Přípojka - vlastnictví

Vložil Anon. (bez ověření), 16. Červenec 2019 - 5:49 ::

Před lety SVJ vybudovalo novou vodovodní a kanalizační přípoj-ku. Hrazena byla z prostředků na správu.

Činím tímto dotaz zda lze určit komu svědčí vlastnické právo k této přípojce. Zda je v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek (jako příslu-šenství domu), či zda se jedná o majetek (stavbu) společenství, který musí být evidován v účetnictví?

V našem případě není přípojka dovedena do prohlášení vlastníka a na druhou stranu v účetnictví společenství také evidována není.

Otvírám tímto diskusi k tomuto tématu. Domnívám se, že obdobná situace existuje, či může nastat i u jiných společenství.

  • kanalizace

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil franos, 16. Červenec 2019 - 10:26

§ 3 odst. 3 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích: „Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.“ Pokud SVJ bylo stavebníkem (tím, kdo obdržel územní souhlas nebo jiné povolení), tak SVJ od začátku bylo a stále je vlastníkem přípojek. Osobně ale považuji za praktičtější, aby přípojky byly změnou/dodatkem prohlášení vlastníka „přidány“ ke společným částem domu (které podepíší všichni a ještě schválí usnesením shromáždění).

Vložil adviser, 16. Červenec 2019 - 5:58

Píšete „novou“. Takže šlo o rekonstrukci té původní? Nebo jste snad před tím byli zcela bez vody a odpadu? Předpokládám, že určitě ne. Jak jste potom měli vodu a odpad před tím definovánu v prohlášení vlastníka?

Vložil Anon. (bez ověření), 16. Červenec 2019 - 6:09

Nová přípojka. Souvisela s přeložkou původních sítí dodavatele. Stačí?

Vložil Pavel II (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 16:35

Nová znamená nově budovaná. Přeložka pak je zrušení staré a vybudování nové. Při tom se vlastník původní přípojky neměmní a přeložku hradí ten kdo ji vyvolal.

Vložil adviser, 16. Červenec 2019 - 6:16

Takže jste byli před tím bez vody a odpadu?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".