Rozdělení dluhu ze záloh podle počtu bytových jednotek

Vložil Tomáš B (bez ověření), 23. Leden 2016 - 22:17 ::

Dobrý den,

V novém domě nám byly nastaveny příliš nízké zálohy na rok 2014 a nyní se zjistilo, že zálohy nestačí a je třeba doplatit dluh, který se rozdělil jako 3500 Kč na bytovou jednotku.

Pokud tomu správně rozumím, měl by být dluh rozúčtován dle velikosti bytových jednotek (je to nový byt, odečty energií ještě nebyly provedeny). O částce, kterou je potřeba zaplatit přišel pouze informativní mail a proběhla informační schůzka, na které však moc informací nezaznělo, především nebyla zodpovězena otázka, proč není dluh rozúčtován (ač byla položena).

Rád bych se zeptal, jak mám v tomto případě postupovat, protože se mi nelíbí, že mi jen tak někdo napíše, bez jakéhokoliv vyúčtování, že mám zaplatit 3500 Kč, ze kterých se mi vrátí odpovídající částka potom, co proběhnout odečty.

Rozumím, že je potřeba peníze doplatit, ale rád bych měl jistotu, že nejdou nikomu do kapsy, tedy aby vše proběhlo oficiální cestou, jak má. E-mail s informací, že je dluh, mi příliš oficiální nepřijde.

V jakém okamžiku mi vzniká povinnost částku zaplatit?

Předem děkuji za odpovědi.

S pozdravem Tomáš Bárta

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ik (bez ověření), 24. Leden 2016 - 22:14

  Dobrý večer p. Tomáši. Pročetla jsem si zdejší příspěvky diskutujících a opět se ve zdejší diskusi projevilo chování p. Lakeho vůči ostatním, kteří nesdílí jeho názor na danou věc. Nebudu komentovat jeho vyjádření, nemám potřebu zde si s ním vyměňovat názory na Váš dotaz a případnou radu co s tím. Ovšem i já bych se v tomto případě spíš přiklonila k názoru pisatele píšící pod zn. „poznámka“, totéž v podstatě říká i „krupp“. Myslím si také, že jste si v domě nastavili nízké zálohy na služby (teplo, voda, popelnice atd.), neřešíme zde dlouhodobou zálohu na opravy. A to se samozřejmě muselo časem projevit. Myslím, že se to projevilo především u tepla a teplé vody, tam teplárna zasílám v měsíci dvě faktury. První je zálohová a druhá vyúčtovává předchozí měsíc (tzn. naúčtuje se skutečná spotř.tepla a TUV mínus záloha a vzniká buď přeplatek či nedoplatek). Zálohová faktura příslušného měsíce vždy reaguje na skutečnost předchozího měsíce. My jsme malé společenství o 20 b.j. a v zimních měsících dělá zálohovka na teplo až 50 tis. a ve vyúčtovací faktuře je ještě doplatek. V měsících mimo topnou sezonu platíme maxim. 4–5 tis. Zřejmě ve Vašem SVJ nastalo to, že není na zaplacení tepla a TUV, případně platby vodárně (nic jiného mě nenapadá). Pak by měli vlastníci jednorázově doplnit finanční prostředky na účet SVJ, aby nedošlo k zastavení dodávek. My toto máme uvedeno ve stanovách. A jak zde bylo uvedeno níže, složená jednorázová záloha by měla být uvedena ve výúčtování za r. 2015. Nevím, jak Vám to bylo podáno, můžete, a máte právo, požadovat vysvětlení a doložení podkladů proč k dané situaci došlo. Ovšem musíte si uvědomit, že 1) může Vás např. teplárna odpojit od zdroje, 2) za pozdní úhrady faktur Vám zřejmě vypočítá penále (určitě to je uvedeno ve smlouvě na dodávku tepla a TUV) Vyjadřuji se z hlediska účetního, právní či jinou stránku věci neřeším. Jestli máte správce, který Vám vede účetnictví, tak já bych si šla navýšit zálohy na služby, aby mě při vyúčtování nepřišel velký doplatek. Při správném nastavení zálohových položek by se to stát nemělo. Píši Vám svůj názor, možná že ho p. Lake smaže, ale s tím se nedá nic dělat, on zde rozhoduje co ponechá na tomto portálu a co ne.

