Půdní vestavba

Vložil Dejv5 (bez ověření), 3. Prosinec 2022 - 8:36 ::

Jeden z členů společenství v minulosti provedl půdní vestavbu v bytovém době o čtyřech bytech. Vestavba se nachází ve 3. n. p. přímo nad jeho bytem kde je jen půda, která v podstatě není ani zakreslená v plánu domu. Tato vestavba zabírá polovinu této půdy. Současná situace je taková, že všichni vlastníci mají nějaký podíl na společných částech budovy tedy podílem ideálním 1/4 přičemž nový vlastník bytu s tímto největším bytem s půdní vestavbou využívá zbylou část půdy tedy tu druhou polovinu půdy ve které není půdní vestavba a není nad jeho bytem jako další svojí místnost a jako skladiště s tím, že o tomto nejedná s ostatními vlastníky tohoto bytového domu. Je takovéto obsazení společné časti možné, když si vlastník v této půdě kde není půdní vestavba kupříkladu vrtá díry do podlahy nad jiným bytem ? Pokud se tedy jedná o půdní vestavbu, nemá tento vlastník náhodou už zabranou polovinu této společné části budovy. Nebo jak to tedy je ? Poradí někdo ? :)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 5. Prosinec 2022 - 8:35
  • Dejv5 píše: „… nový vlastník bytu využívá zbylou část půdy … jako další svojí místnost a jako skladiště …“

  Užívat prostor půdy jako sklad (skladiště) není přípustné, jestliže k tomuto účelu nebyl „zkolaudován“ stavebním úřadem. Jsou porušovány: stavební zákon, požární předpisy, požární normy. Případné pokuty budou vyměřeny všem spoluvlastníkům budovy.

  • Dejv5 píše: „… o tomto nejedná s ostatními vlastníky tohoto bytového domu …“

  Neexistuje povinnost jednat s ostatními spoluvlastníky. Není zřejmé na co s ptáte ani čeho se domáháte. Chcete-li se spoluvlastníkem o něčem jednat, tedy začněte.

  • Dejv5 píše: „Je takovéto obsazení společné časti možné [?]“

  Jistěže ano. Zdá se že byl nastolen pokojný stav s tichým souhlasem všech spoluvlastníků. Pokud nevíte jak se rozhoduje mezi spoluvlastníky, neměl jste si pořizovat nemovitost do spoluvlastnictví.

  Justitianus

  Vložil Jarda_, 5. Prosinec 2022 - 1:21

  Viz soud o vrut. Může v odůvodněných případech vrtat do společných částí.

  Obsazení společného prostoru – kde není žalobce, resp. když nikdo jiný nevyužil a nechce využít (společné) půdy, tak co chcete?

  “tedy podílem ideálním 1/4” – to by musel být v katastru podíl každého přesně 1/4 a to asi neodpovídá půdní vestavbě, něco je špatně.

  Vložil * (bez ověření), 3. Prosinec 2022 - 10:56

  Pokud neexistuje smlouva o výstavbě, tak na vámi uvedené půdní vestavbě mají podíl všichni ostatní vlastníci, nepatří tomu, kdo původní vestavbu udělal. Stačí zkontrolovat v katastru a hned uvidíte na čem jste. Pokud se do katastru nepodíváte, co tam je uvedené, tak není o čem diskutovat, protože není známý skutečný stav věcí. To všechno jsou pak jenom dohady.

  Vložil Nesrozumitelný dotaz (bez ověření), 3. Prosinec 2022 - 9:10

  Na co se ptáte?

  Čeho chcete dosáhnout?

  Co Vám vadí?

  S čím chcete poradit?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".