Příspěvek na správu domu a pozemku - chybný poměr

Vložil Markéta Gr., 6. Březen 2019 - 12:25 ::

Dobrý den, upozornila jsem výbor na chybný poměr příspěvků na správu doma a pozemku v rozporu se stanovami a prohlášením. Výbor argumentoval, že ve stanovách je „dle spoluvl.podílu, není-li dohoduto jinak“.

Mám za to, že je-li dohodnuto jinak, tak se musí tato dohoda do stanov rovněž zapsat, ne jen odkazovat na zápis ze Shromáždění z roku XY a fakt, že nikdo to více jak 10let nerozporoval, že dohoda musí být mezi všemi vlastníky a ne rozhodnutím shromáždění. Výbor argumentuje promlčením (více než 10let). Já se domnívám, že pokud se příspěvky nevyúčtovávají a převádí na další období s odkazem na ustanovení ve stanovách, neexistuje žádná zpráva o hospodaření, prostě nic, co by vlastníci mohli zkontrolovat a na chybu přijít dříve, tak pořád je oprávnění požadovat chybně naúčtovaný přeplatek, který za více než 10let je cca 16tis na mou byt.jednotku. Provedla jsem zápočet proti budoucím zálohám.

Advokátka SVJ vymáhající „dluh“ na zálohách mi sdělila opět – je to promlčené, nikdo si dosud nestěžoval. Od nového roku je již poměr nastaven vpořádku podle spoluvl.podílů a jelikož jsou předchozí roky účetně uzavřeny, nelze nic po SVJ nárokovat – jsem dlužník a dají mě k soudu. Taky mi mávala nějakým rozsudkem, že banální pohledávku 16tis nebude soud nijak řešit a rozhodně to nedoputuje až k vrchnímu soudu. I přes protiprávní jednání SVJ soud vyhoví SVJ, ne jednotlivci… předpokládám, že blafování ma advokát v popisu práce.

Máte prosím s tímto někdo zkušenost?

Našla jsem poslední judikát NS z Brna: http://www.nsoud.cz/…839C00221C1C?…,

  • Judikáty
  • judikatura

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Anonymousasdf (bez ověření), 6. Březen 2019 - 21:16

Dovoluji si poznamenat že je způsob přispívání na správu domů Tedy podíl jakým se přispívá je uveden v prohlášení a nelze jej měnit přijetím nějakého usnesení nebo změnou stanov pro změnu prohlášení jsou jasně daná pravidla a v této věci To bylo dosud 100% vlastníků takže vůbec nechápu proč se zabýváte stanovami ale pozor pozor protože v posledních letech od od přijetí nového občanského zákoníku společenství vlastníků si zákon vykládala tak že si poměr mohou upravit zvláště pro výlučně užívané společné prostory No a není navrhovatelé novely přicházejí s návrhem že pokud si společenství usnesením na shromáždění či změnu stanov změnilo způsob přispívání respektive podíl jak vlastník přispívá a odsouhlasili ho dvě třetiny vlastníků tak se toto bude považovat za nový poměr na přispívání a zapíše se do prohlášení což je pěkná lumpárna neboť dosud platilo že platí to co je uvedeno v prohlášení a nelze to měnit nějakým usnesením nebo změnami stanov to že si někdo vykládal zákon po svém změnil jsi podíl na příspěvcích byť s ohledem na výlučně užívané prostory a nezměnil prohlášení vlastníka se najednou omluví jak si dodatečně respektive se řekne že vlastně společenství sice porušovala zákon ale bude jim to prominuto. Zkontrolujte si jak máte přispívat podle prohlášení.

Vložil P_V (bez ověření), 7. Březen 2019 - 8:28

V té novele se snad má text §1180 změnit tak, že to ujednání musí být v prohlášení. Na změnu prohlášení musí být písemný souhlas dotčených vlastníků, což v případě změny poměru budou všichni.

Vložil Markéta Gr., 7. Březen 2019 - 9:00

https://www.komora.cz/…t-22–5–2018/

Soubor: Materiál

„Čl. II Přechodná ustanovení 2. Jestliže se vlastníci jednotek odchýlili přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ujednáním stanov nebo jiným rozhodnutím týkajícím se poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku od § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, alespoň dvěma třetinami hlasů všech vlastníků jednotek, považuje se toto ujednání nebo rozhodnutí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za součást prohlášení; osoba odpovědná za správu domu a pozemku vyhotoví úplné znění prohlášení.“