  Vložil Notářka (bez ověření), 24. Leden 2016 - 10:38

  „E-mail s informací, že je dluh, mi příliš oficiální nepřijde.“

  Máte pravdu. Požadujte formu notářského zápisu.

  Vložil Krupp, 24. Leden 2016 - 10:27

  Tomáši,

  vaše otázka je trochu zmatená. Píšete o chybně stanovených zálohách roku 2014. Tyto zálohy měly být v průběhu roku 2015 dávno vyúčtovány a vypořádány. Nechápu tedy o jakém dluhu píšete. Pokud nebyly vyúčtovány, žádejte o okamžité provedení vyúčtování podle stanovených pravidel. Pokud vám vznikl nedoplatek, zaplaťte jej. Rozhodně neplaťte nějakou paušální částku na jednotku. Jirka

  Vložil janica, 24. Leden 2016 - 9:57

  Vyúčtování služeb za rok 2014 jste měli v roce 2015. Podle toho, jak vysoké nedoplatky byly, tak se jednotlivým vlastníkům měly zvednout zálohy. Správce (výbor?) měl propočítat, podle spotřeby vody, tepla, elektřiny, plynu, kolik bude platit dodavatelům. Zálohové platby na elektřinu a plyn se platí podle smlouvy, stejně tak za teplo. Za vodu se platí po vyúčtování faktura. V tisku, TV, na internetu se o nárůstu cen mluví. To se dá odhadnout. V regionu je většinou daná cena za vodu a teplo, i její zvýšení na další rok. Není to 100%. Já bych se ptala, na co jsou ty peníze, na zaplacení čeho.

  Vložil TB (bez ověření), 24. Leden 2016 - 13:43

  Měl jsem na mysli 2015, omlouvám se za zmatení

  Vložil lake, 23. Leden 2016 - 23:30

  Pane Tomáši, máte asi na mysli služby za rok 2015.

  Ptáte se v jakém okamžiku Vám vzniká povinnost částku zaplatit. Takovou povinnost ale nemáte a nebudete mít. Nechal jste se poplést. Používáte nesmyslné označení plateb. Pojem „dluh ze záloh“ je vnitřně rozporný: nikdo z vlastníků jednotek nejspíše žádný dluh ze záloh nemá, ani Vy. Zálohy v roce 2015 jste všichni hradili řádně v předepsané výši. Tak jakýpak dluh?!?!

  SVJ jako poskytovatel služeb se dostalo do finanční nedostatečnosti. Má problémy s cashflow (což je způsobeno časovým posunem mezi dobou splatnosti finančních závazků a dobou splatností pohledávek). Takový stav je celkem běžný a řeší se také běžně – bankovní půjčkou či krátkodobým provozním úvěrem.

  SVJ si samozřejmě může půjčit u banky, u spořitelního družstva, u některého vlastníka jednotky, nebo u více vlastníků jednotek. Ale prosím nenazývejte to „dluhem“, když půjde naopak o POHLEDÁVKU věřitelů (vlastníků jednotek) za dlužníkem (SVJ).

  • Členové vašeho výboru zjevně neumějí zaúčtovat jednoduchý účetní případ. Vodí vás za nos a vymýšlejí pohádky o neexistujícím „dluhu ze záloh“. Dejte si na ně pozor.
  • Je také právně neprůchodné, jestliže se členové výboru snaží „vyrazit“ ze všech vlastníků jednotek peníze, na které dnes SVJ nemá žádný právní nárok. O peníze je třeba slušně požádat. Ne strašit vlastníky neexistujícím dluhem!

  lake

  Vložil Tomáš B (bez ověření), 23. Leden 2016 - 23:49

  Děkuji za odpověď. Dává to smysl. Jak by po mě někdo mohl chtít něco zaplatit, když zatím nemám žádné nedoplatky.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 24. Leden 2016 - 2:51

