pronájem střechy pro telekomunikační služby

Vložil Zdena (bez ověření), 7. Červen 2012 - 18:17 ::

Dobrý den, podepsali jsme smlouvu s firmou, která poskytuje internetové služby. Po ostřejší výměně názorů nám bylo sděleno, že ikdyž jim dáme výpověď, oni neodejdou z našeho domu, jenom nám už nebudou platit za pronájem. Umožňuje to prý zákon. Je to opravdu tak? Děkuji za odpověď. Zdena

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tpd, 8. Červen 2012 - 11:35

  pokud tomu rozumím tak na vaší střeše je umístěno zařízení která dál rozvádí internet do vašeho domu…a popřípadě i do jiných domů…všechny trumfy máte v rukách vy…pokud jim dáte výpověď dle smluvních podmínek…tak se nemáte čeho obávat…a že si neodstraní to zařízení…to je jednoduchá záležitost…vyzvat je písemně…a následně je odpojit od elektrické energie…žádný zákon nemůže nařizovat na privátním domě trpět podnikání jiné firmy…pokud tedy nedojde k dohodě…nenechte se zastrašit…

  Vložil Rostislav XV (bez ověření), 2. Duben 2019 - 23:25

  Dobrý den,

  Předně se musím pozastavit nad Vaší zbrklou reakcí. Zákon pokud se jedná o obecně prospěšné veřejné telekomunikační zařízení a jeho umístění na budově (ať už jakékoliv) přesně stanovuje postupy, jaký typ smlouvy zřídit a jak postupovat. Může být sepsaná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dále věcné břemeno, jakákoliv tomu podobná smlouva např. na 50 let bez možnosti výpovědi a nebo pokud nedojde k sepsání takovéto smlouvy, tak zákon umožnujě operátorovi prostřednictvím advokáta, soudního znalce /stanovuje cenu/ dotčenou část domu vyvlastnit zápisem do katastru.

  A jakékoliv zásahy neoprávněnými lidmi -hrozí až šest let vězení a náhrada škody.

  V současné době řeším něco podobné s advokáty (vyvlastnění), jelikož již 14 let mám na soukromém domě veřejně prospěšné tel. zařízení pro cca 200 lidí a není možné se s nimi /majiteli rodinného domu/ na čemkoliv dohodnout. Pořád hrozili poškozováním a buhví čím, tak jsem nechal soudem vydat předběžné opatření dokud nebude provedeno vyvlastnění a zápis vysílače do katastru. Současně mám připraveno trestní oznamení, kdyby došlo k obecnému ohrožení nějakým poškozením či odpojením z jejich strany. Pozor na oněch až šest let ve vězení za poškození či omezení provozu.

  Já coby poskytovatel nemám jinou možnost. Vše co píši je v souladu se zákonem.

  Vložil Zdenek 22, 8. Červen 2012 - 6:48

  Kdo s kým podepsal smlouvu?

  Jaká smlouva byla podepsána? Co bylo jejím předmětem?

  Kdo s kým si vyměňoval názory?

  Pokud se kdokoliv odvolával na nějaký zákon, požádejte ho a sdělte nám, na jaký zákon a §.

  Vložil Hana Svatoňová (bez ověření), 8. Červen 2012 - 8:03

  Měli jsme v domě stejný problém…Jde zcela jistě o telekomunikační zákon. K problematice, kterou řešíte, je toho hodně zde: http://cfoworld.cz/…ku-1964–1261 Pro tazatele je důležité, zda má společnost na jejich nemovitosti opravdu jen koncové zařízení nebo zda tam má zařízení, které slouží k šíření signálu i jiným uživatelům, tzn. jestli ho používá ke své podnikatelské činnosti. V tom případě je uzavření smlouvy o nájmu místa na střeše žádoucí.
  Naše SVJ tuto „bitvu“ se společností vyhrálo – neplatí nám sice mnoho, ale platí:o)

  Vložil lake, 8. Červen 2012 - 15:16

  Tvrzení o „pronájmu střechy“ a o „nájmu na střeše“ je nesmyslné.

  • Pronajmout podle § 663 ObčZ je možno pouze věc. Střecha však není samostatnou věcí, takže ji nelze pronajímat podle ObčZ.
  • Pronajmout podle zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor, lze pouze místnost nebo soubor místností. Střecha není místnost, takže ji nelze pronajímat ani podle tohoto zákona.

  Jestliže byla uzavřena smlouva o pronájmu, je absolutně neplatná pro neexistenci předmětu nájmu. Mohla být uzavřena innominátní smlouva např. o užívání některé společné části domu a o odměně za toto užívání. Tato smlouva se uzavírá podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

  lake

  Vložil Jan Kala, 7. Červenec 2017 - 23:41

  Nejsem právnicky vzdělaný ale tvrzení pana „lake“ že střechu nelze pronajmout je naprostý nesmysl !!! Myslíte si právníčku že všechny ty antény pro příjem GSM signálu pro operátory které jsou umístěny na střechách domů nejsou právnicky ošetřeny? Sám jsem uzavíral takovou smlouvu (jako předseda podílových vlastníků domu) tehdy se společností Siemens na pronájem části střechy pro )účely instalace antenních systémů pro operátory. Dodnes nám platí ročně určitou částku která není zanedbatelným příjmem do FO. Smlouva o nájmu části nemovitosti uzavřená dle zák. č. 40/1964 Sb,,občanského zákoníku platí dodnes ve znění pozdějších předpisů! Co vy na to šéfe?

  Vložil K.L.F. (bez ověření), 8. Červenec 2017 - 11:49

  „platí ročně určitou částku která není zanedbatelným příjmem do FO“

  To patrně nikoliv.

  Vložil Šéf (bez ověření), 8. Červenec 2017 - 8:39

  Částka kterou inkasujete, patří podílovým spoluvlastníkům, není příjmem do FO.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".