Revizni zpravy

Vložil Martin Haška (bez ověření), 10. Červen 2021 - 21:23 ::

Dobrý den,

Měnín plynovy kotel a instalacni firna si preje videt revizni zpravu komina, kde melo svj provest nejaje zmeny. Předseda svj zpravu vydat nechce. Ma na to pravo. Dekuji Martin

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 11. Červen 2021 - 16:55

  nahlížet a pořizovat kopie. Takže v dnešní době vezmete telefon, doklad ofotíte a montérovi kotle ukážete. Pokud Vám instalují kondenzační kotel nejedná se o spalinovou cestu a žádná výchozí revize není třeba. Pokud klasický atmosférický pak má poklona, že jste ho sehnal.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 11. Červen 2021 - 22:49

  Z dotazu mám pocit, že předseda odmítá(?) umožnit nahlédnutí do revizní zprávy, protože tato neexistuje a pochybuji, že by tazatel požadoval vydání originálu.

  Vložil sudeťak (bez ověření), 11. Červen 2021 - 20:08

  Kondenzační kotel nemohou připojit na “běžný komín”, kdy do komína se dává typicky plastová vodotěsná trubka DN80…

  Podle vyhlášky https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34#p3 platí:

  § 3 Revize spalinové cesty

  (1) Revize spalinové cesty se provádí

  1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  5. po komínovém požáru, nebo
  6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

  (2) Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

  Vložil Šetřil (bez ověření), 11. Červen 2021 - 18:40

  „Pokud Vám instalují kondenzační kotel nejedná se o spalinovou cestu a žádná výchozí revize není třeba.“ (Vložil Pavel II (bez ověření), 11. Červen 2021 – 16:55)

  Prosím o doložení Vašeho tvrzení příslušným §. Děkuji.

  Vložil Justitianus, 11. Červen 2021 - 5:16

  Předseda postupuje správně. Nemá ani povinnost ani důvod vydat Vám revizní zprávu. Vaše zákonné právo podle § 1179 je nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.

  Z uvedeného plyne, že nemáte ze zákona právo na vydání originálů dokladů. Nemáte ze zákona ani právo požadovat, aby Vám SVJ zhotovilo kopii dokladu; takové právo byste mohl mít jedině na základě obsahu stanov SVJ. Mohlo by se jednat o placenou službu.

  Justitianus

  Poznámka: Existuje starší judikát o tom, že má-li držitel dokumentu v místě nahlížení fungující kopírku, pak by měl žadateli umožnit, aby si pořídil kopii na této kopírce. Odmítnutí bylo označeno za šikanózní výkon práva.

  Vložil Šetřil (bez ověření), 11. Červen 2021 - 7:18

  „má-li držitel dokumentu v místě nahlížení fungující kopírku, pak by měl žadateli umožnit, aby si pořídil kopii na této kopírce. Odmítnutí bylo označeno za šikanózní výkon práva.“ (Vložil Justitianus, 11. Červen 2021 – 5:16)

  Prosím o označen zmíněného judikátu. Je tam něco o výši ceny za takovéto kopírování? Děkuji.

  Podle jiného judikátu, pokud existuje elektronická kopie, je šikanózní dokument nahlížiteli tisknout a nutit nahlížitele opisovat/kopírovat (a po té výtisk skartovat). Má být poskytnuta elektronická kopie. I tady prosím judikát, je-li Vám znám. Děkuji.

  Vložil sudeťak (bez ověření), 11. Červen 2021 - 13:02

  A číslo vašeho judikátu o elektronické kopii!?

  Pak můžeme přejít i na to, že je šikanózní nutit žadatelé někde se dostavovat, když se za peníze členů pořídili tiskárna kopírky a internety a počítače, stačilo by na žádost zaslat emailem i bez dostavování se.

  Vložil Šetřil (bez ověření), 11. Červen 2021 - 18:38

  „můžeme přejít i na to, že je šikanózní nutit žadatelé někde se dostavovat, když se za peníze členů pořídili tiskárna kopírky a internety a počítače, stačilo by na žádost zaslat emailem i bez dostavování se.“ (Vložil sudeťak (bez ověření), 11. Červen 2021 – 13:02)

  Souhlasím. Tomuto účelu (vedle e-mailu) dobře slouží i intranet či webové stránky se zabezpečeným přístupem. Technickou stránku zvládne průměrně zdatný středoškolák.

  I některé úřady jsou ochotny nahlížení do spisu provést zasláním elektronické kopie spisu. Je to pro ně i pohodlnější a levnější.

  Vložil sudeťak (bez ověření), 11. Červen 2021 - 19:46

  Ale vy mi neodpovídáte na otázku! Existuje takový judikát o elektronické verzi nebo ne?

  Vložil Petr, 11. Červen 2021 - 19:56

  „revizni zpravu komina, kde melo svj provest nejaje zmeny“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  To o nějakých změnách komína tvrdí firma instalující kotel ? Odkud by o změnách komína věděla. Požadavek firmy se mi zdá ale rozumný, má totiž instalovat kotel a neví jaký je stav komína. Zřejmě má povinnost připojit kotel na vyhovující komín. Firma by vás měla „vyzbrojit“ argumentem s odkazem na Vyhlášku. Já takové věci řeším dotazem na příslušný cech (sdružení) firem které se kotly zabývají nebo kominíků. V tomto případě www.skcr.cz

  Můžete si přečíst zdejší vlákno

  www.portalsvj.cz/…e-strany-svj

  jaké měl tazatel problémy

  • – – – – – – – – – – – – –

  Možná vám pomůže toto

  www.living.cz/…-budou-stat/

  Revize kotlů a komínů. Koho se týkají a kolik vás budou stát?

  www.living.cz/…i-instalaci/

  Pořizujete si kondenzační plynový kotel? Co vás čeká při jeho instalaci?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".