problém s nahlížením do účetních dokladů při rekonstrukci domu

Vložil Anonymous, 27. Listopad 2008 - 18:55 ::

Dobrý den, jsem členem SVJ a předpokládám,že bych měl mít nárok nahlédnout do účetních dokladů, týkajících se výdajů a příjmů při probíhající rekonstrukci domu.Vzhledem k tomu, že to mně ani jiným členům nebylo umožněno, chci se zeptat, jak máme postupovat dál nebo který úřad či organizace může tuto kontrolu provést do hloubky,protože jsem přesvědčen,že jde o únik financí všech majitelů bytů. V našem domě není ani zřízena kontrolní komise, která by hospodaření našeho domu mohla kontrolovat.Dalším problémem je úvěr,který byl odsouhlašen všemi majiteli bytů,ovšem správce s členy výboru špatně odhadli výši a musel se otevřít další úvěr.Ten už ovšem nebyl s dotací státu,byl podepsán téměř všemi vlastníky,ovšem polovina vlastníků si částku uhradila v hotovosti, ale splácet celou odsouhlašenou výši teď rozpočetli na ty,kteří v hotovosti částku nesplatili.Jedná zhruba o polovinu majitelů bytů, čímž se cena splátky vyšplhala na téměř trojnásobek původní ceny oproti ceně, kterou zaplatili majitelé bytů v hotovosti. Můžete mi někdo poradit, jak tuto situaci řešit?Děkuji za rady.JAN

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jarmila (bez ověření), 11. Únor 2009 - 13:23

  Prosím, může mi někdo odpovědět zda může být rozdíl ve splátkách úvěru když splácí „družstevník“ a vlastník? Nebo měl být úvěr rozpočten podle podílu všem bez rozdílu jestli je vlastník nebo ne. Podíly jsou u velikostně stejných bytů různé , u družst. je počítán úvěr z podlahové plochy bytu. Co to udělá až bude dr. byt převeden do OV.Jsou to sice cca 50ti Kč rozdíly, ale za 15 let je to cca 6000,– Můžeme to jako vlastníci napadnout? Děkuji za odpověď Jarmila

  Vložil Matějka Jaroslav, 27. Listopad 2008 - 21:29

  Vážený p.Jane, na váš dotaz odpovídám takto:

  1. Každý člen SVJ v souladu se ZoVB a stanovami má právo nahlížet do účetních dokladů. Pokud mu to není umožněno, může se svého práva domáhat soudní cestou.
  2. Máte-li podezření, že došlo k úniku finančních prostředků, můžete se obrátit na příslušné orgány a instituce a oznámit podezření z trestného činu.
  3. To, že není zřízena ve vašem společenství kontrolní komise, je i vaší věcí. Jste členem společenství se všemi právy a povinnostmi, tedy i odpovědností za činnost společenství. Nic vám nebránilo v souladu se ZoVB a stanovami být třeba členem kontrolní komise. Ale asi z „pohodlnosti“ či pracovního vytížení jste nechtěl. A po bitvě je každý generál.
  4. Špatně – nedostatečně odhadnutá výše úvěru na správu společného majetku není trestným činem ani zneužití pravomocí výboru. Výbor spravuje – finančně zhodnocuje i váš majetek.
  5. Výbor se souhlasem většiny členů zajistil další finanční úvěr na dokončení stavebních úprav. Výše úvěru je určitě rozpočítána na spoluvlastnické podíly. Každý vlastník se může rozhodnout, jestli úvěru využije či složí požadovanou hotovost, aby nemusel na jeho spoluvlastnický podíl být čerpán úvěr. Úvěr je tedy čerpán pouze některými vlastníky, tedy na část spoluvlastnických podílů a je v souladu se zákony platnými v ČR (i selským rozumem), že na splácení úvěru a poplatcích s tímto úvěrem spojených včetně úroků se podílí pouze ti vlastníci, kteří úvěr čerpají.
  6. Řešení z vašeho pohledu je jednoduché, budete se podílet na splácení úvěru a poplatcích s tímto úvěrem spojené včetně úroků nebo v souladu s úvěrovou smlouvou svůj podíl splatíte dříve. Prokazování úniku finančních prostředků nemá odkladných účinků při splácení úvěru. Prokážete-li únik finančních prostředků budete se v souladu s právem domáhat náhrady způsobené škody.

  Matějka

  Vložil G.X, 2. Prosinec 2008 - 7:18

  ad 5. Mám jiný názor zejména k tvrzení " splácení úvěru a poplatcích s tímto úvěrem spojených včetně úroků se podílí pouze ti vlastníci, kteří úvěr čerpají. "

  Úvěr si ¨vzalo SVJ (tedy – předpokládám) , nikoliv jednotliví vlastníci, tedy nelze zajistit, aby čerpali jednotlivě. Prakticky to může záviset na tom, zda banka připustí nějaké mimořádné splátky, případně za jakých sankcí. Může to dopadnout tak, že na účtě SVJ budou viset peníze uhrazené v hotovosti, na úroky a poplatky to nebude mít vliv.

  Řešení, které popisujete , mohlo být dohodnuto předem. Za stávající situace se domnívám bude korektní rozpočítat náklady na úvěr dle spoluvlastnických podílů.

  G.X.

  Vložil E56 (bez ověření), 2. Prosinec 2008 - 13:21

  S panem G.X. by bylo možné souhlasit pouze za předpokladu, že sjednávání úvěru patří do předmětu činnosti společenství, a nebo s úvěrem souhlasili všichni členové.

