Příspěvky na opravu a údržbu společných částí domu ve výlučném užívání vlastníka bytu

Vložil tep (bez ověření), 13. Říjen 2019 - 20:30 ::

Takovými společnými částmi domu bývají např. lodžie, balkony, balkonové dveře, okna bytů, radiátory ÚT v bytě včetně ventilů a termostatických hlavic, obdobně i koupelnové registry. Domnívám se, že by k tomu mohla patřit i poměrová měřidla tepla na radiátorech a poměrové vodoměry v bytech.

Aby se zajistilo, že tyto části domu bude vlastník bytu podle §1180 spravovat na vlastní náklad, je nutné mu v SVJ předepsat příspěvek pro opravy a údržbu společných části domu ve výlučném užívání vlastnika bytu a mít analytickou evidenci v účetnictví vedenou na byt, ze které by vlastník bytu při ročním rozúčtování nákladů na služby a správu domu obdržel i informace o počátečním stavu účtu v daném roce, součet jeho příspěvků v daném roce, součet vydání v daném roce a konečný stav účtu za byt. Pokud by konečný stav tohoto analytického účtu byl záporný, tak by měl vlastník tuto částku jako nedoplatek uhradit v rámci běžného ročního rozúčtování nákladú na služby a správu domu, protože SVJ není banka, která půjčuje peníze.

Upozorňuji, že pokud SVJ nepředepsalo příspěvek na opravu a údržbu společných částí domu ve výlučném užívání vlastníka bytu, má vlastník bytu od 1.1.2014 dosud na svém analytickém účtě počáteční stav 0, ale konečný stav za letošní rok může být záporný. Vlastníkovi bytu by se mělo umožnit, aby si mohl dobrovolně na určité období výši příspěvku zvýšit, aby si na svém analytickém účtě našetřil např. na zasklení lodžie.

Ještě mě zajímá, zda jste někde nenarazili na lepší řešení tohoto problému. Mně se to za 5 a 3/4 roku platnosti NOZ nepodařilo.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymousqwerty (bez ověření), 15. Říjen 2019 - 21:27

  Tepe,

  napište prosím, jaké společné prostory s výlučným užíváním máte uvedeny v Prohlášení. A jaký způsob přispívání na správu v něm máte uveden. Je pouze jediný dokument, který toto určuje a to je Prohlášení. Citujte z něj. Sorávně jste uvedl, že nelze duplikovat. Nejste sám, kdo se domnívá, že lze požadovat příspěvek na správu společných částí ve výlučném užívání usnesením shromáždění či změnou stanov.

  Vložil tep (bez ověření), 17. Říjen 2019 - 10:44

  NOZ definuje SJV nového typu, před jejich vznikem přikazuje developerovi, co má v Prohlášení mít uvedeno. Už jsem zde uvedl, že Prohlášení máme od SBD, než se rozpadlo na několik SVJ.

  Opakovaně cituji: § 1200 (2) Stanovy obsahují alespoň f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,– toto máme splněno.

  Znovu cituji: § 1208 Do působnosti shromáždění patří b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,

  1. rozhodování
  5. o změně podílu na společných částech,
  6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky, – konec citátu. O ničem takovém naše SVJ nejednalo, tak proč by úřadovalo a měnilo Prohlášení. U nás neznám jediného vlastníka, který neví, které společné části domu má ve výlučném užívání.

  Kde jste našel povinnost měnit prohlášení vlastníka bezdůvodně?

  Vložil Člen normálního SVJ (bez ověření), 16. Říjen 2019 - 9:58

  Nejednoznačné výklady jednoduchého textu NOZ

  Vložil tep (bez ověření), 11. Srpen 2018 – 21:33

  NOZ říká jednoznačně, že co je ve stanovách v rozporu s NOZ, to ve stanovách neplatí. Stanovy všech starých SVJ byly v rozporu s §1180 NOZ, protože neuznávaly, že výlučné užívání společné části domu má přinášet i povinnost činit tak na náklady výlučného uživatele. No jo, jenomže dát toto do souladu s NOZ vyžaduje souhlas 100% vlastníků se změnou prohlášení vlastníka, které je též podle ZoVB jako stanovy, tudíž v rozporu s NOZ u §1180. Za 9,5 roku ve funkci ve výboru jsem zažil mnoho hlasování vlastníků, ale jen sporadicky zazněl souhlas 100% vlastníků – skoro pokaždé byl někdo proti, případně se zdržel hlasování, což taktéž bourá 100% souhlas. V našem SVJ změnu prohlášení tudíž neprosadíme, takže vše by mělo platit podle ZoVB. Kde to jsme? To je jednoznačná obezlička vykladačů NOZ. Co je v rozporu s NOZ v prohlášení, to by nemělo též platit, aniž by bylo o neplatnosti třeba hlasovat.

  Tak se u nás stalo, že skupina vlastníků financovala do domu výtah, provozuje ho na vlastní náklady, i když podle prohlášení by výtah měli platit všichni – i ti z přízemí, kteří ho nepoužívají. Zde na portálu často pláčou vlastníci z přízemí, kteří nechtějí financovat obnovu výtahu, který nepoužívali a používat nebudou, ale přehlasuje je jediný vlastník garsonky, který bude trvat na tom, že přispívat se bude podle vlastnických podílů a basta. |Tomu říkáte právo v právním státě? Obdobně to platí u lodžií v domech, kde lodžie nemají všechny byty, ale financovat jejich obnovu musejí všichni. Tak bych mohl pokračovat s okny bytů ve výlučném užívání vlastníků bytů v domech, kde je několik velikostí bytů a kde třeba mají i byty v půdní vestavbě…

  NOZ podle mého názoru je respektován ve starých SVJ u §1180 jen sporadicky a u nás dokonce v rozporu s jiným § NOZ!

