Rozpočet el.energie - sumární odběr

Vložil pavelh, 22. Leden 2013 - 9:29 ::

Brání nějaká legislativa, aby se el. energie odebírala pro celý dům přes jeden elektroměr, z jehož odečtu by SVJ platila el. energii ČEZu sumárně (stejně, jako je to s dodávkami tepla). Pomocí podružných bytových elektroměrů by si pak SVJ rozúčtoval platby od jednotlivých bytů. Nebylo by pak možné dojednat lepší sazbu za odběr el. energie?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 22. Leden 2013 - 19:32
  • co Vás vede k tomu aby jste měli elektroměr na celý dům. Máte shodu 100%-bytů nebo chystáte, že „nepřizpůsobivé“ nějak přinutíte podílet se na uvedené akci?
  • zde se ale těžko můžete ptát zda by lepší sazba vyvážila problém s rozúčtováním. To si musíte zanalyzovat

  Neználek

  Vložil Krobot (bez ověření), 22. Leden 2013 - 16:18

  Důsledkem je, že právnické osobě bude účtována sazba C2d (nyní kolem 10 kč/kWh) místo sazby fyzické osobě D2d. Ovšem možná pro fotovoltaické parazity to vyjde lépe.

  Vložil lake, 22. Leden 2013 - 23:15

  Pozor, pan Krobot píše naprostý nesmysl, protože neví nic o sazbách elektřiny.

  • Za prvé: Neexistují žádné sazby označené „právnické osobě“ ani „fyzické osobě“.
  • Za druhé: Podle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, článek I odst. 4 platí: „Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb, pokud splní podmínky stanovené pro její přiznání.“

  Je to tedy budoucí odběratel (SVJ), kdo navrhuje sazbu. Sazby kategorie D jsou určeny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí. Pokud tedy v budově je přípojka NN (3×240 V), SVJ si volí sazbu v kategorii D, ledaže by pro ně byla výhodnější kategorie C.

  lake

  Vložil salvador, 23. Leden 2013 - 16:49

  Kategorizace zákazníků: http://www.eru.cz/…a_4a541.pdf

  Vložil salvador, 22. Leden 2013 - 19:20

  Pane Krobot C02 stojí u ČEZ prodej 5,71 Kč ceník pro rok 2013.

  Vložil Krobot (bez ověření), 24. Leden 2013 - 16:55

  a tam to vyšlo na rovných deset. Omlouvám se jednalo se o sazbu C1d nikoliv 2.

  Vložil lake, 24. Leden 2013 - 17:00

  Pane Krobote, je pouze problémem vašeho SVJ, že jste nepožádali o uzavření smlouvy na odběr v obvyklé sazbě D2d.

  lake

  Vložil Krobot (bez ověření), 24. Leden 2013 - 17:07

  Dvanáct let platíme céčko jen proto, že na formuláři E.ON pro přepis není návrh sazby a developer měl C.

  Vložil salvador, 22. Leden 2013 - 13:33

  Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou. Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě licence.

  Vložil pavelh, 22. Leden 2013 - 15:18

  Díky na upozornění na zákon 458/2000Sb.
  Já jsem tam ale našel v §3 odstavec 3 tento text:

  (3) Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou
  za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze
  na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence
  podle tohoto zákona se nevyžaduje na obchod, výrobu, distribuci a
  uskladňování svítiplynu, koksárenského plynu čistého, degazačního a
  generátorového plynu, bioplynu, propanu, butanu a jejich směsí, pokud
  se nejedná o distribuci potrubními systémy, k nimž je připojeno více
  než 50 odběrných míst, a na výrobu tepelné energie určené pro dodávku
  konečným spotřebitelům jedním odběrným tepelným zařízením ze zdroje
  tepelné energie umístěného v témže objektu nebo mimo objekt v případě,
  že slouží ke stejnému účelu. Dále se licence podle tohoto zákona
  neuděluje na činnost, kdy zákazník či odběratel poskytuje odebranou
  elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě
  prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného
  elektrického, plynového nebo tepelného zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze
  rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem a nejedná se o podnikání. V případě elektrických zařízení je rozúčtování možné pouze u zařízení do napětí 52 kV včetně.

  Pokud se nepletu, tak tučně vyznačená část pargrafu je přesně to, na co jsem se ptal a tedy není třeba žádná licence.
  Předpokládám, že tedy ČEZ nemůže bránit tomuto způsobu odběru energie pro celý dům.

  Vložil lake, 22. Leden 2013 - 15:07

  Co píše salvador je bezvýznamné a netýká se to dotazu. SVJ samozřejmě může být odběratelem elektřiny. Uvnitř domu pak rozúčtuje službu „dodávka elektrické energie“ na základě vlastních podružných elektroměrů.

  Je to naprosto totéž jako u vody nebo tepla: jejich jediným odběratelem bývá SVJ. V domě se mezi vlastníky jednotek rozúčtuje něco zcela jiného: služba „dodávka vody“ a služba „vytápění“.

  lake

  Vložil salvador, 22. Leden 2013 - 19:20

  Zná někdo takový případ z praxe?

  Vložil pavelh, 22. Leden 2013 - 16:56

  Díky p.Lake za odpověď (mezitím jsem našel odpověď v zákonu – příspěvek výše). Proč se ale na to ptám. Naše předsednictvo opět tvrdí nesmysly, když říká, že to takto není možné a na tomto hrubém omylu konstatují, že by nemělo význam zřídit FV elektrárnu na střeše domu, neboť by šla napojit jen na společné prostory domu, což by skutečně nemělo význam při využívaní „Zeleného bonusu“. Pokud by se ale tato FV elektrárna připojila na hlavní elektroměr, pak již je to jistě o něčem jiném a dům by se tímto stal prakticky elektricky soběstačný (co se týče spotřeby el. energie) a to nemluvím ještě o změně tarifu ze současných skoro 5,50Kč/kWh při jednotlivém odběru až na budoucích 2Kč/kWh při zřízení ještě tepelného čerpadla např. na ohřívaání TUV. Osobně mám dojem, že úspora by činila až 90% výdajů(dle instalovanáho výkonu FV panelů) za TUV ale i el. energii a to po dobu 22hod. denně na všechny spotřebiče všech domácností v domě. No nestálo by za to nějaký ten peníz investovat (vychází to zhruba na 50000Kč na byt, což by se vrátilo asi za 3 – 4roky. Ohromná výhoda je ale, že od nainstalování je dům prakticky nezávislý a tedy se ho nebude týkat další zdražování energií minimálně po dobu životnosti FV panelů a TČ, což je 20 – 25let!!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".