  Jak píšete SVJ je v platební tísni z důvodu nízkých záloh a požaduje doplácení dalších ve výši 3500 Kč za byt. Měli by Vám vyměřit jako ostatní měsíční zálohy předpisem položek plateb nebo EVL jak jste na to zvyklí. Rozhodně není to platba dluhu, dluh má SVJ.
  Píšete „měl by být dluh rozúčtován dle velikosti bytových jednotek“ – z uvedených plyne, že dluh nemá být rozúčtován, velikost dluhu definuje pouze potřebu poskytování záloh navíc a proto je třeba pouze „rozpočítat“ na mimořádné zálohy (dále MZ) podle nějakého pravidla rozpočítání. Ale ta Vaše MZ rozpočítána byla „rovným podílem na každou jednotku“ a toto pravidlo na rozpočítání zálohy není o nic „horší“ než je vlastnický podíl, jak se mylně domníváte, že je to jediný správný. Protože dluhy máte asi pro různé druhy služeb a odečty nejsou k dispozici, nelze rozpočítat MZ poměrem spotřeby přesně. Ale to není vůbec potřeba! Ta MZ bude zahrnuta do vyúčtování, kde bude bilancována se skutečnou spotřebou, a pokud někdo platil víc než měl tak dostane zpět nebo naopak. Takže jen ohlídejte, že MZ bude zahrnuta do dalšího vyúčtování, pak je to z ekonomického a výpočetního hlediska v pořádku, nikomu nevznikne žádná škoda.

  Vložil lake, 24. Leden 2016 - 10:21

  Co píše pan Poznámka je snahou o podvod a švindlování v účetnictví.

  Pokud SVJ vyměří speciální zálohu „… jako ostatní měsíční zálohy předpisem položek plateb nebo EVL“, pak jde nepochybně o trestný čin podvodu. Tazatel není povinen hradit nic, jak už jsem mu napsal. Zároveň by se členové výboru dopustili trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

  SVJ není oprávněno takto žádnou falešnou „zálohu“ vyměřit. Zálohy na uplynulé období roku 2015 nelze předepsat zpětně. Veškeré zálohy už byly uhrazeny. Zálohy na rok 2016 lze zvýšit, ale pouze z důvodů vyjmenovaných v § 4 zákona č. 67/2013 Sb.. To jest „v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů“. Samotná skutečnost, že SVJ nemá peníze, však není oprávněným důvodem ke zvýšení záloh na služby pro rok 2016.

  Skutková podstata trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 TrZ naplní ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou.

  Je zjevné, že snaha zvýšit „zálohy“ na rok 2016 je od počátku podvodem. SVJ už předem ví, že chce z těchto záloh krýt své dluhy za již skončené zúčtovací období. Podvod jako vyšitý. Tazatel není povinen takovou sešvindlovanou „zálohu“ hradit. V tom spočívalo jádro mého předchozího příspěvku.

  Poslyšte, lhát, podvádět a manipulovat s vlastníky se nevyplácí. Není správné uvádět vlastníky v omyl a předepisovat jim falešnou zálohu jen proto, že tak je to pro výbor pohodlnější. Oni by mohli příště členové výboru zkusit podvádět doopravdy a ve větším měřítku. Je to stejný podvod jako předepisovat falešné „zálohy na správu“, které SVJ okamžitě zpronevěřuje na úhradu vlastního úvěru u banky.

  Takže NE. Pane Poznámko, nenavádějte zde k trestnému činu podvodu.
  --------------------------------------------------------------------

  Výbor by měl jasně vlastníkům sdělit jaká je finanční situace. SVJ by mělo vlastníky požádat o dobrovolnou krátkodobou zápůjčku peněz. A Může k tomu účelu vydat směnky na doručitele. Pokud SVJ stanoví roční úrokovou sazbu kolem 6%, možná se zájemci o investování jen pohrnou…

  Jakmile výbor přestane mlžit a podvádět s neexistujícím „dluhem“, jistě vlastníci pochopí, proč a na jaký účel mají svému SVJ půjčit peníze. Tazatel to jak vidno nepochopil jen proto, že od výboru dostal nepravdivé a nesmyslné informace.

  Výše zapůjčených částek je věcí dohody s jednotlivými zapůjčiteli. Může být stanovena poměrně podle výše zaplacených záloh v roce 2015. Možné je i stanovit její výši jednotně, aby se to jednodušeji počítalo; to by ovšem vlastníci menších bytů byli zatíženi neúměrně více, než činí jejich podíl na celkových nákladech služeb.

