Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje POKUD DOHODOU NEUČINÍ JINAK??? SVJ dle ZoVB.

Vložil MichalB (bez ověření), 4. Listopad 2018 - 19:05 ::

Tema: Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku. POKUD DOHODOU NEUČINÍ JINAK??? SVJ dle ZoVB.

Dobry den,

budu rad za kvalifikovane pravni odpovedi na dane otazky.

Kolik zakonnych souhlasu vlastniku je potreba v SVJ vznikle dle ZoVB ke zmene prohlaseni vlastnika (rozdeleni bj. na dve samostatne)? V nasem prohlaseni vlastnika relevantni ustanoveni neni zakotveno. Ve stanovach (prevzato zneni dle NV) platnyc h do r. 2014 bylo pouze obecne uvedeno, ze ke zmene PV je potreba souhlasu vsech vlastniků. Toto rikal, dovozoval i ZoVB.

Kolik zakonnych souhlasu vlastniku je potreba v SVJ vznikle dle ZoVB ke zmene pravidel, stanoveni vsech druhu existujich zaloh, prispevku? V soucasnych (evidentne rozpornych s prisl. pr. predpisy, platnym prohlasenim vlastnika) ve stanovach z r. 2014 neni primo o podminkach zmeny prohlaseni uvedeno nic. Je tam pouze uvedeno, ze napr. ke zmene dispozic domu, nebo zmene podilu VSEM vlastnikum jednotek, nebo zmene vyse prispeku jinak nez dle vyse spoluvlastnickeho podilu, ci rozhodnuti o zmene rozuctovani nakladů na sluzby (vyjma nakladu na dodavku studene vody) je vyzadovan SOUHLAS 3/4 VETSINY HLASU VSECH CLENU SPOLECENSTVI. Toto ustanoveni soucasnych stanov je rozporne s prohlasenim vlastnika (zalozene do KN r. 2004), kde je uvedeno (clanek o pravidlech pro prispivani spoluvlastniků domu na vydaje) ustanoveni o zupůsobu prispivani na spravu, prip. udrzbu domu a to ve vysi spoluvlastnickeho podilu, POKUD DOHODOU NEUCINI JINAK. „Dohodnuto jinak“ dle meho nazoru znamena dohodou, ujednanim VSECH vlastniku. Na shromazdenich si roku 2007, 2014 vlastnici na zaklade plnych moci (PM nebyly na shromazdenich prispustne- nezakotveno umozneni zastupovani dle PM ve stanovach platnych do r. 2014) danych predsekyni vyboru odsouhlaseno nejakym vetsinovym poctem hlasu, ze

 1. prispevky na spravu budou stanoveny stejnou castkou na jednotku-nebylo ale

asi nikdy hlasovano (není pristupny zadny zapis usneseni vyboru, shormazdeni o tomto), jen se toto ustanoveni uvedlo az v soucasnych stanovach od r. 2014 ,

 1. prispevky na udrzbu budou stanoveny fixne cenou dle vymery jednotky Kc/m2, C)
zalohy na sluzby pausalne stejne vsechny jednotky, coz je napr. v rozporu s c. 67/2013Sb. a v minulosti se starym OZ. Pritom ale je zaroven v soucasnych stanovach zmatecne, rozporne uvedeno, ze zalohy na prispevky na udrzbu se stanovuji dle cen vysky schvalovaneho rozpoctu podle velikosti spoluvlastnickeho podilu a ze jsou povinni přispívat vsichni vlastnici i ti, kteří, balkony, terasy (které jsou dle prohlaseni vlastnika, kupnich smluv prevodu jednotek pouze ve vylucnem vlastnicvi vlastniku jednotek) NEMAJI.

Dle Vaseho nazoru ujednani dohodou vlastniku jak presne pravne chapate i s ohlednem na soucasné prav. predpisy, s odkazem na citaci existující soucasnou judikaturu (prosim uvest relevantni sp.zn.)…? V nasem SVJ se teplo, tepla voda nedodava, jen studena voda (v jednotkach jsou vodomery), nemame vytah.

Dekuji, za podlozene nazory. Hezky den, Michal

Dotcene ustanoveni Prohlaseni vlastnika budovy z r. 2004:

Článek IV. Specifikace společných částí budovy Velikost spoluvlastnic­kých podílů

1. Specifikace společných částí budovy Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, hlavní nosné svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, konstrukce, fasády, průčelí, vchody domu, otvorové prvky (okna), hromosvod, přípojka vody a kanalizace, komínová tělesa, konstrukce schodišť včetně zábradlí, konstrukce zastřešení včetně krytiny (střecha), kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům.

Společné části budovy: xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xx

2. Společné části domu jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek. S převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky přechází spoluvlastnické právo ke společným částem domu. Ustanovení občanského zákoníku o předkupním právu spoluvlastníků společných částí domu se nepoužijí. 3. Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě.

Stanovení spoluvlastnických podílů vlastníku jednotek na společných částech budovy: jednotka číslo celková podlahová plocha jednotky podíl

Článek V. Vlastnictví pozemku Vlastníci jednotlivých bytových jednotek v budově, jsou spoluvlastníky pozemku parc. č. xxxxxxx o výměře xxxxxxx m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci xxxxxxxxxxxxx zapsané v jeho prospěch Katastrálním úřadem xxxxxxxxxxxxx na listu vlastnictví č.xxxxxx, spoluvlastnický podíl na pozemku odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

Článek VI Práva a závazky týkající se budovy, jejích společných částí a práva k pozemku, která přejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek Práva a závazky dosavadního vlastníka budovy, popřípadě vlastníků jednotek v domě, týkající se domu, jeho společných částí a pozemku, zejména věcná břemena, přecházejí na nové vlastníky jednotek nabytím vlastnictví k nim.

Článek VII Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Vlastníci jednotek nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu, pokud dohodou neučiní jinak. Správu, provoz a opravy společných částí domu zajišťuje správce –xxxxxxxxxxxx s.r.o. identifikační číslo: xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxx (jiz tento subjekt není externim spravcem) – a to v souladu s povinnostmi, k nimž jej zavazuje platná právní úprava.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení Nedílnou součástí prohlášení jsou půdorysy všech podlaží, určující polohu jednotky a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek. Přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu a pozemku nebo jiná práva k němu, popřípadě další práva a povinnosti spojené s vlastnictvím jednotky a se spoluvlastnictvím společných částí domu. V ostatním tímto prohlášením neupraveném řídí se vzájemné vztahy jednotlivých vlastníků navzájem a vůči správci ustanoveními zákona 72/1994 Sb. a občanského zákoníku. Autentičnost prohlášení potvrzuje vlastník svým podpisem.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pozorovatel, 10. Listopad 2018 - 17:13

  V listopadu 2018 podle zákona o vlastnictví bytů už nemůžete řešit nic. Řešte to dle NOZ

  Vložil VitD (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 20:27

  by byla prakticky kompetentní pani Magda, ale ta zde již asi vůbec nepřspivá. Ta se s SVJ i o zálohy soudila a tak by vědela říct jak soudy ve Vaši pravní otázce v současnosti rozhodují, zejména co sa týče výkladu názoru na uzavření dohod vlastníků…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".