Předseda společenství versus výbor

Vložil Petr (bez ověření), 15. Březen 2016 - 11:21 ::

Dobrý den, čeká nás schvalování nových stanov. V jednom článku, který se touto problematikou zabývá je psáno, že se doporučuje zanést do stanov přímo, jestli chceme jako statutární orgán předsedu společenství, nebo výbor.

Ditace ze článku: Nutno podotknout, že praxe do 31. 12. 2013 byla taková, že stanovy upravovaly výbor nebo pověřeného vlastníka alternativně, rovněž tak vzorové stanovy (např. čl. VI odst. 1, čl. IX). Nelze si však nepovšimnout rozdílu ve formulaci uvedené v § 9 odst. 7 zákona č. 72/1994 Sb. a ve shora citované formulaci § 1205 odst. 1 o. z. Důvodová zpráva nám odpověď na tuto otázku nedává. Rovněž v dosud publikované odborné literatuře jsme výslovnou odpověď nenalezli.[13] S ohledem na právní jistotu, dokud tato otázka nebude judikatorně vyřešena, je navrhována výslovná úprava, tedy volba, zda statutárním orgánem bude výbor společenství nebo předseda společenství vlastníků.

Jaké máte zkušenosti s tímto případem? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 15. Březen 2016 - 12:07

  Obč. zák. § 1200 odst. 2 písm. a):

  Stanovy obsahují alespoň… určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,

  Stanovy tak musí jednoznačně určit, zda je statutárním orgánem předseda nebo výbor a kolik má členů. Alternativní určení tak, jak umožňoval ZoVB, není možné.

  Vložil Orgán (bez ověření), 15. Březen 2016 - 21:27

  Volený orgán má „nikoli méně než 1 a současně nikoli více než 27 členů“ je jistě „určení … počtu členů volených orgánů“ podle ObčZ.

  Vložil Anonim (bez ověření), 15. Březen 2016 - 23:39

  Projeďte si rejstřík a pak sem napište, kolik SV má napsáno ve stanovách výbor/ nebo předsedu. Zřejmě dle § 152/1.

  Vložil Koula (bez ověření), 16. Březen 2016 - 8:48

  Název orgánu není rozhodující, rozhodující je počet členů (pětičlenný předseda, jednočlenný výbor ad.)

  Vložil P.V., 15. Březen 2016 - 22:12

  I Vy vtipálku!

  Podle ust. § 25 zákona č. 304/2013 Sb. se do rejstříku mimo jiné zapisuje název statutárního orgánu (neplyne-li ze zákona) a počet členů statutárního orgánu. To platí i pro společenství vlastníků.

  Domníváte-li se, že Vámi uvedeným způsobem lze dostatečně určitě určit počet členů statutárního orgánu, jistě bez výhrad přijmete návrh smlouvy, pode které za danou práci budete odměňován částkou „nikoli méně než 1 Kč a současně nikoli více než 200 Kč za hodinu práce“.

  P.V.

  Vložil svjvmt, 15. Březen 2016 - 11:51

  Nečtěte články kohokoliv, bez odkazů na zákon, načtěte si zákon, OZ, ten nám stanovuje povinnosti! Ten je směrodatný. Toto OZ řeší, není „nebo“. I když vím o stanovách, kde si „nebo“ dali a soud to vzal. Počkejte s konečnou úpravou do konce roku.

  Vložil P_V (bez ověření), 15. Březen 2016 - 13:12

  Předseda je takový výbor o jednom členu, tím je problém „nebo“ vyřešen. Ale nutnosti určit počet členů napevno se tím stejně vyhnout nedá.

  Vložil Josef K. (bez ověření), 15. Březen 2016 - 12:01

  Svjvmt,

  jednak článek odkaz na zákon obsahuje, ale především jste vůbec nepochopil psaný text v článku. V citovaném textu se hovoří o výslovné úpravě zda výbor nebo společenství. Tedy žádné nebo, ale výběr jedné ze dvou možností.

  Vložil Anonymousek (bez ověření), 15. Březen 2016 - 21:19

  Kdyby jste si přečetl v OZ co se týká SVJ, nemusel jste se ptát.

  Vložil ... (bez ověření), 15. Březen 2016 - 12:00

  Četl jsem toto: http://www.bulletin-advokacie.cz/…d-1.-1.-2014 Je tam dost komentářů odkazující na zákony.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".