  Nu, a pokud se snad nepodaří získat potřebnou částku dobrovolnou zápůjčkou od vlastníka či vlastníků, obrátí se SVJ normálně na poskytovatele bankovních služeb.

  Ale prosím nepodvádějte vlastníky tvrzením, že jde údajně o zálohy na služby roku 2015, či dokonce na rok 2016. Nejde o žádné povinné zálohy na služby. Půjde o dobrovolné krátkodobé zápůjčky k překonání finanční nedostatečnos­ti SVJ.

  Není nad to nelhat, nepodvádět a nekrást.

  lake

  Vložil Poznamka (bez ověření), 26. Leden 2016 - 17:26

  Dlouho jsem zvažoval, zda vůbec nebo jak mám reagovat na Váš příspěvek. Mnohdy mám pocit, že po přečtení Vašeho příspěvku měl bych vzít kartáček na zuby, zajít na policii a udat se pro spáchání trestného činu nevím čeho. Já ale nemám úmysl konat v rozporu se zákony a ani svými poskytovanými radami k tomu lidi navádět. Protože si myslím, že z tohoto případu může vzniknout nějaké poučení, reaguji, ale jen v roli uživatele zákona. V tomto případě diskutujeme o navrženém postupu (není to můj návrh!), který je z ekonomického pohledu optimální na řešení stavu insolvence SVJ (nemožnost včasného uhrazení splatných dodavatelských faktur za dodávky plnění za služby např. plyn, voda, teplo…) vyměřením mimořádné/dodatečné zálohy (MZ) vlastníkům v jednotné výši na jednotku. Vaše zamítavé stanovisko bylo podloženo argumenty: 

  1. „Zálohy na uplynulé období roku 2015 nelze předepsat zpětně.“ – jste přehlédl, že zúčtovací období 2015 v tomto případě není uplynulé, ale aktuální. Jinak uznávám argument, že do uzavřeného zúčtovacího období již to dělat nelze, bylo by to i proti smyslu vyúčtování (u dobrého programu to ani zadat nelze). 
  2. „Zálohy na rok 2016 lze zvýšit, ale pouze z důvodů vyjmenovaných v § 4 zákona č. 67/2013 Sb. … Samotná skutečnost, že SVJ nemá peníze, však není oprávněným důvodem ke zvýšení záloh na služby pro rok 2016. – je to naopak, neboť smyslem zálohového financování je vytvořit dostatečný finanční zdroj na platby skutečných nákladů, tj. vytvořit stav solventnosti a neplní-li výběr záloh tuto funkci, pak náprava je oprávněná a nutná.
  3. Dále je třeba upřesnit druh dluhu, kvůli kterému jsou zálohy nepostačující. Předpokládám, že do nynějška platební kázeň vlastníků byla dobrá a že nejsou žádné dluhy na placení záloh. Dluhy tvoří neuhrazené faktury po splatnosti s nebezpečím vyměření sankce. To není žádný podvod, existenci lze výpisem a doklady z účetní evidence prokázat! 
  4. Předpokládám, že nepřesný předpis vznikl z důvodu, že se jedná o nové byty a neexistují minulá data pro stanovení reálného odhadu.
  5. Hlavní atributy organizování výběru záloh (§ 4 zákona č. 67/2013 Sb) jsou:

   = (budoucí/stávající) existence nákladů určených k úhradě

   = právo požadovat placení zálohy

   = výši měsíční zálohy nebo změnu měsíční zálohy stanoví ujednáním poskytovatel a příjemce. 

  A proto:
  MZ lze chápat jako jednorázové navýšení s následným snížením její výše. Ze zákona nevyplývá, že finanční transakce platby zálohy za měsíc musí být jediná. Hlavním znakem organizování výběru záloh je dohoda zúčastněných stran. Stát nástrojem zákonů by neměl detaily tohoto procesu usměrňovat/ome­zovat. Řešení problému cestou MZ uvedeného příkladu by byl nástrojem optimálním s minimálními náklady. Pokud takové řešení je v rozporu se zákonem a postup nelze aplikovat, pak takový zákon můžeme považovat za vadný a měli bychom diskutovat o návrhu změny, místo označení navrhovatele za zločince. Rada pro tazatele odmítnout spolupráci s výborem na poskytnutí zálohy se dobře poslouchá a s oblibou „plusuje“, zejména není-li ani schopnost uvědomit si důsledek takové volby. Na druhé straně volný režim organizování výběru záloh lze i zneužít. A právě musíme umět posoudit, který postup je k užitku nebo ke škodě.

