Pravomoci předsedy SVJ ,zakotvené ve stanovách

Vložil JaVa, 8. Leden 2018 - 15:50 ::

Dostaly se mi do rukou stanovy jednoho čerstvě(5.1.2018) založeného SVJ,ve kterých si nastupující předseda SVJ(jednočlenný statutární orgán)prosadil mj.toto znění:

Předseda společenství vlastníků

"(g) navrhuje výši záloh na jednotlivá plnění (služby) spojená nebo související s užíváním jednotky (dále jen „zálohy na služby“); předseda společenství je oprávněn pověřit navržením výše záloh na služby správce, s nímž společenství uzavřelo smlouvu dle čl. 4 těchto stanov (dále jen „správce“); stanovil-li výši záloh na služby jednotlivým vlastníkům správce, schválí takto stanovenou výši příspěvků shromáždění svým usnesením přijatým nejpozději do dvanácti (12) měsíců ode dne uskutečnění takového právního jednání správce, jinak platí, že zálohy na služby jsou každému jednotlivému vlastníku stanoveny ve výši, ve které je hradil před takovým právním jednání správce,

(h) sděluje podle usnesení shromáždění výši příspěvku na správu domu a pozemku a výši záloh na služby jednotlivým vlastníkům; předseda společenství je oprávněn pověřit oznámením výše příspěvku na správu domu a pozemku a/nebo výše záloh na úhradu za jednotlivé služby jednotlivým vlastníkům správce,

Opět jeden z „přecedů“,který se bude bít jen v „prsa“.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vladimir B., 9. Leden 2018 - 20:49

  Na sdělení pisatele JaVa nevidím nic zvláštního. Cituje se část ze Stanov, ty muselo SVJ schválit, tak čemu se JaVa diví. Já v tom vidím spíše závist, že mají konečně někde předsedu společenství na místo výboru. Pokud se bude pan předseda chovat úsporně a činorodě, tak je to v pořádku. Zaráží mě, že statutár není schopen sám stanovit výši záloh na jednotlivé byty. Zde ovšem chce využít, nebo uzavřít, mandátní smlouvu se správcem a ten bude zálohy pro SVJ tvořit.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 10. Leden 2018 - 18:18

  v podstatě předseda nebo jím pověřený správce navrhuje výši záloh jednotlivým vlastníkům a po schválení shromážděním je oznamuje sám nebo pověřeným správcem. Nevidím v tom problém.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".