: 

  1. rozvodů plynu společných a vlastníků od HUP ke spotřebičům v bytech a napojená spotřebitelská zařízení (plynové sporáky) podle protokolu dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. 

  Závady z revize necháme odstranit. Vše hradíme ze společných prostředků.
  Zákony nečteme, ale jde o naše peníze a naší bezpečnost. Někteří šetřílkové a hazardéři ani výskyt úniku plynu v bytě neodstranili! Cena revize za 60 jednotek do 15 tis. Kč + odstranění závad do 5 tis. Kč.

  Zkušenosti z minulých let:
  = začali jsme pouze s revizí společné části a vyzvali jsme vlastníky aby totéž zajistili v bytech.
  Výsledek – ze 60 ti jednotek reagovalo do počtu 10 vlastníků.
  = další varianta, revize celého rozvodu (včetně v bytech) a odstranění závad ve společné části na společný náklad a vyzvali jsme vlastníky aby zajistili odstranění závad v bytech na vlastní náklad. Výsledek – zjištěné závady v bytech odstranili asi polovina vlastníků.
  = poslední varianta – výše uvedená praxe.

  1. rozvodů plynu do kotelny a plynová zeřízení kotelny 

  Revizi a odstranění závad – vše hradíme ze společných prostředků.

  Vložil Tony (bez ověření), 15. Únor 2015 - 19:48

  Zdravím,

  Jestliže mají všechny jednotky plynové zařízení a všechny jednotky jsou téměř stejné, tak je to skoro jedno.

  Jak byste se však vyrovnal se situací, kdy do 10 % jednotek není plyn vůbec zaveden (garsonky) a dalších 10 % nemá plynové zařízení (mají sporák na elektriku). Proč by se tyto jednotky měly podílet na úhradě kontrol (revizí) zařízení u těch, kteří je mají nebo dokonce na jejich opravách ? Nejčastější závada je „stará hadice“ (vlastně jsem se s jinou nesetkal) – to by taky měly jednotky bez plynu platit?

  Poznámka v následujícím příspěvku je docela namístě.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 15. Únor 2015 - 20:37

  Můžete stanovit jiné „spravedlivé“ pravidlo finamcování revize a odstranění závad kombinovaně zdroj společný a vlastní odpovídající Vaší situaci, ale musíte to pravidlo všichni akceptovat, nebude-li v souladu se zákony. Předseda musí být spíš dobrý diplomat a vyjednávač než právník. A kdyby v bytě u Vás plyn bouchlo, ujištění že jste postupovali podle zákonů moc by Vám nepomohlo. Je důležité odstranění závad všude, a ne jen provedení samotné revize.

  Vložil levape, 15. Únor 2015 - 18:03

  Pokud necháváte kontrolovat spotřebiče v bytech tak překračujete svoji pravomoc. A pokud dokonce hradíte ze společných prostředků jejich opravy tak se dopouštíte zpronevěry finančních prostředků. Asi je to tím že zákony nečtete, což vás ale neomlouvá.

  Vložil Emill (bez ověření), 15. Únor 2015 - 14:42

  Revize plynoinstalace (1 x za 3 roky) je předepsána na zařízení umístěné ve společných prostorách. Do bytů tedy nemusí RT vůbec vstupovat. Za provuzoschopnost a bezpečnost plynoinstalace v bytech včetně spotřebičů odpovídá vlastník bytu. Zde je předepsaná pouze jediná revize a to výchozí, která platí po celou dobu životnosti. Vlastník by tedy měl v bytu zajišťovat jen úkony sevisu a kontroly, nikoliv revize. Náklady vynaložené SVJ na revizi v bytech jsou neoprávněným užitím svěřených prostředků. Co říká RT není podstatné. Každý chce vydělat. Nás stojí revize cca 1500 – 3000 kč, ale kdybychom vyhověli potřebám RT vydělat dostali bychom se také na desetiticíce. M.J. těsnost se zjišťuje i bez provedení tlakové zkoušky pěnotvorným prostředkem (to pokud je bytový uzávěr a plynoměr v bytě).

  Vložil Jandus (bez ověření), 11. Únor 2015 - 9:36

  Ze zkušenosti musím říct, že co revizor, to jiný přístup a požadavek. Dokonce, co vloni prošlo u stejného revizora, neprošlo letos (ale maličkosti). Pochopil jsem, že vtip je v tom, vybrat si revizora, který vyhovuje vaším potřebám a nemá tendenci VYRÁBĚT PRÁCI a nesnaží se posuzovat staré instalace podle nových norem. Měření CO jsem nikdy nezažil.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".