Přítomnost notáře na shromáždění

Vložil Pavel, 14. Březen 2016 - 12:24 ::

Judikát JUDr. Holejšovského, že u starých SVJ není nutný notář na shromáždění, pokud tak nestanoví stanovy, je pro svou závažnost navržen do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Takže snad všechny rejstříkové soudy vezmou tento výklad za platný.

Doufám, že JUDr. Holejšovský přispěje do Sbírky i judikátem podle jakého předpisu se mají řídit stará SVJ.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil svjvmt, 14. Březen 2016 - 20:08

  Tady se to nevyřeší, jen názory. Podle nich se postupovat nebude. Zatím se stanovy mění dle OZ (chápu, že je to i zájem notářů). Nebude lepší počkat na rozhodnutí soudu, jak to vlastně je? Pokud vůůbec do toho někdo „šlápne“, nebo už je to u soudu??

  Vložil lake, 14. Březen 2016 - 15:55

  Pan Pavel napsal: „Doufám, že JUDr. Holejšovský přispěje do Sbírky i judikátem podle jakého předpisu se mají řídit stará SVJ.“

  Nikoliv, pane Pavle. To není právně možné. Tato věc je dávno vyřešena.

  JUDr. Holejšovský je soudcem pouhého Vrchního soudu v Praze. Kdežto konstantní judikatura Ústavního soudu o podmínkách zavedení retroaktivity právního předpisu již dávno existuje, a je samozřejmě dostupná: Pl. ÚS 78/92, IV. ÚS 215/94, Pl.ÚS 21/96, III. ÚS 611/01, I. ÚS 654/03, II. ÚS 329/04, I.ÚS 344/04, I. ÚS 89/07, II. ÚS 2070/07, I. ÚS 3143/08, Pl.ÚS 17/11.

  Dva z nálezů ÚS shledal Ústavní soud za natolik závažné, že je nechal vydat ve Sbírce zákonů jako celostátně platné právní předpisy. Viz též http://www.portalsvj.cz/…blbcem-o-noz.

  Podotýkám, že konstantní judikaturu Ústavního soudu nemůže soudce Vrchního soudu ani rozkolísat, ale ani potvrdit. Případná revize právního názoru obsaženého v dřívějším nálezu Ústavního soudu je podle zákona možná jedině v plénu ÚS, se souhlasem minimálně 9 ústavních soudců, za přítomnosti deseti až patnácti ústavních soudců.

  To píšu jen pro pořádek, abychom nezapomněli na právní rámec. Česká republika je stále ještě právním státem, že ano. I když to už pár let tak nevypadá …

  lake

  Vložil Listin (bez ověření), 15. Březen 2016 - 14:16

  Pane laku,

  s precedenčním soudnictvím a Ústavním soudem se to má tak: Psané právo platí do doby, než je případně Ústavní soud (nebo parlament, ale o tom nyní nedebatujeme) nezruší. Váš názor samotný platnost psaného práva neovlivní, jakkoli je fundovaný.

  Vložil lake, 15. Březen 2016 - 20:21

  Pane Listin,

  zde se nebavíme o platnosti psaného práva. Bavíme se výhradně o účinnosti psaného práva: o tom, že právní norma zpravidla není retroaktivní, vyjma těch speciálních případů, kdy zákonodárce zavedl retroaktivitu jednoznačným a pochybnost nevzbuzujícím ustanovením (toto je citace z jednoho z nálezů Ústavního soudu).

  A Vám jde tedy o účinné psané právo, tedy o NOZ? Prosím, proč ne. Budu Vám tedy citovat co praví platný a účinný zákon. NOZ retroaktivitu pro bytové vlastnictví nejen nenastoluje; NOZ takovou retroaktivitu výslovně vylučuje.

  • Viz § 3063 pro veškeré vlastnické vztahy k jednotkám(1994), včetně práv a povinností vlastníků jednotek a spoluvlastníků společných částí: retroaktivita je výslovně vyloučena zákonem.
  • Viz § 3028 pro veškeré dříve vzniklé obligační vztahy, včetně práv a povinností podle stanov právnické osoby SVJ(2000): retroaktivita je výslovně vyloučena zákonem.
  • Viz § 16 NOZ: Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu. Z toho plyne, že pokus o změnu SVJ(2000) na SVJ(2012) (například přes změnu stanov) by byl absolutně neplatný. Použití části o bytovém spoluvlastnictví na stávající SVJ(2000) je tedy výslovně vyloučeno zákonem.
  • Viz § 118 NOZ: Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. SVJ(2000) se nemůže řídit podle části NOZ o bytovém spoluvlastnictví, protože má svou právní osobnost od okamžiku vzniku. Račte pochopit: právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti (§ 15 NOZ), a právě v tom je ten rozdíl mezi SVJ(2000) a SVJ(2012). SVJ(2000) by muselo napřed zaniknout při zániku rozdělení domu na jednotky(1994), a teprve pak by spoluvlastníci budovy ji mohli nově rozdělit na jednotky(2012) a založit právnickou osobu SVJ(2012).

  A to všechno plyne přímo ze znění NOZ. Ani k tomu nepotřebuji judikaturu Ústavního soudu o retroaktivitě. Ani k tomu nepotřebuji provádět nějaký výklad, jen cituji zákon. Pane Listin, ještě Vám mohu něco dalšího objasnit?

  lake

  Vložil Josef K. (bez ověření), 15. Březen 2016 - 12:01

  Pane lake,

  vyřešeno to máte jen vy ve vaší popletené hlavě. Samozřejmě, že se může stát rozhodnutí Vrchního soudu v Praze rozhodnutím precedentním, a to až do té doby, dokud by nerozhodla vyšší soudní instance jinak.