Vložil TN. (bez ověření), 7. Březen 2019 - 12:03

Misme, musíte citovat z aktuálního návrhu, ten co citujete, byl odpískán

Čl. II Přechodná ustanovení

1. Jestliže se vlastníci jednotek odchýlili ujednáním stanov upravujícím poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku od § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se toto ujednání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za součást prohlášení. 2. Zakladatel společenství vlastníků, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona správcem domu a pozemku podle § 1202 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do vzniku společenství vlastníků správu domu a pozemku podle § 1191 až 1193 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Shromáždění je však způsobilé usnášet se za přítomnosti většiny všech vlastníků jednotek a přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů a k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek a souhlas většiny přítomných vlastníků jednotek, ledaže prohlášení nebo stanovy vyžadují počet vyšší. 3. Návrh na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku se podá nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy zakladatel společenství vlastníků, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona správcem domu a pozemku podle § 1202 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ztratí většinu hlasů.

Vložil Markéta Gr., 7. Březen 2019 - 12:40

Vypustili „alespoň dvěma třetinami hlasů všech vlastníků jednotek“....­.tzn., že se to týká jakých „odchýlení“, jen dohodou všech vlastníků? Jak opakovaně judikuje NS?

Vložil TN. (bez ověření), 7. Březen 2019 - 12:58

Ne, věta teď zní " Jestliže se vlastníci jednotek odchýlili ujednáním stanov … považuje se toto ujednání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za součást prohlášení. "

Takže podle současné judikatury stačí, když předseda výboru zfalšuje zápis ze schůze, nebo vyfabrikuje zápis ze schůze, která se nikdy nekonala, do zápisu napíše, že v roce 2017 byly schváleny stanovy, které obsahují poměr příspěvků odchylně od § 1180.

Toto potom přepíše do Prohlášení, které pošle na katastr a obchodní rejstřík.

Čili vaše představa, že se změnou muselo vyjádřit souhlas 100 % vlastníků je bohužel mylná.

Ale pokud máte čestný a poctivý výbor, pak skutečně se změnou prohlášení musí souhlasit 100% vlastníků, resp. všichni dotčení vlastníci, což ale bývá 100 %.

Vložil Markéta Gr., 7. Březen 2019 - 13:34

Tak to bohužel nemáme…

Ale ty stanovy musí být v rejstřiku, tam se každá změna musí znovu ukládat. Těžko ve 2020 vytáhne stanovy z 2017, které se liší od stanov v rejstříku uložených…ale vše je možné, jak tak sleduji.

Vložil Markéta Gr., 7. Březen 2019 - 8:24

Ano tento paskvil navrhovatelů změny NOZ jsem také četla a upřímně mě to děsí, jelikož jsem schopna prokázat, že min.za poslední dva roky každý druhý zápis ze Shromáždění neodpovídá nahrávce průběhu (neuvedeny hlasy proti a zdržel se, přidáno usnesení o němž se nediskutovalo, ani nehlasovalo…atd.). Proto zápis z roku XY s usnesením o změně poměru výše příspěvků bych také rozporovala, jelikož k soudu si ho mohou sepsat podle vlastní potřeby (dosud mi ho nikdo nepředložil). V Prohlášení je jasné pravidlo dle SV podílů na sp.částech – bez možnnosti dohody… komické je, že se v 2018 prováděla změna prohlášení, kde se zapisovaly garáže, jako nové jednotky a v něm je uvedeno: „Pravidla pro přispívání spoluvlastníků na výdaje společné se správou, údržbou a opravami spol.částí zůstávají v původním znění Prohlášení ze dne…2003“ Neobtěžovali se tento, Shromážděním přijatý způsob rozdělení příspěvků na BJ zapsat do nového Prohlášení...­..přesto trvají na tom (i advokát SVJ), že se bezdůvodně neobohatili.

Vložil Misme, 6. Březen 2019 - 18:07

Nacházím se v podobné situaci, ale prozatím si jen připravuji řešení, tj. pohybuji se v oblasti teoretických možností, protože doposud nedoběhl můj stávající soudní spor, vedený mimo jiné o podklady, a dokud nejsou k dispozici podklady (podařilo se mi prokázat, že prohlášení je „vycucané z prstu“), tak mohu hovořit jen o podezření. Až budou podklady, tak si teprve spočtu, o kolik jsem případně přišla, a mohu uvažovat, jak s tou informací naložím dále. Co mně osobně připadá jako použitelné, je bezdůvodné obohacení, koukněte na to např. zde, zde, zde, zde. Kdysi jsem to nastudovala, ohromila mě ta desetiletá promlčecí doba, ale dnes bych do toho musela zalehnout znova, a to nemám momentálně čas. Ještě jsem nečetla ani ten vámi odkazovaný judikát. Nastudujte, udělejte si názor a zbytek můžeme probrat přes e-mail.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".