  Vložil anton (bez ověření), 26. Leden 2016 - 18:39

  Jak se může stát, že svj nemá dostatek peněz. To je tedy špatná práce statutárního ogánu, ten je naprosto nekompetentní. Uvádíte, že hlavním znakem organizování výběru záloh je dohoda zúčastněných stran. No to je sice pravda, ale zapoměl jste na jednu věc, chybí tam ty náklady, jaké budou náklady. Vám připadá normální, že se zůčastněné strany dohodnou, aniž by věděly, co se vlastně bude hradit. Systém, on to snad nějak vyjde tam fakt nepatří. Stát přece nic neomezuje, chybí tomu pouze selský rozum. Volný režim organizování výběru záloh, to je prosím co?

  Vložil Poznamka (bez ověření), 24. Leden 2016 - 11:01

  Právní aspekt problému jsem neřešil, neboť tuto disciplínu neovládám.
  Nicméně upozorňuji na problém omylu, spočívající v předpokladu, že zúčtovací období vyúčtování má shodnou periodu s obdobím hospodářským a ještě s obdobím kalendářním. Pokud vím takový požadavek ze zákona nevyplývá!

  Vložil lake, 24. Leden 2016 - 12:04

  Pane Poznámko, nikdo zde netvrdil nic obecně o nějaké shodě lhůt. Situace tazatele nemá vůbec nic společného se zúčtovacím obdobím, účetním obdobím, či kalendářním obdobím. Zúčtovací období již skončilo 31.12., kalendářní období také (v tomto případě je shodné se zúčtovacím), a účetní období SVJ nemá na věc naprosto žádný vliv.

  Podstatné je, že předpis záloh na období 2015 již nelze nijak změnit, protože již bylo uhrazeno všech 12 předepsaných měsíčních záloh na služby poskytované v roce 2015. Teď se platí zálohy na rok 2016, račte si všimnout.

  lake

  Vložil Poznamka (bez ověření), 24. Leden 2016 - 15:04

  Píšete:
  „Teď se platí zálohy na rok 2016, račte si všimnout.“ – za předpokladu shody lhůt, ale tazatel píše „je to nový byt, odečty energií ještě nebyly provedeny).“ což znamená, že zúčtovací období označené rokem 2015 ještě není ukončené (to může být i 31.5.2016, to nevíme) tudíž změnu zálohy je možno aplikovat. Ale u tazatele se neřeší problém změny zálohy, ale vyměření mimořádné zálohy (MZ). Je to nejrychlejší a nejméně nákladný postup na likvidaci existujícího stavu platební neschopnosti. Není to žádný podvod stav dluhu dokladuje oprávněnost nároku MZ předpis 67/2013 par. 4 odst. (4) „z dalších oprávněných důvodů“.

  Vložil Krupp, 24. Leden 2016 - 10:55

  Pane lake, někdy se chováte, jako monstrum z jiné galaxie. Pokuste se uklidnit, přečtěte si původní příspěvek a svůj příspěvek. Tazatel napsal o chybně stanovených zálohách na rok 2014 a jakýchsi blíže nespecifikovaných doplatcích. Nenapsal, jak jsou definovány, jestli dostal něco písemně a co, a co bylo opravdu řečeno. Vy už ale víte, že SVJ podvádí. Je docela možné, že výbor je neschopný a nedokázal správně stanovit zálohy na rok 2015. Je ale také možné, že je to úplně jinak a tazatel něco špatně pochopil. Počkejme si, jestli dokáže vysvětlit o co se opravdu jedná. Rada, že by se SVJ mělo obracet na finanční instituce není právě chytrá. Výbor nemá toto oprávnění, neboť potřebuje, aby tyto náklady byly ve schváleném finančním plánu. Finanční situaci by měl řešit především v rámci SVJ. Pokud byly zálohy na rok 2015 stanoveny nízko, měl by provést co nejrychleji vyúčtování. Podklady přeci už k dispozici mít musí. Na jeho základě co nejrychleji vybrat nedoplatky a správně stanovit zálohu pro rok 2016. Problém je pouze se lhůtou pro reklamaci vyúčtování. Zálohu na rok 2016 může ale stanovit hned. Jirka

  Vložil lake, 24. Leden 2016 - 12:07

  Pane Kruppe, prosím nežvaňte. Nenapsal jsem nic o tom, že by výbor špatně stanovil zálohy. Nesmysl vznikl z toho, že nečtete co bylo napsáno.