  Úvěr je vztah, který přímo nesouvisí se spoluvlastnictvím.

  Je poměrně rozšířený omyl, že společenství rozhoduje (příslušnou většinou) o čemkoliv.

  Vložil Pavel, 2. Prosinec 2008 - 14:40

  Pane E56,

  podle mého názoru patří sjednávání úvěru do „předmětu činnosti“ SVJ, protože podle § 9/1 ZoVB se SVJ zabývá správou, provozem a opravami SČD. Pokud nemá SVJ zdroje (a není ochota zdroje zvýšit příspěvky od členů) a pokud jsou odsouhlasené opravy, tak jiné řešení nevidím, než úvěr od banky či dodavatele.

  Úvěr je tedy vztah, který přímo souvisí s činností SVJ.

  Samostatný předmět činnosti „získávání úvěrů“ ani do rejstříku SVJ nezapíší, protože předměty činnosti se tam nezapisují.

  Je poměrně rozšířený omyl, že se získáním úvěru musí souhlasit všichni členové SVJ. ZoVB to nestanovuje a tak tato podmínka může být pouze ve stanovách. Viděl jsem už stanovy, kde není získání úvěru v kompetenci shromáždění a tak potom je získání úvěru v kompetenci výboru.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Vizi, 2. Prosinec 2008 - 14:14

  No ono to ale ještě záleží na bance, představa že se vezme úvěr na rekonstrukci a kdo bude chtít, tak se na jeho splácení podílet nebude a splatí dopředu je hezká, ale nemusí být jednoduše realizovatelná. Alespoň v tomhle smyslu nás upozornil stávající správce objektu (bytové družstvo), banka může trvat na tom, že si úvěr vezme celé SVJ (neboli přesněji všichni spoluvlastníci) anebo nic, takže velice snadno může nastat panem G.X. popsaný stav.

  Vložil Jan (bez ověření), 2. Prosinec 2008 - 1:15

  Dobrý den pane Matějka,

  upřením úvěry. První úvěr je jasný, platí to ti, co si jej vzali. Ale v druhém, dodatečném úvěru – ten byl znovu odsouhlašen členy SVJ a to v počtu 25 vlastníků. Jedná se mi především o to, že když se větší polovina rozhodla zaplatit to v hotovosti, pak o tuto částku by měl snad být otevřený úvěr nižší. Ta menší polovina pak splácí původně odsouhlašených 800 tis. Kč, i když větší polovina už částku splatila, tato se mohla už používat na splácení faktur a o tolik menší úvěr měl být otevřen. Nebo to opět špatně chápu? A to, že chceme tuto svoji částku úvěru splatit nyní v hotovosti, Česká spořitelna s tím souhlasí, ale potřebuje vyjádření SVJ a toto právě s dodatečnou úhradou nesouhlasí. Jeden z vlastníků už celou částku poslal na účet SVJ, ale odtud bance doposud nebyla zaslána.Jak tedy donutit výbor, aby nám to umožnili dodatečně najednou uhradit, četně dalších poplatků, které s tím vzniknou? Je tady více problémů, např. že různé práce se dělají jako melouchy dělníky v důchodu nebo po pracovní době, nesouhlasí částky, kterou ten dělník obdržel a která je uvedena v účetnictví a spousta dalších, neprověřených skutečností. Ani mi není jasné, proč byl odvolán v průběhu stavební dozor (s patřičným vzděláním) a místo toho tuto činnost prováděl správce SVJ, který nemá ani vzdělání ve stavebním oboru. Píšete, že se máme obrátit s problémem na příslušné instituce a orgány – můžete upřesnit přesně na koho?Dům obývají většinou důchodci a tak nevíme, jak to řešit dál. Děkuji za rady, které jste mi poskytl a které mi možná ještě poskytnete. Přeji hezký den.Jan

  Vložil E56 (bez ověření), 27. Listopad 2008 - 21:06

  Co to máte za úvěr, že splácíte trojnásobek půjčené částky?

  Vložil Jan (bez ověření), 2. Prosinec 2008 - 0:57

  Je to úvěr, který byl otevřen dodatečně, neboť byla špatně vypočtená částka, potřebná na rekonstrukci.Proto se otevřel úvěr č.2, u kterého už nejsou dotace státu, úrok 7,8%, splácení po dobu 25 let. Úvěr byl odsouhlašen 25 účastníky z celkového počtu 27, ale 14 vlastníků se rozhodlo, že částku zaplatí ihned v hotovosti, ale o tuto částku se požadovaný úvěr nakonec nesnížil, otevřel se v původní odsouhlašené výši a teď těch zbývajících 13 vlastníků musí platit celou tuto částku, což se nám zdvihne z 29 tis. na víc jak dvojnásobek. I když jsme chtěli dodatečně bance částku zaplatit v hotovosti, musíme mít souhlas SVJ, což nám nechce dát, a nesouhlasí s dodatečnou plnou úhradou bance, i když nám tohle banka umožnit chce.Pochopitelně bychom uhradili i pokutu z prodlení a další poplatky bance, což by nás vyšlo pořád méně než platit 25 vysoký úrok z celé částky. Je tady dosti dost zajímavých věcí, které při hloubkové kontrole by určitě vyšly na povrch, ale jak to zajistit, aby se to hnulo a konečně bychom věděli, za co vlastně platíme.Jan

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".