Rekonstrukce plynového vedení - umístění plynovodu

Vložil Kacerina (bez ověření), 24. Září 2020 - 18:03 ::

Dobrý den, ráda bych zjistila, zda někdo nemá obdobnou zkušenost. Starý bytový dům z roku 1960, máme rozvody plynu ve špatném stavu a bude potřeba rekonstrukce. Plyn máme vedený v bytech, kde jsou umístěny i plynoměry. Dle předsedy SVJ podle (nevím jaké) nové normy nelze při rekonstrukci zanechat plynoměry v bytech a je nutné je vyvést ven do společných prostor. Stávajícím vedením to nejde, musely by se v podlahách bytů udělat velké díry aby se vyvedly rozvody až do horních pater. Jelikož máme ve stoupačkách zabetonované předěly v patrech, tudy to nelze. Jediným řešením je údajně vést po společných prostorách (chodba), plynoměr ve sklepě a v jednotlivých bytech pak vést trubku u stropu až k plynoměru (cca 4m trubky v hlavní chodbě bytu). Polovina bytů je nově zrekonstruovaných a nechce vést přiznané trubky u stropu. Řešil už někdo prosím podobný případ? Díky.

  • dotace

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 24. Září 2020 - 19:47

Váš předseda je buď zmatkař, nebo blb. Žádný celostátně platný právní předpis (ani technická norma) nepředepisuje že by se při pouhé opravě odběrného plynového zařízení (OPZ) musely přemisťovat plynoměry.

A pokud je snad chcete přemístit, mohou být i v bytě, např. při opravě či rekonstrukci stávajícího plynovodu v bytovém jádru. Výslovně je to uvedeno např. v informačním materiálu „Připojovací podmínky EON – Distribuce“: https://www.eon-distribuce.cz/…0%281%29.pdf.

Pokud jde o umístění svislého potrubí OPZ: Veďte potrubí ve společné šachtě. Předěly v patrech – to je pouze betonová zálivka z „chudého“ betonu. Lze provrtat.

Justitianus

Vložil Pavel II (bez ověření), 28. Září 2020 - 16:18

Umísťování plynoměrů řeší TPG 934 01. Ovšem jedná se o umísťování nových plynoměrů, tedy když se domovní plynovod nově zřizuje. Na stávající zařízení platí původní podmínky, zejména pokud bylo stále v provozu, což je tento případ.

Vložil Kacerina, 24. Září 2020 - 20:23

To raději nebudu hodnotit… Opírá se o názor někoho, kdo nám má vypracovat projekt na vedení plynovodu, ale jeho odbornou způsobilost neznáme. Údajně by měla být ta norma nová, ale nikde na internetu jsem nic takového právě nenašla.

Vložil Justitianus, 24. Září 2020 - 20:56

Kacerino,

jak zde občas říkává pan Pavel: Když vám někdo tvrdí že něco musíte, zeptejte se ze kterého ustanovení kterého celostátně platného právního předpisu to plyne.

Jestliže EON nemá problém s umístěním plynoměru v bytě, pak to o něčem svědčí. Minimálně o tom, že věci jsou možná nějak jinak než je Vám tvrzeno.

Projektant by měl umět vysvětlit proč trvá na plynoměrech ve společných prostorách. Je možné, že takový zákonný požadavek existuje u připojení NOVÝCH plynových rozvodů (to je situace, kdy se instalují nové plynoměry a sjednává se nová dodavatelská smlouva). To ale není váš případ! Plynoměry se nemění. Dodavatelská smlouva zůstává v platnosti. Jde pouze o opravu či rekonstrukci stávajícího odběrného plynového zařízení (OPZ).

Justitianus

Vložil Kacerina, 24. Září 2020 - 21:01

To si pište, že už jsem si to vyžádala, sama jsem žádnou zmínku o tom, že MUSÍ být umístěn mimo byt v případě rekonstrukce nenašla. Díky za ujištění :)

Kacerina

Vložil Macegriffin (bez ověření), 24. Září 2020 - 22:53

Zajímalo by mne, kdo Vám oznámil, že je plynovod zralý na výměnu a proč ho chce měnit.Předpokládám, že revizní technik, který vypracoval zprávu a v ní odůvodnil tu rekonstrukci.

Co se týká norem TPG ty jen tak na netu nejsou(pokud je někdo nenasdílí), je to byznys a přístup k nim je placený.

Vložil Kacerina, 25. Září 2020 - 8:15

Při revizi jsme zjistili několik úniků ve sklepech ve společných prostorech, jednou byl plyn cítit až u vchodových dveří do baráku.

