Proč autoři občanského zákoníku lžou?

Vložil Čtenářka občanského zákoníku (bez ověření), 10. Listopad 2016 - 17:25 ::

Společenství vlastníků je ovládáno zásadou většinového rozhodování, tj. rozhodování prostou většinou. Prostá většina přitom znamená >1/2, dočetla jsem se.

Ve společenství vlastníků se přitom podle téhož zákona rozhoduje spoluvlastnickým podílem >1/4, tedy nikoliv většinově, dočetla jsem se rovněž.

Autoři občanského zákoníku tak zjevně lžou. Škoda, že není uvedeno, o kterého autora přesně se jedná. Pokusila bych se mu to vysvětlit.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr. (bez ověření), 11. Listopad 2016 - 10:03

  Čtenářko občanského zákoníku, pokud byste občanský zákoník skutečně četla, věděla byste, že rozhodování vlastníků společenství upravuje ustanovení § 1206, ve kterém je uvedeno:

  „(2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.“

  Kde tam vidíte vámi tvrzené: "Společenství vlastníků je ovládáno zásadou většinového rozhodování, tj. rozhodování prostou většinou.:?

  Takže vidíte, autor části „bytové spoluvlastnictví“ občanského zákoníku do zákona neuvedl to, co tvrdíte. Někde jste něco vyčetla, připsala jste to autorovi „spolubytového spoluvlastnictví“ občanského zákoníku a přitom ani nevíte, kdo je autorem občanského zákoníku. Tak kdo lže, autor „bytového spoluvlastnictví“ nebo vy?

  Vložil Petr, 11. Listopad 2016 - 10:37

  Údajná čtenářka NOZ zřejmě popletla to, že usnášení schopnost shromáždění je >50 % účast „hlasů“ a možnost schválení „závěrů“ shromáždění je >50 % zúčastněných. Z toho lze odvodit, že cca 25,1 % „hlasů“ něco na shromáždění schválilo. To je ale problém těch, co na a schůzi nepřišli. Krom toho tazatelka nemůže být „čtenářka NOZ“, a platí pro ni dokonce to „bez ověření“ jelikož by jinak sdělila, kde to v NOZ četla. Spíše je nepozorná a nedbalá čtenářka článků o bytovém spoluvlastnictví.

  NOZ se nečte jako nějaká beletrie, kde lze něco vynechat a přeskočit ale NOZ se studuje.

  Vložil Jar (bez ověření), 11. Listopad 2016 - 10:53

  Nevidí tam žádnou povinnost schvalovat něco 25,1 % hlasů všech vlastníků, to je pouze minimum, které zákon doporučuje, ale nepřikazuje. Vy tam vidíte povinnost? Kde? Že je to strašně málo a proč je to tak málo je také jasné a že lidi na schůze nechodí a proč je také jasné. V době internetu, možností skenovat, vést web domu má mít vlastník o správě domu dokonalý přehled a osobní účast na schůzi má sloužit jen k odhlasování předem vyjasněných usnesení. Kdepak to takhle funguje? Včera mi předseda řekl, že podklady budou, až to stihne, tj. třeba na shromáždění… Takže tam pošlu za sebe nějakou cizí právně vzdělanou náhradu, která zkontroluje, zda byl průběh podle zákona a stanov, a nebudou-li předem známy podklady, jde to k soudu. Na manýry neumětelů, placených průměrnou měsíční mzdou nemám už náladu.

  Vložil Petr. (bez ověření), 11. Listopad 2016 - 11:04

  Napsala jste: „Vy tam vidíte povinnost?“

  Proč připisujete Petrovi to, co vůbec nenapsal. On nepsal o žádné povinnosti, on psal o možnosti. Cituji Petra: „Údajná čtenářka NOZ zřejmě popletla to, že usnášení schopnost shromáždění je >50 % účast „hlasů“ a možnost schválení „závěrů“ shromáždění je >50 % zúčastněných.“

  Vložil anonymoussss (bez ověření), 11. Listopad 2016 - 11:11

  Pozor Petře, analytička Jar Vás může dát k soudu. Sice ještě nenapsala, že by někdy u soudu vyhrála, ale všemu rozumí a všechny bude žalovat, pokud nebudou skákat, jak si vysnila.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".