převod majteku BD na vlastníky

Vložil I. CH. (bez ověření), 21. Květen 2020 - 12:23 ::

Dobrý den, prosím o radu, či názor. Jsme bytový dům o cca 150 jednotkách. V současné době v domě působí BD a SVJ. Byty jsou převedeny do OV. BD se připravuje na zánik, ale má nebytové prostory (vymezené na katastru), které se pronajímají. Je možno tyto převést (smlouvou?) na jednotlivé vlastníky tak, aby každý měl na prostorech určitý pidi podíl? Smlouvu na zápis do KÚ by za všechny nabyvatele podepsala jedna osoba. Každý vlastník by ji pověřil svou Plnou mocí a ty by byly přílohou. Lze toto nějak realizovat? Prodej cizí nebo jedné osobě není optimální. Děkuji S pozdravem Chmelenská

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 22. Květen 2020 - 9:07

  V první řadě je Váš plán nerozumný. Nevíme sice kolik osob si chce od BD odkoupit nebytové prostory do spoluvlastnictví, ale bude to nějaké vysoké číslo (nabyvatelů podílu může být podle Vašeho popisu až 148 – to pokud BD vlastní v domě dvě nebytové jednotky).

  Návrh na vklad může podat kterákoliv dotčená osoba, tedy buď převodce (BD), nebo kterýkoliv nabyvatel podílu na jednotce (1/148). Plná moc by byla nutná pouze v případě, kdy návrh na vklad do katastru bude podávat třetí osoba jako zástupce. Ostatně určení navrhovatele může být součástí samotné kupní smlouvy.


  Co ale vzbuzuje pochybnosti je další osud těch mini-podílů na jednotce.

  Řekněme, že každý z nabyvatelů bude vlastnit 1/148 jednotky. Je téměř jisté, že někteří spoluvlastníci jednotky se časem z domu odstěhují, prodají či darují svůj byt (nikoliv však svůj podíl 1/148) a zmizí z dohledu. Nebo převedou svůj podíl na strýčka z Vídně nebo z Medzilaborců. Případně zemřou a jejich podíl 1/148 se stane předmětem dědických řízení. Jak budete tyto nekontaktní či zemřelé spoluvlastníky uhánět, aby pravidelně hradili zálohy na služby, doplatky za služby, příspěvky na správu domu?

  TEORETICKY to jistě možné je. Prakticky bude za pár let část spoluvlastníků jednotky nedostižných a nekontaktních.

  Společný zástupce podle § 1185 odst. 2 NOZ bude mít plné ruce práce: bude muset každoročně zkopírovat a doručit všem spoluvlastníkům jednotky jak předpisy záloh, tak i vyúčtování správy a služeb a pozvánky na shromáždění. Bude muset rozepisovat na spoluvlastníky 1/148 záloh a přeplatků či nedoplatků za služby. Bude muset evidovat a sledovat kdo uhradil a kdo neuhradil, kdo uhradil méně, kdo omylem více, kdo je v prodlení s platbou. Ostatní dosažitelní spoluvlastníci se pak budou muset nějak domluvit a skládat peníze na odměny advokátům, kteří se budou snažit vypátrat doručovací adresy desítek nekontaktních osob a vysoudit na dlužnících všechny ty nepatrné částky.

  Hodně štěstí při realizaci vašeho nesmyslného plánu.

  Justitianus

  Vložil × (bez ověření), 21. Květen 2020 - 13:17

  Vlastník jednotky jistě může jednotku (v daném případě nebytovou) převést na jiného.

  Na co se ptáte?

  Vložil JaVa, 21. Květen 2020 - 13:25

  „BD se připravuje na zánik, ale má nebytové prostory (vymezené na katastru), které se pronajímají.“

  Nějak v tom Vašem dotazu tápu.

  1)Váš dům je rozdělen na jednotky(cca 150) dle PV.

  2)Některé z těchto jednotek vlastní člen vašeho SVJ, právnická osoba „Družstvo“, které tyto jednotky pronajímá

  3)Spoluvlastníci zbývajících jednotek, chtějí část domu,kterou vlastní „družstvo“ od něho(člena SVJ) odkoupit.

  Proč by jim mělo „družstvo“, svůj majetek patřící všem jeho členům zdarma „převádět“, vždyť by tím okradlo své členy o jejich podíl na družstevním majetku?

  Mohla by jste prosím, doplnit informace.Děku­ji.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".