  Vložil lake, 15. Březen 2016 - 12:27

  Pane zeměměřiči Josefe K., jste tedy buď blb, který to pochopit neumí, nebo troll, který to pochopit nechce.

  O podmínkách pro zavedení retroaktivity právní normy rozhodovala již vícekrát ta nejvyšší soudní instance – Ústavní soud. Třikrát dokonce v plénu.

  V České republice neexistuje precedenční soudnictví, to byste měl vědět. Ovšem nálezy Úsatvního soudu zveřejněné ve Sbírce zákonů jsou závazné pro všechny. I pro Vás, i pro JUDr. Holejšovského či kteréhokoliv jiného soudce.

  lake

  Vložil Josef K. (bez ověření), 15. Březen 2016 - 14:51

  § 13 NOZ
  „Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.“

  Popsané pravidlo posiluje význam a důležitost soudní judikatury. NOZ přiznává výsledkům ustálené rozhodovací činnosti soudů určitou právní závaznost a posouvá tak české právo směrem k angloamerické právní kultuře, v níž hrají hlavní roli při posuzování právních případů právě závazná rozhodnutí soudů (tzv. precedenty).

  Vložil svjvmt, 14. Březen 2016 - 15:17

  No fajn, ale co s těmi rozhodnutími z Prahy a Olomouce? To už někdo rozsekl? Pokud to nebude nutné, tak si nechám část uhradit po tom, kdo ho pozval. Jak je závazné co řekl, to je lex Holejšovský?? Shromáždění jsem upozornil na ta dvě rozhodnutí VS a že se to bude muset řešit (možná). Marnééé.

  Vložil Pavel, 14. Březen 2016 - 15:22

  svjvmt,

  ZoVB a NOZ jsou právnické paskvily.

  SVJ: No fajn, ale co s těmi rozhodnutími z Prahy a Olomouce?

  P: K určitému datu se podle nich postupovalo

  SVJ: To už někdo rozsekl?

  P: Ano, byly to dva judikáty VS Praha, kde byl předsedou senátu JUDr. Holejšovský

  SVJ: Pokud to nebude nutné, tak si nechám část uhradit po tom, kdo ho pozval.

  P: To není moudré. V daném čase panovala nejistota, zda notář musí být či ne. Domnívám se, že by žádný soud nebyl na Vaší straně

  SVJ: Jak je závazné co řekl, to je lex Holejšovský??

  P: NS zatím nemá žádné dovolání a tak se má postupovat cestou, že se judikát zveřejní ve Sbírce v rámci sjednocování výkladů k zákonům

  SVJ: Shromáždění jsem upozornil na ta dvě rozhodnutí VS.

  P: Pokud máte na mysli dvě rozhodnutí VS Praha, tak je to sice zajímavá informace, ale pokud to není posvěceno NS, alespoň formou publikování ve Sbírce, tak je to stále jen zajímavá informace

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Listin (bez ověření), 15. Březen 2016 - 14:08

  Pan předseda senátu JUDr. Holejšovský na nedávném semináři JČP k SVJ (na jiném místě zde je zápis ze semináře) opakovaně odpovídal nevím, nevím, nevím, a zase nevím (dokud ještě dotazy neutnul zcela). Jednota českých právníků za to kasírovala ~100 účastníků * 1500 Kč/účastníka = ~150 000 Kč. Jedná se tak o docela nepovedený vtip.

  Je možné žádat vrácení vstupného? Magdo?

  Co měl přednášející na programu zdaleka neprobral. Na dotazy slíbil odpovědět, ale skončil dříve než k dotazům došlo. Na položené dotazy většinou neodpověděl.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 16. Březen 2016 - 8:42

  Listin, viděla jsem to na školení podobně jako vy, ale o vrácení vstupného žádat nebudu. JUDr. Holejšovský toho moc neřekl a některé odpovědi byly slabě řečeno zavádějící i pro neprávníka. To je stav celé naší společnosti. Nekompetentnost, neschopnost, hloupost a omlouvání těchto nešvarů.

  Počkáme si na judikát. Něco jiného je jen tak povídat (můj tatínek tvrdí: řeč se mluví a pivo se pije) a něco jiného to pak formulovat na papír.

  Magda

  .........už se vůbec nedivím, že jsme zvolili Zemana a za důvěryhodné politiky považujeme Zemana a Babiše. Jsme národ tupců.

  Vložil Tupec z Vinohrad (bez ověření), 17. Duben 2016 - 11:45

  Paní Magdaléno, mrzí mě, že urážíte takto třeba mé rodiče, ale chci se Vás zeptat koho, že mám volit abych nebyl podle Vás nazýván tupcem ?

  Jste velice zajímavá osoba a doufám, že vás soudy vyvedou z omylu, že i jiný názor než ten váš múže být správný.

  Přeji hezký den.

  Vložil Nejsem tupec (bez ověření), 14. Duben 2016 - 19:44

  Magdo 3, pokud se považujete za tupce, máte na to plné právo. Ale národ si do huby neberte!!

  Vložil Šindelářová (bez ověření), 16. Březen 2016 - 11:22

  Vhodnější postup než žádat vrácení vstupného by patrně bylo žádat další přednášku, kde by byl přednesen zbytek avizovaného obsahu. Zaplacením vstupného byla uzavřena smlouva, přičemž nebylo plněno v rozsahu, jaký byl dohodnut.

  Nejsou zájemci o takovýto společný postup?

  Bylo-li by vstupné přiměřené, asi bych to dále neřešila, ale při této výši už to za vynaložení jistého úsilí stojí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".