  Výbor samozřejmě je oprávněn obrátit se na banku kdykoliv uzná za vhodné a potřebné. Zase další Váš nesmysl, určitě z neznalosti zákona.

  • Psal jsem pouze o trestném činu podvodu, ke kterému již došlo (vlastníci byli uvedeni v omyl pomocí lží o neexistujícím dluhu, s cílem aby se SVJ obohatilo).
  • Psal jsem o trestném činu zkreslování údajů o hospodaření a jmění, ke kterému dojde, jestliže SVJ bude o svém dluhu z přijatých zápůjček od vlastníků účtovat jako o splacení pohledávek SVJ za vlastníky.

  Spáchaný podvod je pouze přípravou na trestný čin útisku. Jakmile by výboru v domě tazatele prošlo lživé tvrzení, že se jedná o „dluh na zálohách za rok 2015“, okamžite by začalo vymáhání silou: Zaplať, nebo tě dáme k soudu. Naštěstí jsem tazateli vysvětlil, že členové výboru se jej snaží podvést. Nebude tedy lehkou kořistí jejich manipulace.

  Je zajímavé, jak rychle se průměrný slušný člověk mění na otrlého zločince v okamžiku, kdy dostane funkci v SVJ. SVJ tazatele má krátkou historii, možná existuje rok nebo o něco déle. Členové výboru už jsou tak „oprsklí“, že neváhají spáchat dva trestné činy, manipulují s informacemi, a tvrdí vlastníkům nepravdy, aby z nich dostali peníze, na které SVJ nemá právní nárok.

  Kdyby se SVJ obrátilo s žádostí o půjčku či překlenovací úvěr na banku, a výboři by při tom lhali úředníkům banky stejným způsobem – inu, trestní zákoník na to pamatuje: trestný čin úvěrového podvodu.

  Vy si pane Kruppe opravdu myslíte, že vlastníci jsou ovce a že si vůči nim můžete dovolit cokoliv? To jste tedy protřelý sociální manipulátor. Vašimi slovy: monstrum z jiné galaxie.

  Zase jsem těmto manipulátorům šlápl na kuří oko. Je to vidět z toho, jak horlivě minusují můj předchozí pravdivý a právně správný příspěvek.

  lake

  Vložil Krupp, 24. Leden 2016 - 13:56

  Pane lake, diskuse s vámi je ztráta času, překrucujete fakta.
  Že byly špatně nastaveny zálohy napsal tazatel. Pokud jste to nečetl, váš problém.
  Píšete: o trestném činu zkreslování údajů o hospodaření a jmění, ke kterému dojde, jestliže SVJ bude o svém dluhu z přijatých zápůjček od vlastníků účtovat jako o splacení pohledávek SVJ za vlastníky. Jak by se to dělalo? To snad ani nejde. Opravdu víte, jak chce SVJ účtovat?
  Píšete: o trestném činu podvodu, ke kterému již došlo (vlastníci byli uvedeni v omyl pomocí lží o neexistujícím dluhu, s cílem aby se SVJ obohatilo). Víte, jestli SVJ některým dodavatelům opravdu nedluží? Z čeho plyne, že se SVJ chce obohatit? Jak byste to dokazoval?
  Nepíši zde nic o tom, jestli způsob, který SVJ (možná) chce zvolit je správný. Prohlásit: zálohy byly nízké, dlužíme dodavatelům a chtít vybrat od všech stejně, samozřejmě možné není. Ale nasypat si popel na hlavu a žádat dodatečnou zálohu, když záloha byla stanovena špatně a nestačí na úhradu faktur za služby, není nic špatného. Rozhodně je to lepší, než začít vyřizovat půjčku. Banka stejně nepůjčí jinak, než se souhlasem vlastníků a finance na splacení by se tak jako tak vybraly od vlastníků po vyúčtování. A zvýšit zálohy, pokud jsou nedostatečné je naprosto legitimní. Jirka

  Vložil lake, 24. Leden 2016 - 16:27

  Pane Kruppe, už jsem vysvětlil, že neexistuje nic jako „dodatečná záloha“. Takový pojem je vnitřně rozporný.

