prohlášení vlastníka

Vložil Jaroslav Bořický, 22. Červen 2010 - 14:44 ::

Jsme SVJ.V roce 2000 došlo na základě rozhodnutí stavebního úřadu k rozdělení bytové jednotky na dvě.Šlo původně o dvě bytové jednotky,které se sločily na základě sňatku bydlících.Jenomže došlo k rozvodu a tak se byty vrací do původního stavu.Pro zapsání do katastru požaduje Katastrální úřad 100% souhlas majitelů byt.jednotek.Podle mne ,pokud byl byt takto kolaudován v roce 2000 a nedochází ke změnám spoluvlastnických podílů,proč 100% souhlas?Pro změnu prohlášení vlastníka by měl stačit 75% souhlas.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Taky teoretik (bez ověření), 22. Červen 2010 - 15:48

  To se dá právně snadno ošetřit. Převedete obě jednotky na jednu osobu, provedete sloučení nebo rozdělení (tím se nemění spoluvlastnické podíly na domě ani vnitřní uspořádání) a poté převedete do cílového stavu. Pokud si nevěříte, sepíšete smlouvu o smlouvě budoucí.

  Taky teoretik

  Vložil lake, 22. Červen 2010 - 16:28

  Pan Taky teoretik se mýlí. Jak sloučením jednotek, tak rozdělením jednotky na dvě se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň spoluvlastnické podíly (minimálně u jednoho vlastníka jednotky, nebo u dvou). K domu je nutno založit nový list vlastnictví pro jednotku.

  Podle § 17 odst. 3 ZoVB "smlouvou o výstavbě si vymezí stavebníci vzájemná práva a povinnosti i při výstavbě jednotek formou střešní nástavby, půdní vestavby, přístavby nebo při stavebních úpravách, jimiž vzniknou nové jednotky".

  Toto ustanovení má kogentní povahu (nelze se od něj odchýlit). Doporučuji teoreticky prostudovat ZoVB a Pokyny ČÚZK č. 24, nebo se prakticky dotázat na katastrálním úřadu.

  lake

  Vložil FilipN, 28. Červen 2013 - 12:35

  Upřesněte, pod co přesně spadá sloučení jednotek v kogentním ustanovení § 17 odst. 3 ZoVB:

  Jedná se o výstavbu jednotek formou střešní nástavby, půdní vestavby, přístavby nebo o stavebních úpravu, jimiž vzniknou nové jednotky?

  Vložil Jaroslav Bořický, 22. Červen 2010 - 16:31

  Je samozřejmé,že se mění spoluvlastnické podíly,ale pouze u dotčených rozdělením bytů.U ostatních maj.byt.jedn.ne­dojde ke změně.A i kdyby došlo,tak podle mne stačí ke změně prohlášení vlastníka pouze 75% souhlas.Chtěl jsem se tímto pouze dotázat,jestli mám pravdu.

  Vložil lake, 22. Červen 2010 - 15:44

  Podle výkladu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je nutná smlouva o výstavbě, tedy souhlas všech vlastníků jednotek.

  Změna v označení jednotek a změna spoluvlastnických podílů na společných částech domu se do katastru nemovitostí zapisuje záznamem na základě oznámení společenství vlastníků (§ 11 odst. 7 zákona o vlastnictví bytů, ve znění zákona č. 103/2000 Sb.) doloženém (...) smlouvou o výstavbě v případě stavebních úprav, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu (§ 13 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů, (...), např. sloučení dvou jednotek v jednu, zvětšení jedné jednotky na úkor jednotky druhé (...). Společenství vlastníků při každém oznámení musí k výše uvedeným listinám vždy doložit i výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek.
  Zdroj: Pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 24 ze dne 4. 8. 2000 č.j. 2648/2000-23 ve znění pozdějších dodatků a oprav

  lake

  Vložil Anonymous, 22. Červen 2010 - 14:50

  Katastrální úřad vyžaduje vždy souhlas vlastníka.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".