  Výtah ve výlučném užívání skupiny vlastníků

  Vložil tep (bez ověření), 1. Srpen 2018 – 20:48

  § 1180 NOZ platí od 1.1.2014. Výtah ve výlučném užívání skupiny vlastníků je dále sice společnou částí domu, ale financování jeho provozu dle uvedeného § uskutečňují pouze výluční uživatelé výtahu. Tak to máme v našem domě a je to normální. Výtah nemáme v prohlášení vlastníka, protože jsme nesehnali souhlas 100% vlastníků. Pořízením výtahu jsme navíc neměnili spoluvlastnické podíly na domě, takže podle platné legislativy tato nová část nemusí být zapsaná v prohlášení vlastníka. Výtah takto provozujeme od r. 2014 a v domě je klid – nikdo nemá důvod si na něco stěžovat.

  Vložil tep (bez ověření), 16. Říjen 2019 - 12:50

  Cituji znovu z NOZ, co máme mít ve stanovách:. § 1200 (2) Stanovy obsahují alespoň f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, Konec citátu. Dotaz: Proč je tam napsané „ve stanovách“ a proč tam není „v PV“? Odpovím si sám: Kdyby to zákonodárce považoval za nutné, tak by to nedal do stanov, ale napsal by povinnost změnit PV.

  Vnímám případ, kdy je změnu užívání společných částí třeba zapsat do PV. Uvedu příklad: Znám domy, kde architekt naprojektoval vedle odsazeného schodiště lodžie přístupné z podest mezipater schodiště. Pojem výlučné užívání ještě před NOZ nebyk kodifikován, ale to nebránilo tomu, aby si někteří vlastníci bytů lodžii uzamkli, takže došlo k hádce. Cituji: § 1208 Do působnosti shromáždění patří b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,

  1. rozhodování
  5. o změně podílu na společných částech,
  6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky, Konec citátu. Jen toto je nutné respektovat a zapsat do PV! Jinak u lodžií a balkonů přístupných jen z bytu je každému normálnímu člověku jasné, že jde o společné části domu ve výlučném užívání!

  Od platnosti NOZ předpokládám, že zápolení o lodžie ustane, když výlučný uživatel lodžie bude plně hradit náklady na její údržbu a opravy.

  Nikdy a nikde jsem netvrdil, že § 1180 je kogentní. Já jen tvrdím, že požadovat po komukoliv v domě platby za něco, co má někdo jiný ve výlučném užívání, je proti dobrým mravům, a proto je to nezákonné!

  Vložil Uživatel (bez ověření), 16. Říjen 2019 - 11:16

  tep se domnívá, že § 1180 je kogentní a proto šíří nepravdy o tom, že stará SVJ mají prohlášení a stanovy v rozporu s NOZ. Je třeba ho ignorovat a udělovat mu mínusy, pokud už ho někdo nebude pro šíření poplašných zpráv rovnou mazat. To by bylo nejlepší řešení.

  Vložil Marina (bez ověření), 14. Říjen 2019 - 18:51

  Poněkud zjednodušujete, tepe.

  Společné části domu mohou být i ve výlučném užívání skupinou vlastníků bytů. (Příklad: Terasa/lodžie/bal­kon/předzahrád­ka přístupná z více bytů, garáž nebo jiná místnost (chodba, komora, hala ad.) společná pro více bytů, i v takovýchto místnostech mohou být radiátory s ventily a poměrovými rozdělovači nákladů, okna, dveře a vodoměry, sklepní nebo půdní koje, výtah nebo komín společný pro skupinu bytů ad.) Dalším příkladem je dům s více sekcemi. Přispívání je třeba účetně analyticky zohlednit. Nemáte to dostatečně promyslené, tepe.

  Vložil tep (bez ověření), 15. Říjen 2019 - 13:16

  Zjednodušil jsem to záměrně, výlučné užívání společných částí domu skupinou vlastníků je na samostatné téma, zejména domy s více vchody mají svá specifika, jak jste správně naznačil. Je více typů domů, záleží na tom, jak byl který naprojektován.

  Uvedu zde znovu vestavbu výtahu do domu skupinou vlastníků. Nepřispívalo se dle majetkových podílů, všichni přispěli nakonec rovným dílem. Na provoz výtahu opět přispívají rovným dílem – jde hlavně o 3F elektřinu, revize a drobné opravy. Při roční závěrce se přeplatky nevracejí, ale jsou přičteny na účet pro případné větší opravy výtahu. Pokud by se stalo, že by tento účet skončil v mínusu, při ročním rozúčtování nákladů na služby bz se ztráta rozúčtovala rovnoměrně mezi výlučné uživatele výtahu.

  Vložil Anonymousqwerty (bez ověření), 16. Říjen 2019 - 21:13

  Tepe, prosím, ještě jednou, odpivězte na dotaz co mýte v Prohlášení…

  Vložil Anonymoushkk (bez ověření), 14. Říjen 2019 - 11:06

  Ještě vymyslete tabulku velikosti psů podle které by se účtovalo.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".