Vložil Justitianus, 25. Září 2020 - 7:32

Informace o vybraných částech TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

3.1 Prostor a stavební vymezení pro umístění plynoměrů
Plynoměr může být umístěn v/ve:
• Výklenku – vyhloubený prostor ve zdivu budovy, ohradní zdi apod., opatřený dvířky
Bytovém jádru (viz ČSN 74 7110)
• Přístavku – uzavíratelná skříňka nebo zděný kiosek (samostatný objekt)
• Sloupku – montovaný nebo zděný samostatný objekt
• Skříni – samostatná skříň, umístěná uvnitř nebo vně objektu
 
4. Připojování a montážní zásady pro osazení plynoměrů
Pro připojení plynoměrů platí:
• Na přívodním plynovodním potrubí před plynoměrem musí být osazen uzávěr.
      – Uzávěr nemusí být instalován, pokud vzdálenost mezi plynoměrem a HUP nebo regulátorem je menší než 1 m.
• Uzávěr nesmí být v jiné místnosti než plynoměr a musí být přístupný.
• Na výstupním potrubí za plynoměrem musí být osazen uzávěr ve vzdálenosti do 1 m. Uzávěr nemusí být instalován:
      – Je-li plynoměr osazen v prostoru předsíně, bytového jádra, samostatné instalační šachty
      – V rodinném domě, bytě nebo ve stavbě pro individuální rekreaci a slouží pro jeden spotřebič téhož zákazníka.
• Změny na připojení plynoměru pro obchodní měření se smějí provést jen po předchozím projednání s provozovatelem.

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/…ani-a-provoz

Justitianus

Vložil § (bez ověření), 28. Září 2020 - 6:57

"Plynoměr může být umístěn v/ve: • Výklenku • Bytovém jádru • Přístavku • Sloupku • Skříni

Plynoměr nemáme ani ve výklenku, ani v bytovém jádru, ani v přístavku, ani ve sloupku, ani ve skříni.

Může být?

Vložil Kacerina, 25. Září 2020 - 8:19

Máme plně zděný barák, tudíž se asi o bytovém jádru dle normy mluvit nedá, ale v normě se pak píše, že je možné umístění „volně v bytě“. Já mu dám, tahat nám plynové trubky po bytech! Jemu je to jedno, trubku by mu táhli ze sklepa, bydlí v přízemí.

Vložil Jakole (bez ověření), 28. Září 2020 - 2:35

Ale pri rekonstrukci = vymene potrubi, by se mely vymenit vsechny trubky v cele jejich delce, nebo se pletu? Jinak reko moc smysl nedava, pak bz se jednalo jen o opravu.

Vas projektant chce mozna udelat novy plynovy rozvod a ne rekonstrukci. Plynomery mimo byt jsou jednoduzsi pro odecitace plynaren a pro pronajimatele bytu (proc asi) i pro obyvatele bytu a je fakt, ze se u cinzaku davaly do spolecnych prostor.

Diskutovat musite ve vasem SVJ a ne zde. Co si rozhodnete, to budete mit.

Vložil Justitianus, 28. Září 2020 - 7:15

Jakole, máte zmatek v pojmech. Pouhá výměna potrubí (třebas i v celé délce) není rekonstrukce! Je to oprava.

  • Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo změnu technických parametrů.
  • Opravou se rozumí odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Při opravě může být použit jiný než původní materiál, díly, součásti a jiná technologie.

Takže výměna plynového potrubí v domě je nepochybně opravou. Pokud ale zároveň dojde ke změně vnitřního průměru trubek (projektant chce snížit tlakové ztráty v potrubí), dojde tím ke změně technických parametrů vnitřního plynovodu a bude to rekonstrukce.

Justitianus

Vložil Pavel II (bez ověření), 28. Září 2020 - 16:13

jedná se o stávající zákazníky s platnou smlouvou a platnými technickými podmínkami z doby pořízení domovních plynovodů. Oprava i 100% výměnou veškerého plynového zařízení tedy nepodléhá stanovisku distributora plynu a mj. bez jeho souhlasu nelze měnit stávající umístění obchodních měřidel. Oprava tedy probíhá prostou výměnou při zachování původního stavu a samozřejmě je možné měnit trasu domovního plynovodu pokud to zákazník požaduje a umístění neodporuje platné TPG 704 01. Projektant ovšem může po dohodě se zákazníkem navrhnout změnu umístění obchodních měřidel a tuto si nechat odsouhlasit distributorem plynu. Pokud se trasa domovního plynovodu nemění není třeba ani projekt a zhotovitel je pouze povinen nechat vystavit novou revizní zprávu a samozřejmě provést předepsané zkoušky. Pokud je zhotovitel tzv. aliančním partnerem distributora má i právo demontovat obchodní měřidla a po montáži je zaplombovat. Pokud není musí si to zajistit zhotovitel.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".