  Všichni vlastníci jednotek byli povinni na rok 2015 uhradit 12 měsíčních záloh, jejichž výši jim stanovilo SVJ. Tuto povinnost také splnili. Nic na zálohách nedluží. Podle zákona č. 67/2013 Sb. platí, že „změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy“. Na rok 2015 ovšem již byly všechny předepsané zálohy uhrazeny, dodávka služeb skončila. Není tedy co měnit. Tazatel tedy na požadavek na další zálohy pro rok 2015 může s klidem odpovědět: „TRHNĚTE SI NOHOU“.

  Členové výboru by měli prostě a srozumitelně napsat:

  Milí vlastníci jednotek,
  netrefili jsme správně výši záloh na služby. SVJ je teď ve finanční nedostatečnosti. Vlastníci, můžete nám půjčit peníze do června? Započte se to na vaše nedoplatky z vyúčtování služeb, zbytek samozřejmě vrátíme. Pokud nepůjčíte, obstará si SVJ překlenovací úvěr v bance, ale bude to stát o něco víc.

  lake

  Vložil Krupp, 24. Leden 2016 - 18:38

  Pane lake, já vám to přeci nevyvracím. Pouze jsem se dopustil takové opovážlivosti, že jsem si dovolil reagovat na vaše názory o zkreslování údajů a podvodu, které mi připadly nesmyslné a nepodložené. Na otázky, které jsem k tomu položil jste odpovědět nedokázal. To, co jste napsal v rámečku jste měl napsat hned. Pokud se vám můj příspěvek nelíbí, klidně jej smažte. Jirka

  Vložil lake, 24. Leden 2016 - 22:47

  Pane Kruppe, jde o podvod, i když Vy to nerozeznáte.

  1. Tazateli bylo tvrzeno, že má „dluh na zálohách“. Informace byla nepravdivá. Nemá žádný dluh.
  2. Tazateli bylo tvrzeno, že je povinen uhradit 3500 Kč. Informace byla nepravdivá. Nemá takovou povinnost.

  Jde tedy o trestný čin podvodu, který spáchali ti, kdo šířili nepravdy o jakémsi „dluhu na zálohách“. Členové výboru měli jasně sdělit, jaká je situace, a měli slušně požádat vlastníky o krátkodobé zápůjčky. Nebo si SVJ mělo rovnou vzít překlenovací úvěr v bance. To obojí by bylo normální, otevřené a čestné jednání. Asi ale tušili, že ne všichni by byli ochotni jednorázovou zápůjčku složit, a tak to tedy zkusili podvodem.

  Nemusíme to probírat dále. Tazatel svou informaci dostal.

  lake

  Vložil Krupp, 25. Leden 2016 - 9:39

  Pane lake, ještě jsem vám zapomněl poděkovat za vysvětlení, že žádná dodatečná záloha neexistuje. Nikdy jsem nic takového netvrdil a tento termín nepoužil. Když pročítám toto vlákno, musím konstatovat, že jediný, kdo jej použil a zřejmě vymyslel jste byl vy.
  Ani vy ani já jsme na popisované informační schůzce nebyli. Vy víte, že byl spáchán podvod, já jsem vyrozuměl, že SVJ oznámilo, že byly stanoveny nedostatečné zálohy, SVJ je v platební neschopnosti a má dluh vůči dodavatelům služeb. Navrhovalo (žádalo) platbu 3500 od každého, aby mohlo situaci zvládnout. Nevidím v tom opravdu podvod ani nic trestného. Možná proto, že nejsem paranoidní.
  Netvrdil jsem, že navrhované řešení je správné, napsal jsem, že v tomto termínu by neměl být problém provést vyúčtování služeb za rok 2015 a určit krátký termín zaplacení nedoplatků. Tím by SVJ mělo získat dostatečné finanční prostředky k řešení situace.
  Jestli myslíte, že vaše původní informace mohla přispět k řešení situace, nemáme názory shodné.
  Přeji hezký den
   Jirka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".