Rozdílná platba do FO

Vložil Jirka (bez ověření), 26. Říjen 2017 - 11:38 ::

Na shromáždění SVJ byla většinově odsouhlasena (74% pro návrh) změna režimu poplatku za svoz komunálního odpadu z ,,počtu osob v bytě,, na ,,bytovou jednotku,,. Součástí změny je i dodatek pro zmírnění dopadu na bytové jednotky obývané jednou osobou (většinou důchodci), snížením částky odváděné do FO o 1,–Kč/m2. To se ale nestalo.
V mém případě při frekvenci 1 odpadkový koš týdně mě vyjde toto jedno vynešení na 32,– Kč. Přehlasovat změnu nelze, jsme (1 osoba/byt) v menšině. Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Verka, 30. Říjen 2017 - 17:18

  Platba za odpad podle velikosti bytu je velká nespravedlnost.Moje kamarádka bydlela ve vlastním velkém bytě sama,vedle v malém bytě bylo 7 obyvatel.Oni stačili zaplnit kontejner a ona jednou týdně vyhodila obsah odpadkového koše.Jakmile se změnily poplatky za odpad podle počtu obyvatel v bytě,velká rodina se hned z malého bytu odstěhovala.Ono je rozdíl platit měsíčně 50 nebo 350 korun.S platbou podle velikosti bytu zásadně nesouhlasím.

  Vložil Jolprenhu (bez ověření), 30. Říjen 2017 - 17:40

  „S platbou podle velikosti bytu zásadně nesouhlasím.“

  Zkuste podle velikosti bot nebo počtu chovaných psů.

  Už se zde řešilo.

  Vložil Konečný (bez ověření), 27. Říjen 2017 - 9:18

  A ptal jste se statutárního orgánu, proč nebyl u vás nebyl snížen poplatek o 1 Kč/m2 podle schváleného usnesení shromáždění?

  Vložil Jirka brkoslav (bez ověření), 28. Říjen 2017 - 9:23

  Ano a bylo mi řečeno, že to nepovoluje zákon, aby každá bytová jednotka platila do FO rozdílné částky.

  Vložil Jolprenhu (bez ověření), 28. Říjen 2017 - 11:12

  „to nepovoluje zákon, aby každá bytová jednotka platila do FO rozdílné částky“

  Uveďte zde onen zákon.

  Vložil Jirka brkoslav (bez ověření), 1. Listopad 2017 - 10:37

  Děkuji všem za reakce a názory.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 28. Říjen 2017 - 14:27

  Je třeba vycházet z toho, že svoz odpadu je služba, a společenství může jednoduše rozhodnout pro odlišný způsob rozúčtování. Naproti tomu „fond oprav“ je správa domu, rozúčtovává se dle spoluvl. podílu a pro změnu je potřeba souhlasu všech vlastníků.

  Za zásadní chybu u vás považuji jakkoliv obě věci tj službu a správu domu spojovat, či křížově financovat či slevovat.

  Pokud jste nerozhodli 100% všech, je pochopitelně změna příspěvku FO vybraných vlastníků neplatná. 

  § 1214 NOZ Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. 

  Vložil Konečný (bez ověření), 28. Říjen 2017 - 10:35

  Odvoz komunálního odpadu je službou podle zákona o službách č. 67/2013 Sb., konkrétně podle § 3

  㤠3
  Vymezení a rozsah služeb
  (1) Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.“

  Podle § 5 tohoto zákona o rozúčtování služby rozhodne společenství, což se u vás stalo zmiňovaným přijatým usnesením shromáždění a je povinností SVJ rozúčtovat podle něho.

  Služby uvedné v uvedeném zákoně se nerozúčtovávají dle § 1180 Obč. zákoníku, který upravuje rozúčtování příspěvků na správu domu a pozemku (tzv. FO).

  Vložil * (bez ověření), 26. Říjen 2017 - 22:07

  Ve Vaší obci si může stanovovat způsob platby SVJ? U nás je to určeno obecně závaznou vyhláškou obce. Zkuste se podívat, jak je poplatek za svoz komunálního odpadu řešen ve Vaší obci. Podívejte se, kdo je poplatník a kdo je plátce. Je možné, že poplatníkem jste Vy jako fyzická osoba a SVJ je pouze plátce, který za Vás poplatek obci odvede. Ale neznám Vaši úpravu, mám ten dojem, že obce k této problematice přistupují různě.

  Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 27. Říjen 2017 - 11:12

  „poplatníkem jste Vy jako fyzická osoba a SVJ je pouze plátce“

  A kdo je platič?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".